Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lappeenrannan länsialueen yhtenäiskouluista päätetään syyskauden aikana

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenrannan länsialueen yhtenäiskouluista päätetään syyskauden aikana

Tiedote.
Julkaistu: 07.10.2016 klo 10:03
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

Selvitys 7.–9.-luokkalaisten opetuksen järjestämisestä valmistunut

Lappeenrannan länsialueen palveluverkon toteuttamista jatkovalmistellut johtoryhmä on julkaissut raportin, jossa arvioidaan 7.–9.-luokkalaisten opetuksen järjestämistä kaupungin länsialueella. Johtoryhmän selvityksen tulokset esitellään maanantaina 10.10.2016 kaupunginhallitukselle, joka pyytää lausunnot lautakunnilta ja varaa kuntalaisille tilaisuuden tulla kuulluksi. Tarkoituksena on, että länsialueen yhtenäiskouluista päätetään marraskuun kaupunginvaltuustossa. 

Johtoryhmän vertailtavana on ollut kaksi vaihtoehtoa: vaihtoehdon 1 A mukaan länsialueen 7.–9.-luokkalaisten opetus järjestettäisiin ainoastaan Sammonlahden yhtenäiskoulussa ja vaihtoehdon 1 B mukaan opetus järjestettäisiin sekä Sammonlahden että Lappeen yhtenäiskoulussa. 

Johtoryhmän raportissa esitellään selvityksen tuloksia päätöksenteon tueksi sekä myös johtoryhmän jäsenten perusteluja ja näkemyksiä.

Johtoryhmän puheenjohtaja, Lappeenrannan kaupungin vs. tekninen johtaja Pasi Leimi korostaa, että johtoryhmä ei kokonaisuutena ota kantaa kummankaan vaihtoehdon puolesta. 

Selvitettävänä ovat muun muassa olleet molempien vaihtoehtojen pedagogiset vaikutukset ja kuinka vaihtoehdot vastaavat perusopetuksen tavoitteita ja uutta opetussuunnitelmaa. Myös sosioekonomisia vaikutuksia länsialueella, uusien tilojen rakentamis- ja käyttökustannuksia, liikuntatilojen mitoitusta ja niiden iltakäyttöä sekä liikenneolosuhteita on selvitetty.

Lappeenrannan kaupunginvaltuusto linjasi 6.6.2016, että Lappeenrannan länsialueella esi- ja perusopetus keskitetään Sammonlahden koulukeskukseen ja Lappeen koululle. Lisäksi esiopetusta ja ensimmäisen ja toisen luokan perusopetusta järjestetään Kourulan Kuusimäkeen rakennettavan uuden päiväkodin yhteydessä. 

Päätöksen yhteydessä valtuusto käynnisti jatkovalmistelun, jossa verrataan kahta vaihtoehtoa 7.–9.-luokkalaisten opetuksen järjestämiseksi. 

Jatkovalmistelua tehneeseen johtoryhmään kuuluu edustajia kaupungin toimialoilta, Lappeen ja Sammonlahden koulun rehtorit sekä edustaja Eksotesta ja Lappeen Rakennuttajista. 

Ratkaisulla viitoitetaan Lappeenrannan kouluverkon tulevaisuutta 

Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg on tarkastellut länsialueen kouluverkon kehittämistä yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti, koska yhtenäinen perusopetus on perusopetuslain mukainen tavoite. Myös kansallinen kehittämisohjaus tukee yhtenäiskoulujen mallia, jolloin kynnys kuudennen ja seitsemännen luokan välillä madaltuu. 

Mikäli länsialueen 7.–9.-luokkalaisten opetus keskitetään kahteen kouluun, sekä Lappeesta että Sammonlahdesta tulisi keskisuuria yhtenäiskouluja. Tuija Willberg arvioi, että länsialueen palveluverkkoratkaisulla viitoitetaan Lappeenrannan kouluverkon tulevaisuutta.

– Kaupunginvaltuuston päätöksestä tulee periaatepäätös, joka viitoittaa koko kouluverkon tulevaisuutta. Lappee ja Sammonlahti olisivat Lappeenrannan ensimmäiset koulut, joissa kaikki alueen lapset kävisivät koulua samassa yksikössä esikoulusta peruskoulun yhdeksännelle luokalle asti. Samanlainen malli toimisi myös Lauritsalassa. Siellä yhtenäiskoulu voitaisiin perustaa sekä Lauritsalan keskustaan että Pontukselle, Willberg ennakoi. 

Lappeenrannan keskustassa sijaitsevassa Kimpisen koulukeskuksessa on jo nyt opetusta yhdeksänteen luokkaan asti, mutta osa Kimpisen koululaisista tulee kauempaa sijaitsevista kouluista vasta seiskaluokalle.

Kimpisen kaltainen osittainen yhtenäiskoulu on muodostumassa myös Joutsenoon. Kehitys kulkee yhtenäiskoulun suuntaan Kesämäessäkin. 

Rakennus- ja käyttökuluissa ei merkittäviä eroja 

Mikäli 7.–9.-luokkalaisten opetusta järjestettäisiin sekä Lappeella että Sammonlahdessa, molemmista kouluista tulisi noin 600–700 oppilaan yhtenäiskouluja. Myös varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestettäisiin niiden yhteydessä. Mikäli 7.–9.-luokkalaiset keskitettäisiin Sammonlahteen, Sammonlahdesta tulisi noin 1000 oppilaan koulukeskittymä. 

Kahden yhtenäiskoulun mallissa Sammonlahden lisärakentamisen lisäksi myös Lappeen kouluun tarvittaisiin laajennus. Varsinaista tilojen hankesuunnittelua ei ole vielä tehty, mutta asiaa valmistelleen johtoryhmän mukaan vaihtoehtojen rakentamis- ja käyttökustannuksissa ei olisi merkittäviä eroja. 

Johtoryhmän sihteeri, asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori arvioi, että liikenneolosuhteetkaan eivät merkittävästi poikkeaisi toisistaan. 

– Jos yhtenäiskoulu toteutuu vain Sammonlahteen, koululaisia on Sammonlahden liikenteessä enemmän, mutta itsenäisesti liikkuvat yläluokkien oppilaat eivät juurikaan lisäisi saattoliikenteen määrää. Valitaanpa kumpi vaihtoehto tahansa, Sammonlahden alueelle tehdään joka tapauksessa merkittäviä parannuksia liikenneturvallisuuteen, Veijovuori kertoo. 

Sosioekonomisia vaikutuksia voidaan tarvittaessa tasata niin, että osa Skinnarilassa asuvista lapsista ohjattaisiin Lappeen kouluun ensimmäisestä luokasta alkaen. 

Liitteenä:
Johtoryhmän raportti
ja
Sammonlahden alueen ilmakuva, kuva Lappeenrannan kaupunki

Lisätietoja:


Johtoryhmän puheenjohtaja, vs. tekninen johtaja Pasi Leimi,
puh. 040 740 1643, pasi.leimi@lappeenranta.fi 

Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,
puh. 0400 705 875, tuija.willberg@lappeenranta.fi 

Johtoryhmän sihteeri, asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori,
puh. 040 660 5662, matti.veijovuori@lappeenranta.fi

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi  

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs