Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Pohjois-Karjalan biotaloudessa menossa vilkas kevät

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan biotaloudessa menossa vilkas kevät

Tiedote.
Julkaistu: 09.05.2016 klo 14:28
Julkaisija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan metsäbiotalouden toimintaympäristössä tapahtuu paljon koko ajan. Tutkimus-, innovaatio- ja kehittämispuolella panostetaan vahvasti siihen, että tutkimustulokset saadaan nopeammin hyötykäyttöön ja innovaatiot kaupallistuvat. Yrityspuolella maakunnassa suunnitellaan muun muassa merkittäviä biotalouden uusinvestointeja, jotka edellyttävät rahoitusjärjestelyjen loppuunsaattamista. Julkisella puolella keskitytään vaikuttamisen kärkien eteenpäin viemiseen ja rahoituksen suuntaamiseen metsäbiotalouden edistämiseksi laajasti. Kaiken takana on vahva yhteinen tahtotila, että Pohjois-Karjala haluaa olla metsäbiotalouden suunnannäyttäjä Suomessa ja kansainvälisesti.

Pelkästä haluamisesta ei onneksi ole kysymys. Metsäbiotalouden lasketaan tuottavan 1,7 miljardia euroa liikevaihtoa, mikä on noin 25 % Pohjois-Karjalan liikevaihdosta. Maakunnassa on lukuisa joukko kotimaan tuotantoon ja kansainväliseen vientiin suuntautuneita metsäbiotalouden teknologia- ja palveluyrityksiä.

Lähivuosina liikevaihdon odotetaan kasvavan

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toteutti uusiutuvan energian teknologia- ja palveluyritysten kyselyn loppuvuodesta 2015. Vastaava kysely toteutettiin edellisen kerran vuonna 2012. Nyt tiedot kerättiin vuodelta 2014 ja 44 maakunnan keskeistä yritystä vastasi kyselyyn. 

Vastausten perusteella yritysten liikevaihto ja työllisyys ovat viimeisten kahden vuoden aikana pysyneet samalla tasolla tai hieman laskeneet. Yritysten tuotteissa ja palveluissa lämpöpumput, aurinkoenergia, biokaasu ja geoterminen energia ovat kasvattaneet merkitystään selvästi.

Yritysten näkemykset alan seuraavista kolmesta vuodesta ovat kuitenkin kahden vuoden takaiseen kyselyyn nähden positiivisemmat. Peräti 70 % (vuonna 2012 luku oli 64 %) yrityksistä näkee liikevaihdon kasvavan jonkin verran tai merkittävästi seuraavana kolmena vuotena. Sen sijaan työllistävyydessä positiiviset odotukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin vuonna 2012. Yrityksistä 60 % näkee työllisyyden kasvavan jonkin verran tai merkittävästi seuraavina kolmena vuotena.

Odotuksia on ja vipinää kentällä, mutta nyt tarvitaan metsäbiotalouden pieniä ja suuria avauksia, että odotukset muuttuvat uusiksi työpaikoiksi ja liikevaihdoksi, nimenomaan tässä järjestyksessä.

Nyt on aika myydä osaamista

Metsäbiotalouden monipuoliselle tutkimus- ja koulutuskeskittymälle on vaikea löytää vertaistaan mistään maailman kolkasta. Ei siis ihme, että Pohjois-Karjalasta on tullut vuosien saatossa merkittävä metsäbiotalouteen liittyvän asiantuntijamatkailun kohdemaakunta. Esimerkiksi tänä keväänä maakunnassa on vieraillut tai tulee vierailemaan metsäbiotalouden toimittaja-, tutkija-, opiskelija- ja ammattilaisryhmiä Ranskasta, Venäjältä, Norjasta, Intiasta, Unkarista, Saksasta, Bhutanista, Espanjasta ja Ruotsista.

….

Kirjoittaja ja lisätietojen antaja
 

Aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

p. 0400 832 572, pasi.pitkanen@pohjois-karjala.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä. Tavoitteenamme on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Tehtäviämme ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja maakunnan etujen ajaminen.

Roolimme aluekehityksessä on ennen muuta olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja. Toimitilamme ovat Joensuun vanhimmassa kivirakennuksessa, Pielisjoen linnassa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs