Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » På promenaden för alla fick ett fristående nybygge i silornas ställe mest understöd

Vaasan kaupunki

På promenaden för alla fick ett fristående nybygge i silornas ställe mest understöd

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.06.2016 kl. 10:33
Utgivare: Vaasan kaupunki

Vasa stads planläggning ordnade en promenad för alla torsdagen den 16 juni 2016. Man bekantade sig med planutkast som presenterade tre alternativ till områdets framtida användning. Allmänheten fick säga sin åsikt om silornas framtid.

Trots regnet deltog ett tjugotal intresserade i promenaden vid silorna. Planläggningsarkitekt Anne Majaneva redogjorde förhistorian när det gäller byggandet av silorna, bakgrunden till planändringen och de planutkast som finns framlagda som bäst.

Inne i Academill gav man även en presentation av ärendet i bilder, och efteråt blev det diskussion. Till sist presenterade man ett sammandrag av de åsikter som deltagarna hade lämnat in.


Rivningen av silorna framhävdes – man tyckte om idén att öppna upp Museigatan och havsutsikten

I åsikterna lyftes rivningen av silorna starkt fram. Man tyckte att silorna inte passar in på stället, att de är för stora och att de avviker från omgivningen. Av de alternativa utkast som presenterades fick ett fristående nybygge mest röster.

Man tyckte att det var en bra idé att öppna upp Museigatan och havsutsikten. Flera åsikter gick ut på att göra Museigatan ännu bredare och att placera nybygget på parkområdet, i så fall borde nybygget vara lägre än vad som föreslagits.


Även silornas bevarande eller delvisa rivning fick understöd

Det framfördes även åsikter för att bevara silorna. I dem betonades att silorna redan är skyddade i plan och att de representerar en värdefull industrimiljö. Vidare funderade man på om en rivning skulle gå genom rättsinstanserna. I S:t Michel vann Museiverket tvisten om huruvida silorna där skulle bevaras. 

– Att bygga något i silorna upplevdes som en intressant möjlighet. De modigaste föreslog rent av en delvis rivning, byggande av grönfasader och hotellanvändning, berättar Majaneva.


”Varför anlägger man inte bara en gata eller en park där silorna nu står?”

I diskussionen tog man upp frågan varför man på silornas plats inte kan anlägga en gata och en park och varför staden måste få in inkomster från området.

Enligt Majaneva har staden som mål att området ska användas förnuftigt. – I den rådande ekonomiska situationen är det ett ohållbart alternativ att anlägga en park och en gata. Enbart rivningskostnaderna uppgår till minst 1,5 miljoner euro, säger Majaneva.


Målet en lagakraftvunnen plan 2017

På tillställningen frågade man också hur snabbt man kan förvänta sig ett avgörande i det länge aktuella ärendet. Stadens mål är en lagakraftvunnen plan under denna fullmäktigeperiod. Målet är möjligt att nå om det inte kommer några överraskande svårigheter längs vägen.

I höst börjar man bereda planförslaget utifrån utlåtandena, åsikterna och eventuella nya utredningar.

Enligt Majaneva medförde promenaden att man fick goda förstahandserfarenheter och respons. Motsvarande promenader kommer i framtiden säkert att arrangeras också i fråga om andra objekt.

Detaljplaneutkasten finns
ända till 1.7 på adressen https://www.vaasa.fi/sv/planlaggningen/ak1057

Ytterligare uppgifter:
Planläggningsarkitekt Anne Majaneva, anne.majaneva@vaasa.fi, 040 743 8149

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

www.vasa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs