Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahden talous tasapainottumassa – talousarvio on uudistumista ja kasvua

Lahden kaupunki

Lahden talous tasapainottumassa – talousarvio on uudistumista ja kasvua

Tiedote.
Julkaistu: 07.10.2014 klo 10:30
Julkaisija: Lahden kaupunki

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran esitys vuoden 2015 talousarvioksi on tasapainossa, samoin taloussuunnitelman vuodet 2016 ja 2017. Lahti jatkaa palvelurakenteiden ja toimitapojen uudistusta, ja investoi tulevaisuuteen.

TA2015: vuosikate 40,5 M€, tulos 3,6 M€, nettoinvestoinnit 80,6 M€

Vuoden 2015 talousarvioesitys vaikuttaa palvelujen laatuun, määrään ja toteutustapaan. Asetetut taloustavoitteet edellyttävät jatkuvaa rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Kaupungin menokasvu vuodelle 2015 on 1,1 %, seuraaville vuosille alle 1 % vuodessa.

Yleisen taloustilanteen ja valtion toimien vaikutukset näkyvät suoraan kaupungin taloudessa. Valtionosuuksien leikkaukset merkitsevät Lahdelle laskennallisesti noin 7 miljoonan euron leikkausta vuodesta 2014 vuoteen 2015 ja peräti noin 20 miljoonan euron leikkausta vuodesta 2012 vuoteen 2015.

Valtion suunnitteleman tehtävien purun tai normien karsimisen vaikutuksia ei ainakaan vielä näy. Kaupunginjohtajan esitys sisältää lähes 6 miljoonan euron korotuksen kiinteistöveroon vuodesta 2015 alkaen. Taloussuunnitelmaan ei sisälly muita veronkorotuksia. Lahti Energian osingoksi ensi vuonna on arvioitu 9 miljoonaa euroa, ja nousuksi seuraaviin vuosiin miljoona euroa vuodessa.

Talousohjelma uudistaa toimintatapoja

Taloussuunnitelmaesitykseen sisältyy konkreettinen talousohjelma vuosille 2015 – 2017. Ohjelma täydentää syksyllä 2013 hyväksyttyä talouden tasapainottamisohjelmaa. Ohjelman sisältämien toimenpiteiden vaikutus on noin 41 miljoonaa euroa seuraavien kolmen vuoden aikana.

Talousohjelma edellyttää jatkamaan ja nopeuttamaan mm. sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden rakennemuutosta (Sote 2015). Sivistystoimessa ohjelma määrittelee Etelä-Lahden ja keskusta-alueen uudet kouluverkkoratkaisut ja vahvistaa yksityisen päivähoidon käytön tukea. Toimenpiteet sisältävät sähköisten palveluiden laajan hyödyntämisen ja kaupunkilaisille suunnatun asiakaspalvelun keskittämisen. Joukkoliikenteen osalta kustannus kaupungille vakiinnutetaan ensi vuoteen budjetoidulle tasolle.

Talousohjelman tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista ilman henkilöstövähennyksiä. Vähennysten määräksi on arvioitu 500 työntekijää vuodesta 2014 vuoteen 2017. Toteutettavat järjestelyt perustuvat mahdollisimman pitkälti luonnolliseen vaihtuvuuteen ja sisäisiin siirtoihin, jotta lomautuksilta ja irtisanomisilta voitaisiin välttyä. Uudistuksia toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta talousohjelmalla pyritään tukemaan työllisyyttä ja kaupungin kasvua. Lahti on mukana sekä pitkäaikaistyöttömyyden torjunnan kuntakokeilussa että nuorisotakuun kuntakokeilussa.

Lahti vahvistaa kaupungin vetovoimaa

Lahden kaupunki on pitkittyneestä talouden taantumasta huolimatta pystynyt turvaamaan vetovoimansa. Tämä näkyy sekä muuttovoittona että poikkeuksellisen runsaina yksityisinä rakennusinvestointeina. Kasvun edellytykset ovat edelleen hyvät, ja nyt tarvitaan uutta pontta vetovoiman, kulttuurin ja elinkeinojen kehittämiseen.

Lahden suhteellisen korkea investointitaso jatkuu koko suunnitelmakauden. Suurimpina kohteina ovat pääterveysaseman peruskorjaus ja uudistaminen sekä kouluinvestoinnit. Investoinnit vuonna 2015 ovat noin 80 miljoonaa euroa ja vuosina 2016 ja 2017 noin 70 miljoonaa euroa. Investointitaso nostaa velkamäärää, käytännössä noin 30 miljoonalla eurolla vuodessa. Kaupungin omaan toimintaan otettujen lainojen määrä kohoaa vuoden 2014 lopun tasolta 1460 €/asukas tasolle 2290 €/as vuoden 2017 lopussa.

Taloussuunnitelmassa ei ole otettu huomioon lakiluonnosvaiheessa olevaa sote-uudistusta ja kuntajakoselvitystä. Molemmat uudistukset voivat vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi Lahden kaupungin toimintaan ja talouteen – myös vahvistavalla ja tasapainottavalla tavalla.

Kaupunginjohtajan esitys vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelmasta antaa Lahdelle mahdollisuudet pitää paikkansa houkuttelevana ja elinvoimaisena ympäristökaupunkina, joka tarjoaa laatua asumiseen, elämiseen ja yrittämiseen.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä 3.-5.11. ja valtuusto päättää vuoden 2015 talousarviosta ja vuosien 2015–2017 taloussuunnitelmasta 24.11.2014. Vuoden 2015 verotasot päätetään valtuustossa 10.11.2014.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys (ta-kirja ja diaesitys) lahti.fi -sivuilla

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs