Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Kommuner som går samman ges understöd för ekonomiska balanseringsutredningar

Valtiovarainministeriö

Kommuner som går samman ges understöd för ekonomiska balanseringsutredningar

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.05.2014 kl. 11:37
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriet erbjuder kommuner som fattat ett sammanslagningsbeslut stöd för kostnader som orsakats av ekonomiska balanseringsutredningar. Understödet gäller sammanslagningssituationer där det i kommungruppen som fattat ett sammanslagningsbeslut ingår en eller flera krisdrabbade eller krishotade kommuner.

Det ekonomiska understödet är ett led i förändringsstödet för kommunreformen. Understöd beviljas för balanseringsutredningskostnader före sammanslagningen då den nya kommunen bereder sin första budget.

Avsikten att förbättra den nya kommunens ekonomiska förutsättningar

Utredningen ska inkludera åtgärder genom vilka den nya kommunens ekonomi är i balans då verksamheten inleds.

Stödet är i första hand avsett åt kommuner som utfört sammanslagningsutredningarna och –framställningarna inom lagstadgad tid. Vid behov ska stöd också kunna beviljas för kommunsammanslagningssituationer där sammanslagningsframställningar görs efter detta.    

Understöd kan även betalas för beredningen och planeringen av balanseringsutredningar. Arbetet kan utföras av en konsult eller annan utomstående utredare, eller så kan det utföras av kommunen själv. Understöd kan beviljas för kommunal tjänsteinnehavarberedning till den del beredningen kan visas gälla balanseringsutredningen.  

Finansministeriet stödjer varje utredning med högst 10 000 euro.

Ansökning av understöd

Stöd ansöks skilt för åren 2014, 2015 och 2016 hos finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning, som bedömer stödbehovet skilt för vart fall. Ansökningstiden för utredningsunderstöd för 2014 löper ut den 15 juli 2014. Understödsbesluten fattas i augusti.

Efter att utredningsarbetet blivit färdigt ska den nya kommunens balanseringsutredning och ekonomiplan tillställas finansministeriet senast den 31 december 2014.

Understödet påverkar inte kommunens rätt till annat ekonomiskt stöd i enlighet med kommunstrukturlagen.

Ansökningsblanketten finns på finansministeriets webbplats, www.kommunreformen.fi. Finansministeriet ber att ansökningsblanketterna, inklusive bilagor, lämnas in via adressen valtiovarainministerio@vm.fi.

Förfrågningar:

Vesa Lappalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30389

förnamn.efternamn@vm.fi

Bilagor

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs