Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahdessa käydään linjakeskustelua talouden tasapainottamisesta

Lahden kaupunki

Lahdessa käydään linjakeskustelua talouden tasapainottamisesta

Tiedote.
Julkaistu: 11.08.2016 klo 15:45
Julkaisija: Lahden kaupunki

Kustannustietoisuus on avainsana kaupungin talouden tasapainottamisessa. Kaupunginhallitus saa 15.8.2016 puolivuotisraportin pohjalta tehdyn ennusteen tämän vuoden taloustilanteesta. Kokouksessaan kaupunginhallitus saa myös selvityksen mahdollisuuksista pitää talous tasapainossa ilman suunniteltua kiinteistöveron korotusta.

Lahden kaupungin toiminnan kustannustehokkuus on kokonaisuutena hyvä. Sen sijaan useihin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna keskimääräiset verotettavat tulot ovat alhaiset, mikä kiristää kaupungin taloutta. Työttömyysaste (17,4 %) aiheuttaa verotulomenetyksiä noin 8 – 10 milj. euroa vuodessa ja lisää palvelutarvetta.

Ennakkoluuloton ote uudistuksiin

Kaupunginhallitukselle tehdyssä tarkastelussa otetaan ennakkoluulottomasti huomioon kaikki mahdollisuudet toimintatapojen ja palveluiden uudistamiseksi. Kaupunginjohtaja Myllyvirran mukaan on välttämätöntä toteuttaa ne toiminnalliset ja rakenteelliset linjaukset, joita on mm. vanhan Lahden talousohjelmissa ja uuden Lahden viime syksynä hyväksytyssä talousarviossa ja -suunnitelmassa. Kaupunginvaltuuston toukokuussa hyväksymän kehyksen mukaiseen menotasoon pääseminen vaatii organisaatiolta jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja uudistamista.

Talouden tasapainotus edellyttää edelleen myös henkilöstömenojen kasvun rajoittamista. Vapautuvia tehtäviä jätetään täyttämättä aina, kun se on mahdollista, myös tilanteissa joissa tämä tarkoittaa muutoksia toimintatavoissa ja palveluissa.

- Taloustilanteen haasteiden keskellä on jatkettava rohkeaa toimintojen uudistamista, josta Lahti nytkin tunnetaan erityisesti maakunnan ulkopuolella, sanoo kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

Säästölinjaukset eivät saa taittaa kasvua

Pidemmällä aikavälillä paras turva kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja palveluiden turvaamiseksi on kaupungin kasvun ja työllisyyden jatkuminen. Juuri nyt on nähtävissä myönteisiä merkkejä sekä väestönkasvussa että työllisyyden paranemisessa. Kaupunginjohtaja Myllyvirran mielestä kaupungin talouden tasapainotustoimet eivät saa viedä pohjaa tältä kehitykseltä vaan kasvun kannalta välttämättömistä panostuksista on pidettävä kiinni.

Kaupungin palvelutaso edellyttää investointeja

Palvelutuotannon investointitaso jatkuu edelleen korkeana, eikä kaupungin omarahoitus riitä kuin osaan välttämättömistä rakennushankkeista. Esimerkiksi merkittävä osa uusista koulurakennuksista joudutaan rahoittamaan velkaa lisäämällä, mikä lisää korkokuluja. Käyttöomaisuuden poistot kasvavat, kun uudisrakennukset otetaan käyttöön ja samalla nousevat käyttäjien, eli toimialojen vuokrakustannukset.

Kaupungin toimintamenot ovat tänä vuonna ylittymässä  

Talouden puolivuotisraportin pohjalta laaditun ennusteen mukaan kaupungin menot ylittyvät tänä vuonna 14 milj. euroa. Suurin paine on sosiaali- ja terveystoimialalla, missä erikoissairaanhoidon kulujen ennustetaan ylittyvän noin 7 milj. eurolla. Tämän lisäksi myös sosiaali- ja terveystoimialan omat menot ovat ennusteen mukaan ylittymässä. Sivistystoimialalla Varhaiskasvatuksen tulot jäävät alle odotusten, syynä on valtakunnallinen ratkaisu päivähoitomaksuissa. Koulujen väistötilat nostavat vuoden kuluessa Tilakeskuksen vuokramenoja noin 4 milj. euroa.

Kaupunginhallitus saa myöhemmin käsiteltäväkseen toimenpiteitä ylitysten minimoimiseksi ja esityksen tarvittavista määrärahamuutoksista.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva lähes 120 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs