Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan tilinpäätökset 2015 kaupunginhallituksen käsittelyssä

Lahden kaupunki

Lahden kaupungin ja Nastolan kunnan tilinpäätökset 2015 kaupunginhallituksen käsittelyssä

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2016 klo 15:00
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahden ja Nastolan yhdistymisen käytännön toteutus ja valmistautuminen kilpailukyisen uuden Lahden kaupungin tulevaisuuteen leimasi vuoden 2015 toimintaa. Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan Lahti panosti aiempaa enemmän palvelujen ja toimintatapojen uudistamiseen sekä elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseen. Kaupunki on pystynyt tehostamaan toimintaansa, ja nyt toteutetut palveluinvestoinnit antavat hyvän pohjan tulevaisuudelle, sanoo Myllyvirta. 

Lahden tulos talousarviota heikompi 

Kaupungin menot olivat 653,3 milj. euroa, kasvua vuoteen 2014 oli vajaat viisi prosenttia. Erityisesti kasvoivat sosiaali- ja terveystoimialan palvelujen ostot sekä työmarkkinatuen kuntaosuus. Henkilöstökulut säilyivät edellisen vuoden tasolla. Lahden kaupunki kirjasi lähes viiden miljoonan euron negatiivisen tuloksen. Vuosikate jäi 25 milj. euroon, sitä heikensivät mm. Lahden Seudun Kuntatekniikan toiminnan alasajosta kaupungille aiheutuneet vastuut. Toisaalta tulosta paransi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin ylijäämän palautus. Verotulot kasvoivat odotetusti vuoden 2014 tilinpäätöksestä 6,9 milj. euroa, lähes 400 milj. euroon ja valtionosuudet yli 8 milj. euroa, yhteensä lähes 160 milj. euroon.  

Investoinnit palvelujen uudistamiseen ja kaupungin vetovoimaan 

Kaupungin investointitaso pysyi korkeana. Keskeiset investointikohteet, kuten Jalkarannan ja Liipolan vanhoja kouluja korvaavat monitoimitalot ja kaupunginsairaalan vaiheittain etenevä peruskorjaus, liittyvät palveluverkon ja palvelujen uudistamiseen. Torin uusiminen ja Matkakeskus uudistavat kaupungin keskustaa, ja ovat osaltaan vauhdittaneet lukuisia keskustan vetovoiman ja ilmeen kannalta tärkeitä yksityisiä investointeja. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat yhteensä 82 milj. euroa. Tulorahoitus riitti kattamaan noin 30 prosenttia nettoinvestoinneista. Investointimenot pysyvät korkealla myös lähivuosina. Kaupungin omaan toimintaan otetut lainat olivat vuoden 2015 lopussa 285,7 milj. euroa eli 2 751 euroa asukasta kohden. Kasvua vuoden 2014 lopusta oli 437 euroa asukasta kohden. Koko konsernin lainamäärä vuoden lopussa oli 942,8 milj. euroa.  

Nastola teki positiivisen tuloksen

Nastolassa tilivuoden 2015 tulos oli 3,6 milj. euroa ja samalla yli 4 milj. euroa budjetoitua parempi. Vaikka toimintamenot olivat 2,3 milj. euroa yli alkuperäisen arvion, niin toimintatulot ylittyivät enemmän ja myös verorahoitus oli lähes 2 milj. euroa arvioitua korkeampi. Kunnan lainamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 2015 lopussa 2878 euroa asukasta kohti (ilman lainasaamisia).    

Vankka pohja uudelle Lahdelle 

Lahden ja Nastolan yhdistymisen valmistelu sujui hyvin, ja yhdistymissopimuksen tavoitetta toimintatapojen uudistamisesta molempien kuntien hyvien käytäntöjen pohjalta on viety käytäntöön. Palvelujen turvaaminen ja kehittäminen samaan aikaan kun on valmisteltu yhdistymistä, osoittaa että henkilöstö on hienolla tavalla sitoutunut uudistumisprosessiin. 

Viime vuoden tilinpäätösten pohjalta uuden Lahden kertynyt ylijäämä on lähes 150 miljoonaa euroa (yli 120 milj. Lahdelta, yli 20 milj. Lahden elinkeinorahastosta ja 7 milj. Nastolalta). Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirran mukaan olennaista on kuitenkin jatkaa sekä toimintojen tehostamista että panostuksia koko Lahden alueen vetovoimaan ja kehitykseen, jotta myös uuden kunnan tulopohja vahvistuu. Vaikka kummankaan kunnan velkamäärä ei ole hälyttävä, velan kasvua on pystyttävä rajoittamaan. Nopeasti muuttuvissa olosuhteissa myös koko konsernin rahoitusasemaa ja riskejä tulee tarkastella kriittisesti, toteaa Myllyvirta. 

Yhdistymisen toteutuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota elinvoima- ja työllisyystavoitteisiin, joilla on entistä vahvempi asema sekä uuden kaupungin luottamushenkilöhallinnossa että virkaorganisaatiossa. Tulevaisuudessa kuntien roolissa korostuu yhä vahvemmin alueen elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen, näin voidaan turvata alueen ja sen ihmisten hyvinvointi. Myllyvirta korostaa, että Lahden ja Nastolan yhdistyminen tähtää nimenomaan tämän vastuun kantamiseen.  


Lisätietoja

kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva lähes 120 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs