Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Pohjois-Karjala hakeutuu työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliseen kokeiluun

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala hakeutuu työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliseen kokeiluun

Tiedote.
Julkaistu: 31.05.2016 klo 13:16
Julkaisija: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalassa on vauhdikkaasti ja laajassa yhteistyössä käynnistetty maakuntauudistusta koskeva esiselvitys ja siihen liittyvä valmistelu. Esiselvityksen poliittinen ohjausryhmä piti kokouksensa perjantaina 27. toukokuuta. Ohjausryhmä esittää Pohjois-Karjalan hakeutumista työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisiin kokeiluihin. Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut valtakunnallisen haun kokeiluille vuosille 2017 ja 2018.

- Pohjois-Karjala haluaa maakuntana ehdottomasti olla yksi kokeilualue. Työttömyys on alueellamme haastava, mutta uskomme vahvasti löytävämme tehokkaita toimenpiteitä, joita koko maa voi hyödyntää. Outokummussa ja Joensuussa toteutettiin äskettäin työllisyyskokeilu, jossa loimme uusia toimintamalleja ongelman selättämiseksi, toteaa maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja Hanna Huttunen.

Vuoden 2019 alusta työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu on maakunnilla ja palveluja voidaan tuottaa yhteistyössä kuntien, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Pohjois-Karjalassa alueellisen kokeilun hakemusta on valmisteltu yhteistyössä mm. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen, Pohjois-Karjalan TE-keskuksen, kuntien, elinkeinoyhtiöiden, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kanssa.

Ohjausryhmä esittää ensimmäisessä vaiheessa seuraavien toimintamallien käynnistämistä maakuntauudistuksen valmistelussa: 

- ensihoito
- varautuminen
- öljyvahinkojen torjunta
- alueidenkäyttö
- työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu.

Ensihoito yhdistetään entistä enemmän osaksi muita kotiin vietäviä palveluja. Uusia toimintatapoja kehitetään potilaan parhaaksi ja niin, että olemassa olevilla resursseilla saadaan enemmän.

Varautumisen toimintamallin tavoitteena on maakuntauudistuksessa varmistaa hyvä varautumisen taso ja saumaton yhteistyö eri toimijoiden kesken, millä turvataan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot maakunnassa kaikissa tilanteissa. Lisäksi tavoitteena on muodostaa ajantasainen turvallisuustilannekuva ja laatia nyky-yhteiskunnan uhkiin vastaava maakunnallinen valmiussuunnitelma.

Öljyvahinkojen torjunnan osalta selvitetään, miten öljyntorjunta järjestetään alueellisesti ja miten jatkossa toimitaan maakuntien välillä esimerkiksi alusöljyvahinkojen osalta.

Alueidenkäytön osalta tavoitteena on yhteistyön syventäminen ja uuden oppiminen toisaalta maakuntaliitolle nyt kuuluvan maakuntakaavan laatimisessa ja toisaalta ELY-keskukselle kuuluvan kaavoituksen ohjaustyössä.

Mikä maakuntauudistus?

Pohjois-Karjalan esiselvityksen sisältönä ovat maakunnan tehtävien sekä työnjakojen määrittely valtion, maakunnan ja kuntien välillä, uusien toimintamallien hakeminen sekä maakuntauudistusta koskevan valmistelun käynnistäminen.

Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Tulevaisuuden työnjaossa maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä, alueiden käytön ohjauksesta ja suunnittelusta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista.

Maakunnille siirretään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien lisäksi pääosa ELY-keskusten tehtävistä, maakuntien liittojen tehtävät, järjestämisvastuu TE-toimistojen tehtävistä sekä lisäksi eräitä kuntien ja aluehallintovirastojen tehtäviä. Maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.

Lisätietoja: 

Ohjausryhmän puheenjohtaja Hanna Huttunen, puh. 0400 673 114
Vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen puh. 040 546 9649
Ohjausryhmän sihteeri Jarno Turunen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, puh. 0400 818 352 

Ensihoidon, varautumisen ja öljyvahinkojen torjunnan osalta:
pelastusjohtaja Jorma Parviainen, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, puh. 050 550 8128

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisen kokeilun osalta:
johtaja Ritva Saarelainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0400 671 469

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on kuntayhtymä. Tavoitteenamme on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. Tehtäviämme ovat maakunnan kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja maakunnan etujen ajaminen.

Roolimme aluekehityksessä on ennen muuta olla alueen toimijoiden yhteistyöjohtaja. Toimitilamme ovat Joensuun vanhimmassa kivirakennuksessa, Pielisjoen linnassa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs