Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Minister Risikko: Minskningen av kommunernas uppgifter kräver mod av beslutsfattarna

Valtiovarainministeriö

Minister Risikko: Minskningen av kommunernas uppgifter kräver mod av beslutsfattarna

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.08.2014 kl. 15:41
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Arbetsgruppen som utvärderat kommunernas uppgifter och förpliktelser överlämnade fredagen den 29 augusti sin slutrapport till trafik- och kommunminister Paula Risikko. Arbetsgruppen har kartlagt medel för minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser.

- Arbetsgruppens slutrapport hjälper regeringen att driva vidare det besvärliga men viktiga arbete som syftar till att minska på uppgifterna och förpliktelserna, säger minister Risikko.

Totalrevisionen av kommunallagen är redan under beredning. I det strukturpolitiska programmet kom man dessutom överens om ett budgetramsystem för social- och hälsoservicen. Systemet ska garantera att kostnaderna för social- och hälsoservicen hålls under kontroll.

-Detta räcker emellertid inte, om uppgifterna och förpliktelserna inte minskas. Det kräver mod av beslutsfattarna.

Från granskning av enskilda uppgifter till kundtillvändhet

Arbetsgruppen anser att besluten i regeringens strukturpolitiska program om att minska på kommunernas uppgifter och förpliktelser bör genomföras. Minskningen av uppgifterna och förpliktelserna förutsätter kraftig politisk styrning.

Förpliktelserna orsakar avsevärda kostnader för kommunsektorn. De olika tjänsterna varierar till exempel i fråga om personalens kompetenskrav, utbildningsstruktur och tidsfristerna för tillgången till service. Kundtillvändheten försvåras inom serviceproduktionen eftersom kommunerna är tvungna att uppfylla krav som fastställs i flera olika lagar.

Allmänt taget borde man inom lagstiftningen som gäller kommunernas uppgifter övergå från reglering av enskilda uppgifter till att beakta kundaspekten. Samma kund använder ofta tjänster inom olika förvaltningsområden, och kommunernas uppgifter borde därför granskas med hänsyn till kundgrupperna. Dessutom borde man vid ordnandet av servicen ta hänsyn till kommuninvånarnas möjlighet att delta i utvecklandet av servicen.

Självstyresuppgifter bör också utredas

Arbetsgruppen genomförde år 2012 en kartläggning som enbart omfattade kommunernas lagstadgade uppgifter. Gruppen föreslår nu att man också skulle kartlägga kommunernas självstyresmässiga uppgifter i samarbete med ministerierna och Finlands kommunförbund. Utredningen skulle bl.a. betjäna planen för de offentliga finanserna och det nya kommunalekonomiska programmet.

Planen för de offentliga finanserna förutsätter sammanjämkning av uppgifterna och ekonomin

Den nya planen för de offentliga finanserna kräver att ministrarna bereder bättre förutsättningar att sammanjämka kommunernas uppgifter och ekonomi.

Planen för de offentliga finanserna kommer att innehålla regeringens balansmål för kommunalekonomin och en begränsning för utgifter inom kommunalekonomin som beror på statens åtgärder.  Ministeriernas interna beredningsprocesser bör enligt arbetsgruppen förnyas så att balansmålet och utgiftsbegränsningen förverkligas.

Ministerierna ska också kunna producera sådan information om uppgifternas och förpliktelserna kostnader och verkningar som kan utnyttjas till stöd för beslutsfattandet.

Kommunförsöket underlättar minskandet av uppgifterna

Lagen om kommunförsök påverkar förnyandet av uppgifterna för sin del. Försöket avses träda i kraft under början av 2015. Arbetsgruppen föreslår att resultaten från kommunförsöket skulle utvärderas och att förnyandet av lagen om kommunernas uppgifter skulle inledas på basis av dem.

Mandatperioden för arbetsgruppen för utvärdering av kommunernas uppgifter löpte ut den 30 maj 2014. Sari Raassina var ordförande för arbetsgruppen.

Slutrapport (på finska)

Förfrågningar:

Sari Raassina, arbetsgruppens ordförande, tfn 050 523 2808

Hannele Savioja, finansråd, tfn 02955 30295

Antti Häkkänen, specialmedarbetare, tfn 02955 30228

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs