Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » PELASTUSTOIMI HALUAA PYSYÄ ITSENÄISENÄ, MUTTA KEHITTÄÄ YHTEISTYÖTÄ

Suomen Palopäällystöliitto

PELASTUSTOIMI HALUAA PYSYÄ ITSENÄISENÄ, MUTTA KEHITTÄÄ YHTEISTYÖTÄ

Tiedote.
Julkaistu: 19.03.2015 klo 14:01
Julkaisija: Suomen Palopäällystöliitto

Pelastusalan suurin vuotuinen koulutustapahtuma Palopäällystöpäivät käynnistyi torstaiaamuna Tampereella. Lauantaille jatkuville päiville on kokoontunut yli 350 maamme palopäällystön ja turvallisuusjohdon edustajaa. Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen avasi Palopäällystöpäivät.

Ensimmäisen päivän aamupäivä koostui poliittisesta paneelikeskustelusta, johon osallistui kahdeksan eri puolueen kansanedustajaa ja -ehdokasta. Keskustelussa tarkasteltiin pelastustoimen kytkentää kokonaisturvallisuuteen ja yhteistyötä muiden viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kanssa. Yhteiskunnan monimutkaistuneet ja lisääntyneet turvallisuusuhkat vaikuttavat myös pelastustoimeen ja sen varautumis- ja osaamisvaateisiin. Uhkien hallinta edellyttää entistä laajempaa yhteistyötä sekä eri tahojen toimintatapojen ja johtamisjärjestelmien tuntemista.

Pelastustoimelle laaditaan parhaillaan uutta strategiaa ja samaan aikaan valmistellaan myös pelastustoimeen liittyviä hallitusohjelmatavoitteita. Palopäällystö katsoo, että onnettomuuksien ehkäisyn merkitystä tulee korostaa niin kansantaloudellisesta kuin inhimillisyysarvojenkin näkökulmasta, ja myös pelastustoimen operatiivinen valmius tulee säilyttää, sillä kaikesta huolimatta onnettomuuksia sattuu. Erityisen huolissaan ollaan harvaan asuttujen seutujen turvallisuudesta, ja tältä osin nähdään tärkeänä turvata vapaaehtoispalokuntien toimintaedellytykset.

On arvioitavissa, että pelastustoimen järjestelmää ja rakennetta tullaan tarkastelemaan uuden strategian ja juuri valmistuneen parlamentaarisen mietinnön myötä. Palopäällystö toivoo, että pelastustoimea ja sen tehtäviä ja rakennetta tarkasteltaisiin asiakasnäkökulmasta, eikä niinkään organisaatio- tai rakennelähtöisesti. Paikalliset ja alueelliset erityistarpeet ja riskit tulee ottaa huomioon. Myös ensihoidon nähdään kytkeytyvän kiinteästi pelastustoimeen, ja tällä saavutetaan merkittäviä synenergiahyötyjä auttamisketjun tehokkuudessa.

Palopäällystöpäivien osallistujat katsovat yksituumaisesti, että pelastustoimea tulee jatkossakin kehittää itsenäisenä, mutta yhteistyöhalukkaana ja -valmiina toimijana.

Palopäällystöpäivät jatkuvat torstaina iltapäivällä eri teemaohjelma, mm. ensihoitoon, metsäpaloihin ja yritysturvallisuuteen liittyen. Perjantaina käsitellään lähiesimiestyötä ja pelastustoimen tilanne- ja johtokeskustoiminnan kehittämistä. Lauantain ohjelma keskittyy vapaaehtoispalokuntien koulutus- ja ajankohtaisteemoihin.

Lisätietoja Palopäällystöpäivistä antaa
toiminnanjohtaja Ari Keijonen
040 588 4112 (soittopyyntö vastaajaan, ellei heti vastaa)
ari.keijonen@sppl.fi.

Suomen Palopäällystöliitto — Finlands Brandbefälsförbund ry on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa jäsenistön ammattiosaamista sekä edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta estää onnettomuuden jo ennalta ja toimia oikein erilaisissa vaaratilanteissa. Palopäällystöliitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Sen sijaan turvallisuuden edistäminen on tärkein tehtävämme.

 Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs