Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Kuntajakoselvityksen työryhmien loppuraportit julki

Salpausselän kuntajakoselvitys

Kuntajakoselvityksen työryhmien loppuraportit julki

Tiedote.
Julkaistu: 10.06.2014 klo 20:15
Julkaisija: Salpausselän kuntajakoselvitys

Salpausselän kuntajakoselvityksen työryhmät ovat julkaisseet loppuraporttinsa. Kuntajakoselvityksen johtoryhmä käsitteli loppuraportteja kokouksessaan tiistaina 10.6. Iitin Vuolenkoskella. Johtoryhmä esittää, että selvittäjät huomioivat raportit selvityksen valmistelussa.

- Selvittäjien tehtävänä on arvioida kokonaisuus ja mahdolliset ristiriidat loppuraporttien pohjalta. Tästä johtuen kaikki työryhmien linjaukset eivät välttämättä päädy sellaisenaan selvitysraporttiin tai yhdistymissopimukseen, muistutti selvittäjä Seppo Huldén.

Demokratiatyöryhmän lähtökohtana on, että alueellisella päätöksenteolla taataan paikallinen asiantuntemus. Työryhmä ehdottaa uuteen kuntaan alueellisia toimielimiä, jotka osallistuvat alueen asukkaiden tarvitsemien palvelujen järjestämiseen ja alueen kehittämiseen. Raportissa on hahmoteltu toimielimille varsin laajaa toimivaltaa, aina perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä alueen yleiseen kehittämistoimintaan saakka. Työryhmä linjaa, että uuden kunnan tulee ennakkoluulottomasti laajentaa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia nykyisestä. Demokratiatyöryhmän loppuraportti

Palveluverkkotyöryhmä linjaa, että palvelut tarjotaan siellä, missä niille on riittävästi kysyntää. Kansalaisten yhdenvertaisuus ja kohtuullinen etäisyys huomioidaan palveluiden järjestämisessä. Yhdistymishallitus laatii palveluselvityksen, jonka tavoitteena on kustannusten karsiminen 8-10 % nykyistä tehokkaammiksi. Lähipalvelut, kuten päivähoito, alakoulu ja aluepalvelupiste, sijoittuvat kuntalaisten asiointireittien varrelle. Harvoin tarvittavat palvelut tuotetaan liikkuvina, sähköisesti tai keskitetysti. Palveluverkkotyöryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstötyöryhmän loppuraportti kertoo, että yhdellä suuremmalla kunnalla on huomattavasti paremmat mahdollisuudet sopeuttaa toimintojaan, kasvattaa elinvoimaa ja tätä kautta parantaa työllisyyttä sekä kasvattaa verotuloja. Uudella kunnalla on mahdollisuus pitkällä aikavälillä turvata palvelut ja saada talous tasapainoiseksi. Itsenäisillä kunnilla ei ole tarpeeksi sopeutusmahdollisuuksia. Painelaskelmien perusteella sopeutustarve kuudessa kunnassa on lähes 100 miljoonaa euroa. Ennen yhdistymistä kuntien on hoidettava talouttaan vastuullisesti. Poikkeavat investoinnit ja muut sitoumukset on hyväksyttävä yhdistymishallituksessa. Laskelmissa on päädytty vuonna 2017 kunnallisveroprosenttiin 21, jolla voitaisiin pärjätä vuoteen 2023 asti. Talous- ja henkilöstötyöryhmän loppuraportti

Tulevaisuustyöryhmä ehdottaa uuden kunnan visioksi: ”Lahti on avoin, uudistuvan yrittämisen ja monipuolisen asumisen ympäristökaupunki”. Työryhmä linjaa, että kunnille luodaan välittömästi yhteinen maapolitiikka. Kunnassa tavoitellaan noin 1 % vuotuista väestönkasvua etenkin työikäisestä väestöstä. yhdyskuntarakenteen kannalta kehittää tulisi etenkin valtatie 12:a ja kuntakeskustaajamia. Elinvoiman kannalta oleellisia ovat Helsinki–Lahti–Pietari-käytävä sekä yritysten uudet kasvualat. Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti

Myllyvirrasta uuden Lahden kaupunginjohtaja

Kokouksessa käsiteltiin myös kuntajohtajien asemaa uudessa kunnassa. Selvittäjä Rolf Paqvalin ehdottaa, että uuden kunnan kaupunginjohtajaksi tulee Jyrki Myllyvirta. Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen toimisi uudessa organisaatiossa elinkeino- ja kehitysjohtajana. Selvittäjä Seppo Huldén määrättäisiin hoitamaan uuden organisaation käynnistämiseen liittyviä tehtäviä kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa. Hämeenkosken kunnanjohtaja Anja Brofeldt ja Iitin vs. kunnanjohtaja Riku Rönnholm siirtyisivät vaativiin johto- ja esimiestehtäviin, jotka määräytyvät yhdistymishallituksen päätettyä uuden kunnan organisaatiosta. Pauli Syyrakin jäädessä eläkkeelle hänen tilalleen ei Nastolaan nimitetä uutta kunnanjohtajaa.

Jyrki Myllyvirta on yhdistymishallituksen ainoa esittelijä ja siirtyisi päätoimiseksi uuden kaupungin käynnistäjäksi heti sopimuksen tultua hyväksytyksi. Hän jäisi tuolloin virkavapaalle Lahden kaupunginjohtajan tehtävästä.

Johtoryhmä päätti nostaa uuden kunnan valtuuston koon 75:een. Aiemmassa kokouksessa oli sovittu 67 jäsenestä.

Lisätietoja:
Selvittäjä Seppo Huldén, puh. 029 553 0487, seppo.hulden@vm.fi
Selvittäjä Rolf Paqvalin, puh. 045 209 2199, rolf.paqvalin@gmail.com
Kokouksen puheenjohtaja Reijo Oksanen, Nastola, puh. 040 531 3787, oks@sci.fi

Työryhmien puheenjohtajat:
Demokratia: Minna Suominen, Hämeenkoski, puh. 040 561 9431 minna.suominen@phnet.fi
 Palveluverkko: Raila Lindholm, Kärkölä, puh. 040 5835 094, raila.lindholm@pp.phnet.fi
Talous- ja henkilöstö: Jari Salonen, Lahti, puh. 044 021 1211, jari.salonen@muoviyhdistys.fi
Tulevaisuus: Pekka Komu, Lahti, puh. 040 741 3299, pekka.komu@ladec.fi

Liitetiedostot

Salpausselän kuntajakoselvityksessä ovat mukana Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola. Kuntajakoselvittäjien esitys valmistuu 6.8.2014. Kuntien valtuustot päättävät syyskuun lopussa, syntyykö uusi kunta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs