Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Kuuden kunnan yhdistämisestä 43 huomautusta

Salpausselän kuntajakoselvitys

Kuuden kunnan yhdistämisestä 43 huomautusta

Tiedote.
Julkaistu: 05.09.2014 klo 15:27
Julkaisija: Salpausselän kuntajakoselvitys

Salpausselän kuntajakoselvittäjien Seppo Huldénin ja Rolf Paqvalinin ehdotus Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Kärkölän, Lahden ja Nastolan yhdistämisestä vuoden 2017 alussa on ollut nähtävillä kunnissa 30 päivän ajan. Tässä ajassa ehdotukseen on jätetty 43 huomautusta kunnanhallituksille. Eniten huomautuksia tehtiin Hollolassa, 23 kappaletta, joista 18 jätettiin 19.8. järjestetyssä kuulemistilaisuudessa.

Useassa huomautuksessa pelättiin Hollolan hyvinä pidettyjen palveluiden heikkenemistä muiden kuntien tasolle. Joissakin vastustettiin hollolalaisten joutumista keskuskaupungin investointien maksajiksi. Eräs huomautuksen tehnyt vaati aluejohtokunnille lisää valtaa ja rahaa. Muutamissa huomautuksissa puolustettiin pienempää liitosta Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän kesken. Eräs kirjelmöijä epäili, kuinka uuteen kuntaan saadaan aidosti paras mahdollinen toimintamalli, joka ei tule suoraan Lahden kaupungilta.

Eräs hollolalainen vaati, että uusi kunta tulisi nimetä Hollolaksi emäpitäjän historiaan vedoten. Kahdessa muistutuksessa puollettiin kuuden kunnan liitosta. Hollolan nuorisovaltuusto esitti yhdistymisen hylkäämistä vedoten muun muassa hollolalaisten edustajien vähäiseen määrään uuden kunnan valtuustossa.

Iitin kyläaktiivit: liitos tukee maaseutua

Iitissä muistutuksia jätettiin viisi. Iitin kyläasiain neuvottelukunta pitää kuntajakoselvitystä Iitin maaseudun, kylien ja maaseutuelinkeinojen osalta myönteisenä ja katsoo, että selvitys tukee maaseudun asuttuna pysymistä. Iitin nuorisovaltuusto taas esittää yhdistymisen hylkäämistä vedoten palveluiden mahdolliseen siirtymiseen Lahden keskustaan ja perinteiden katoamiseen.

Kärkölässä vain nuorisovaltuusto jätti muistutuksen selvitykseen. Se esittää kuntajakoselvittäjien ehdotuksen hyväksymistä kunnan heikon taloustilanteen vuoksi. Nuorten mielestä kuntaliitos on parempi vaihtoehto kuin kriisikunnaksi ajautuminen. Epäkohtana he pitävät uuden kunnan vain 11-jäsenisen nuorisovaltuuston edustavuutta.

MTK Hämeenkoski vaatii, että rakennusjärjestys- ja ympäristönsuojeluasiat on otettava esiin yhdistymishallituksessa, mikäli esitettyyn kuntaliitokseen lähdetään. Myös kaksi yksityishenkilöä jätti liitosta vastustavan huomautuksen.

Lahdessa kolme henkilöä jätti muistutuksen. Eräässä ehdotetaan uuden kunnan osakeskusten nimittämistä pitäjiksi sekä niiden nimien ja vaakunoiden säilyttämistä. Selvittäjä Seppo Huldénin mukaan lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista pitäjä-nimitysten virallista käyttöä. Toisessa muistutuksessa veroprosenttia 20,25 pidettiin epärealistisena. Lahden nuorisovaltuusto kannattaa kuntien yhdistymistä ja toteaa, että jo tällä hetkellä kuntarajat ovat paikoittain vain hallinnollisia, eikä niiden muuttumisella ole kuntalaisten käytännön toiminnan kannalta merkitystä.

Nastolassa jätettiin viisi muistutusta. Niissä kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että palveluiden säilyminen on epävarmaa ja kunnan reuna-alueet jäävät hoitamatta.

Lisätietoja kuntien kirjaamoista ja päätösvalmistelusta:
Hollola, puh. 03 880 111, Hämeenkoski puh. 03 880 850, Iitti puh. 020 615 9600, Kärkölä puh. 040 308 6200, Lahti puh. 03 81411, Nastola puh. (03) 885 111

Salpausselän kuntajakoselvityksessä ovat mukana Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola. Kuntajakoselvittäjinä toimivat Seppo Huldén ja Rolf Paqvalin. Selvittäjien esitys valmistui 6.8.2014. Kuntien valtuustot päättävät 29.9.2014, syntyykö uusi kunta. Uusi kunta aloittaisi toimintansa vuoden 2017 alusta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs