Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahden kaupungin talous heikkeni viime vuoden aikana

Lahden kaupunki

Lahden kaupungin talous heikkeni viime vuoden aikana

Tiedote.
Julkaistu: 24.03.2014 klo 17:00
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahden kaupungin tilinpäätös 2013

Lahden kaupungin vuoden 2013 taloudellinen tulos oli merkittävästi talousarviossa odotettua heikompi. Toimintakulut kasvoivat erityisesti erikoissairaanhoidossa, toimeentuloturvassa, työllistämistoimissa sekä päivähoidossa ja perusopetuksessa.

Toimintakulujen ylitys oli 30 milj. euroa, toimintatuotot puolestaan ylittyivät vain noin 1,5 milj. euroa. Toimintakulujen kasvu oli 4,7 prosenttia, mikä on kaksi prosenttiyksikköä kuntien ja kuntayhtymien menokasvuennustetta suurempi ja noin kolme prosenttiyksikköä vuoden 2013 talousarviota suurempi. Käyttöomaisuuden myyntivoitot toteutuivat huomattavasti alle arvion.

Taloustilanteen heikennyttyä viime vuoden aikana vauhditettiin kaupungin toimintojen tuottavuutta ja karsittiin menoja. Talous- ja toimintaorganisaatiotoimikunta valmisteli talouden tasapainotusohjelman, joka hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvion yhteydessä.

Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan talouden tasapainottamisohjelman täysimittainen toteuttaminen on välttämätöntä velkaantumiskierteen pysäyttämiseksi. Tasapainotuslaskurin käsittely valtuuston seminaarissa 20.–21.3.2014 antoi hyvän pohjan tarvittaville toimenpiteille.

Tuloslaskelma

Kaupungin alijäämä kasvoi 28,8 milj. euroon. Toteutunut 6,8 milj. euron vuosikate riitti kattamaan käyttöomaisuuden poistoista vain 18,5 prosenttia. Kertynyt alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämästä, joka tilinpäätöksen jälkeen on 101,4 milj.

Kaupungin investoinnit pysyivät edellisvuoden tasolla, 53 milj. eurossa. Kaupungin vuosikate riitti vain vajaaseen 19 prosenttiin käyttöomaisuuden poistoista. Poistot kasvoivat edellisestä tilinpäätöksestä 6 milj. euroa ja olivat tilikaudella yhteensä 37 milj. euroa. Kaupungin investoinnit olivat viime vuonna selvästi poistoja korkeammalla tasolla. Tulorahoitus riitti kattamaan investointimenoista 13 prosenttia, noin 46 milj. euroa jouduttiin rahoittamaan lainalla.

Pitkäaikaista lainaa kaupunki otti 90,0 milj. euroa ja lyhensi lainoja 21,0 milj. euroa, joten pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärä kasvoi 69,0 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä kasvoi 38,4 milj. euroa. Kaupungin omaan toimintaan otetut lainat kohoavat 187 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainakanta kaupungin omaan toimintaan on 1 812 euroa/asukas, missä kasvua edelliseen vuoteen on lähes 500 euroa/asukas. Kokonaislainakanta, missä mukana on konserniyhteisöille myönnetyt lainat, oli 5 412 euroa/asukas. Koko konsernin lainamäärä on 822 miljoonaa euroa. Lainojen kasvun taustalla on korkea investointitaso.

Kaupungin maksuvalmius hieman parani, kassavarat lisääntyivät tilikauden aikana 12,3 milj. euroa. Tilikauden maksuvalmius oli vuoden 2013 lopussa 31,6 päivää (27,3 päivää vuonna 2012).

Verotulot lisääntyivät edellisvuodesta 6,2 prosentilla ja ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,4 prosentilla. Ylitys johtui osin valtion verotilityskäytännön muutoksesta. Kunnallisverotuksessa verotettavat tulot kasvoivat Lahdessa hieman maan keskiarvoa enemmän.

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895

 

Liitetiedostot

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Metropolialueella sijaitsevassa Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs