Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahtelaiset entistä tyytyväisempiä jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon

Lahden kaupunki

Lahtelaiset entistä tyytyväisempiä jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon

Tiedote.
Julkaistu: 31.12.2015 klo 10:51
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahden katuja, liikennettä ja viheralueita koskevien palvelujen keskimääräinen tyytyväisyysaste on 71 % eli saman verran kuin viime vuonna. Tieto selviää Lahden teknisen ja ympäristötoimialan vuoden 2015 asukaskyselyn raportista, joka julkaistaan tänään osoitteessa www.lahti.fi.

Asukkaat ovat edellisvuotta tyytyväisempiä etenkin jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon ja katujen siisteyteen. Tyytyväisyys liikennevalo-ohjauksen toimivuuteen on laskenut edellisvuodesta eniten. Kaupunki onkin uusimassa liikennevalojen ylläpitojärjestelmää.

Yli 80 % tyytyväisyysasteen saavuttavat keskustan puistojen hoito, katuvalaistus, lumenauraus suurimmilla keskustaan johtavilla teillä, liikenneturvallisuus kokonaisuutena sekä keskustan katujen siisteys. Eniten tyytymättömyyttä ilmaistaan jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapitoa kohtaan.

Ympäristöpalveluista vastaajat ovat tyytyväisimpiä vesihuoltopalveluiden saatavuuteen, jätteiden kierrätysmahdollisuuteen, luonto ja ulkoilureitteihin sekä pohjavesien suojeluun. Kyselyn mukaan lahtelaiset ovat valmiita ehkäisemään ympäristöhaittoja lähinnä säästämällä energiaa sekä vähentämällä materiaalikulutusta.

Asukkaat arvostavat luonnonläheisyyttä

Asukaskyselyssä esitettiin kysymyksiä koskien vastaajan omaa asuinaluetta. Lahtelaiset ovat tyytyväisimpiä keskustan ja viheralueiden saavutettavuuteen sekä alueen luonnonläheisyyteen. Eniten tyytymättömyyttä herättää kunnallisten palvelujen tavoittamattomuus, melu ja liikenneturvallisuus.

Jalkarannassa asuvat vastaajat ilmaisevat suuralueiden asukkaista eniten tyytyväisyyttä omaa asuinaluetta kohtaan. Myös Keskustan, Ahtialan ja Karisto-Kujalan asukkaat kiittävät asuinympäristöään. Kolava-Kujalasta eli lähinnä Karistosta tuli kuitenkin vain kahdeksan vastausta. Karistoa lukuun ottamatta Jalkarannassa ollaan tyytyväisimpiä asuinalueen arvostukseen, yleisilmeeseen, esteettömyyteen ja viihtyisyyteen. Kaikki vastaajat Jalkarannasta ja Mukkulasta ovat tyytyväisiä alueensa luonnonläheisyyteen ja viheralueiden tavoitettavuuteen. Mukkula koetaan muita hiljaisemmaksi alueeksi, ja ilmanlaatu siellä hyväksi. Liikenneturvallisuus koetaan yllättäen parhaimmaksi Keskustassa, jonka asukkaat ovat tyytyväisimpiä myös kaupallisten ja kunnallisten palvelujen tavoitettavuuteen.

Etenkin Keskustan asukkaita ovat viime vuosina rasittaneet suuret rakennushankkeet kuten toriparkki ja matkakeskus, mikä on näkynyt myös asukaskyselyjen tuloksissa. Rakennusvaiheen jälkeen tyytyväisyys asuinympäristöön näyttää kasvavan, kun ympäristö on saatu entistä ehompaan kuntoon ja rakentamisen aiheuttama melu on vähentynyt.

Hyvää asiakaspalvelua

Teknisessä ja ympäristötoimessa viimeisen vuoden aikana asioinneista vastaajista 75 % piti asiakaspalvelua hyvänä ja 65 % yhteydenotoista johti toivottuun lopputulokseen.

Kyselyn mukaan kaupunkilaiset saavat tietoa kaavoitushankkeista yleisimmin sanomalehtien ja internetin kautta.  Internetistä tietoa löytyy kaavoituskohteet-sivulta, LahtiUudistuu-sivustolta sekä Facebookista ja Twitteristä. 

Kysely toteutettiin jo 22. kerran

Kysely postitettiin lähes 1 600 lahtelaiselle, joista 362 vastasi kyselyyn. Tänä vuonna kyselylomakkeen saaneilla oli ensimmäistä kertaa mahdollisuus vastata kyselyyn myös sähköisesti. Tätä vastaustapaa käytti 36 henkilöä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Lahden Ammattikorkeakoulun kolmannen vuoden tradenomiopiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Tutkija Irja Henriksson
p. 050 398 5148
irja.henriksson@lahti.fi

Liitetiedostot

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva noin 120 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs