Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahden teknisen ja ympäristötoimialan vuoden 2014 asukaskyselyn raportti valmistui

Lahden kaupunki

Lahden teknisen ja ympäristötoimialan vuoden 2014 asukaskyselyn raportti valmistui

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2014 klo 14:40
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahden tekninen ja ympäristötoimiala julkisti vuoden 2014 asukaskyselyn keskeiset tulokset marraskuun lopussa. Nyt valmistunut kyselyraportti sisältää keskeisten tulosten lisäksi muun muassa vastaajien vastauksia avoimiin kysymyksiin. He saivat muun muassa jättää yleisen palautteen teknisen ja ympäristötoimialan luottamushenkilöille ja virkamiehille. Oheisen raportin liitteessä olevat palautteet on luokiteltu koskemaan talvikunnossapitoa, liikennettä, joukkoliikennettä, viheralueita ja kaavoitusta.

Keskustan melutaso kasvanut

Asukaskyselyssä esitettiin kysymyksiä koskien vastaajan omaa asuinaluetta. Kolava-Kujalassa eli lähinnä Karistossa oltiin muita alueita tyytyväisimpiä oman asuinalueeseensa, mutta alueelta tuli kuitenkin vain neljä vastausta. Karistoa lukuun ottamatta Jalkarannassa oltiin tyytyväisimpiä asuinalueen yleisilmeeseen, esteettömyyteen, hiljaisuuteen, vesistöjen laatuun, luonnonläheisyyteen, rakennusten kuntoon ja siisteyteen sekä liikenneturvallisuuteen. Mukkulassa asuinalueen viihtyisyys, ilmanlaatu, luonnonläheisyys, viheralueiden tavoitettavuus ja kaupallisten palvelujen tavoitettavuus koettiin muita alueita paremmaksi. Tyytyväisimpiä alueen arvostukseen oltiin keskustassa. Joukkoliikenteen vuorotiheyteen oltiin tyytyväisimpiä Kärpäsessä, jossa vastaajien mielestä lähinnä lähikaupan puutteen vuoksi kaupallisten palvelujen tavoitettavuus on huono. Alueen melutasoon olivat tyytymättömimpiä keskustassa asuvat vastaajat. Heistä yli kolmannes ilmoitti melun lisääntyneen viimeisen vuoden aikana, mikä johtuu heidän mielestään rakennustyömaista, katutöistä ja lisääntyneestä liikenteestä. Pelastuslaitoksen muutto sen sijaan vähensi melua.

Yleisten alueiden kunnossapitoon oltiin entistä tyytyväisempiä

Katuja, liikennettä ja viheralueita koskevien palvelujen keskimääräinen tyytyväisyysaste oli 71 % eli yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin viime vuonna. Tyytyväisyystasoa pystyttiin parantamaan eniten katujen ajoratojen liukkauden torjunnassa sekä oman asuinkadun ja jalankulku- ja polkupyöräteiden lumenaurauksessa. Katujen liukkauden torjuntaan tyytyväisten osuus kasvoi peräti kahdeksan prosenttiyksikköä ja lumenauraukseen omalla asuinkadulla sekä kevyenliikenteen väylillä kuusi prosenttiyksikköä.

Internetin uudet kanavat on löydetty

Kyselyn mukaan kaupunkilaiset saavat tietoa kaavoitushankkeista yleisimmin sanomalehtien ja internetin kautta.  Internetistä löytyy tietoa kaavoituskohteet-sivulta ja LahtiUudistuu-sivustolta. Toimialan sosiaalisen median sivut avattiin helmikuussa. 

Teknisessä ja ympäristötoimessa viimeisen vuoden aikana asioinneista vastaajista 79 % piti asiakaspalvelua hyvänä ja 65 % yhteydenotoista johti toivottuun lopputulokseen. Tyytyväisyystaso asiakaspalveluun nousi edellisvuodesta neljä prosenttiyksikköä.

Kysely toteutettiin jo 21. kerran

Kyselyyn vastasi 369 asukasta ja vastausprosentti oli 24. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Lahden Ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja:
tutkija Irja Henriksson
irja.henriksson@lahti.fi
p. 050 398 5148

 

Liitetiedostot

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs