Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lasten varhaiskasvatushaastattelun tulokset ovat valmistuneet: ”Täällä on vaan niin hyviä kavereita”

Lappeenrannan kaupunki

Lasten varhaiskasvatushaastattelun tulokset ovat valmistuneet: ”Täällä on vaan niin hyviä kavereita”

Tiedote.
Julkaistu: 24.03.2016 klo 08:00
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannassa haastateltiin marras- ja joulukuussa 2015 viisivuotiaita lapsia heidän varhaiskasvatuksestaan. Haastatteluun osallistui yhteensä 495 lasta, mikä on 77 prosenttia viisivuotiaista varhaiskasvatuksessa olevista ja 64 prosenttia kaikista viisivuotiaista lappeenrantalaisista lapsista.

Haastattelun tulokset kertovat, että lapset ovat pääosin hyvin tyytyväisiä toimintaan. Lähes kaikkien lasten mielestä on mukavaa tulla päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle. Tytöille päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle tuleminen on hieman poikia mieluisampaa. Tytöistä 2 prosenttia ja pojista 5 prosenttia ei tule mielellään päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle.

Vastaavat luvut edellisessä, vuonna 2007, tehdyssä haastattelussa olivat 2 % ja 7 %. Poikien osalta myönteisen kehityksen suunta kertonee, että Lappeenrannassa on onnistuttu parantamaan poikien toimintamahdollisuuksia siten, että he voivat toimia heille luontaisella tavalla.

Tulosten mukaan lapsilla on kavereita ja he saavat aina halutessaan leikkiä kaverin kanssa. Leikkiminen ja kavereiden merkitys nousevat lasten vastauksissa vahvasti esiin iloa ja tyytyväisyyttä tuottavina asioina. Myös lasten keskinäiset vuorovaikutussuhteet ovat näkyvästi esillä.

Lasten vastauksissa on eniten hajontaa kysymyksessä, jossa lapsilta tiedustellaan aikuisten osallistumista lasten leikkeihin. Osa lapsista toivoo aikuisten osallistuvan leikkeihin nykyistä enemmän ja osa ei pitänyt sitä niin tärkeänä. Aikuisten osallistumista lasten leikkeihin on tarpeellista lisätä lasten toiveiden, mutta myös kasvatuksellisten ja kehityksellisten tarpeiden näkökulmasta. Aikuisten läsnäolo leikeissä on tärkeää lasten oppimisen ja kehityksen kannalta. Aikuisen leikkiin osallistuminen vahvistaa muun muassa lasten yhteistyötaitoja. Kasvattajat rikastuttavat lasten leikkiä ja tukevat samalla lasten oppimaan oppimisen taitoja.

Lasten ja aikuisten yhteinen toiminta tuottaa positiivisia vaikutuksia lasten voimaannuttavaan osallistumiseen. Varhaiskasvatusjohtaja Päivi Virkki näkee lasten osallistamisessa kehittämisen paikkoja. Vastausten perusteella osa lapsista kokee, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa leikkivälineiden hankintaan.

– Osallistamalla lapsia leikkivälineiden hankitaan on mahdollista herättää lapsia tarkastelemaan leikkivälineitä kestävän kehityksen ja kuluttajatietoisuuden näkökulmasta, sanoo Virkki.

Myös lasten osallistaminen päiväkodin ja perhepäivähoitokodin arkiaskareissa kaipaa kehittämistä. Lasten kommenteista on luettavissa, että lapset haluaisivat nykyistä enemmän osallistua erilaisiin työtehtäviin, kuten pöydän kattamiseen, siivoustehtäviin tai lelujen pesuun. He kertovat olevansa kiinnostuneita ja nauttivansa niistä työtehtävistä, mitä ovat saaneet tehdä. Työskennellessä opitaan vastuunottamista ja pitkäjänteisyyttä. Arkiaskareisiin osallistuminen vaikuttaa lasten henkilökohtaisiin taitoihin, kuten kykyyn toimia yhdessä toisten kanssa, omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. Se vaikuttaa myös lasten ponnistelukykyyn, yrittämiseen ja avuttomuudesta selviytymiseen.

Edellinen varhaiskasvatuksessa olevien lasten haastattelu toteutettiin vuonna 2007. Elokuun 2015 alusta voimaan tullut varhaiskasvatuslaki edellyttää, että lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin tulee varmistaa toiminnassa.

Lapsille esitetyt haastattelukysymykset laadittiin varhaiskasvatusyksiköiden vuosisuunnitelmien pohjalta ja muotoiltiin siten, että lapset pystyivät niihin vastaamaan. Lapsilta kysyttiin niistä asioista, jotka liittyvät heidän kokemuspiiriinsä. Lapsille esitettiin haastattelussa 18 kysymystä, joihin he vastasivat vaihtoehdoilla ”Kyllä”, ”Ei” tai ”En osaa sanoa”. Lisäksi lapset saivat halutessaan vapaasti täydentää vastauksiaan sanallisesti. Näitä sanallisia täydennyksiä saatiin yhteensä noin 3500, mikä kertoo siitä, että haastatteluun oli paneuduttu hyvin ja lapsilla oli riittävästi aikaa vastaustensa täydentämiseen omin sanoin.

Haastattelujen yksikkökohtaiset tulokset käsitellään aikuisten kesken ja ryhmäkohtaiset tulokset lasten kanssa. Haastattelun tulosten käsitteleminen yhdessä lasten kanssa on lasten osallistamista. Se tarjoaa hyvän demokratiakasvatustilanteen.

 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja

Päivi Virkki puh. 040 506 7309

 

Perhepäivähoidon ohjaaja

Anne Kouvo-Suutari puh. 040 553 7661

Liitetiedostot

 

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs