Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahden työpaikat ja työlliset vuonna 2012

Lahden kaupunki

Lahden työpaikat ja työlliset vuonna 2012

Tiedote.
Julkaistu: 14.10.2014 klo 15:58
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 46 989 työpaikkaa ja työllisiä 42 466.

2000-luvulla työpaikkojen määrä oli suurimmillaan vuonna 2008, jolloin työpaikkoja oli yli lähes 47 600. Vuonna 2012 työpaikkoja oli 46 989. Vuoden 2012 aikana työpaikkojen määrä väheni 221 ja vuosina 2008-2012 yhteensä liki 500. Lahdessa 46 989 työssäkäyvästä henkilöstä oli lahtelaisia 31 881 ja ulkopaikkakuntalaisia 15 108.

Lahtelaisten työllisten eli työllisen työvoiman määrä oli suurimmillaan vuonna 2008, jolloin heitä oli lähes 43 000. Vuoden 2012 lopussa työllisten määrä oli 42 466. Vuodessa työllisen työvoiman määrä pieneni 82 ja vuosina 2008-2012 yhteensä runsaalla 600 henkilöllä. Lahden työllisistä 75 %:lla oli työpaikka kotikaupungissaan. Pendelöivien lahtelaisten määrä oli 10 585.

Yhä useampi käy töissä kotikuntansa ulkopuolella

Vuosien 2008-2012 aikana Lahdessa työssäkäyvien lahtelaisten määrä pieneni 2,3 %.  Samana ajanjaksona Lahdessa työssäkäyvien ulkopaikkakuntalaisten määrä kasvoi 1,7 % ja ulkopaikkakunnalla töissä käyvien lahtelaisten määrä kasvoi 1,4 %.  

Lahden työpaikkaomavaraisuus oli 110,7. Suhdeluku ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvien työllisten välistä suhdetta.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa lähes viidennes lahtelaisista työpaikoista

Merkittävin muutos Lahden työpaikkarakenteessa tapahtui vuonna 2009, jolloin suurin osa työpaikoista ei ollut enää teollisuudessa vaan sen ohi menivät sekä terveys- ja sosiaalipalvelut että tukku- ja vähittäiskauppa.

Vuonna 2012 työpaikkoja oli terveys- ja sosiaalipalveluissa 8 680 eli 18,5 % kaikista työpaikoista ja tukku- ja vähittäiskaupassa 6 786. Tukku- ja vähittäiskaupassa oli parisensataa työpaikkaa enemmän kuin teollisuudessa, jossa työpaikkoja oli 6 585 eli 14,0 % kaikista työpaikoista.  Teollisuuden osuus on supistunut nopeasti, sillä vielä vuonna 1990 osuus oli 28 % ja 17 % vuonna 2008. Huomattakoon, että vuoden 1990 tiedossa on käytetty TOL 2002 (Tilastokeskuksen toimialaluokitus 2002) mukaista jaottelua. Tämän vuoksi sen sisältämä teollisuus ei ole sama kuin uuden TOL 2008:n rakenteessa.

Lahdessa työssäkäyvistä työllistivät eniten terveys- ja sosiaalipalvelujen, tukku- ja vähittäiskaupan sekä teollisuuden lisäksi koulutus, hallinto- ja tukipalvelutoiminta ja rakentaminen. Koulutus työllisti 3 455, hallinto- ja tukipalvelutoiminta  3 453 ja  rakennusala 3 411 henkilöä. Kullakin  toimialalla oli noin 7 % kaikista työpaikoista. Rakennustyöpaikkojen osuus on vuosivaihteluista huolimatta pysynyt lähes ennallaan vuodesta 1990 lähtien.

Vuonna 2012 eniten työpaikkoja syntyi ammatilliseen, tekniseen ja tieteelliseen toimintaan ja terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä koulutukseen, joilla työpaikkamäärä lisääntyi yhteensä 655 työpaikalla. Työpaikkoja katosi eniten tukku- ja vähittäiskaupasta, julkisesta hallinnosta sekä hallinto- ja tulipalveluista yhteensä 477.

Vuosina 2008-2012 Lahden työpaikkojen määrä laski teollisuudessa lähes 2 100, rakentamisessa liki 400 sekä kuljetuksesta ja varastoinnissa  noin 260.  Samanaikaisesti terveys- ja sosiaalipalvelut on kasvanut lähes 1 200 sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta yli 400 ja koulutus 300 työpaikalla.  

Terveys– ja sosiaalipalvelut lahtelaisten suurin työllistäjä

Vuonna 2012 terveys- ja sosiaalipalvelut  oli ensimmäisen kerran lahtelaisten suurin työllistäjä.  Ero  toiseksi suurimpaan toimialaan eli teollisuuteen oli kuitenkin vain parisataa henkilöä.

Terveys- ja sosiaalipalvelut  työllisti lahtelaisesta työllisestä työvoimasta 7 141 (16,8 %), teollisuus 6 940 (16,3 %) ja tukku- ja vähittäiskauppa 5 755 (13,6 %) henkilöä. Yhteensä näillä kolmella toimialalla työskenteli 53 % lahtelaisesta työllisestä työvoimasta. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa työskenteli  3 114 ja koulutuksessa 3 013 lahtelaista.

Lahtelaisia työllisti edellisvuotta enemmän etenkin terveys- ja sosiaalipalvelut, koulutus sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta.  Näillä toimialoilla lahtelaisten työllisten määrä  kasvoi 524 henkilöllä.  Lahtelaisten työpaikkoja katosi eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnasta, tukku- ja vähittäiskaupasta sekä teollisuudesta yhteensä 494.

Aikaisemmin ilmestyneet tilastotiedotteet ja tilastokatsaukset

Lisätietoja:
tutkija Irja Henriksson
irja.henriksson@lahti.fi
p. 050 398 5148

Liitetiedostot

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs