Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Kesätyöntekijöiden mielestä kunnat ovat hyviä työnantajia

KT Kuntatyönantajat

Kesätyöntekijöiden mielestä kunnat ovat hyviä työnantajia

Tiedote.
Julkaistu: 18.02.2014 klo 09:00
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Kunnat ja kuntayhtymät työllistivät joko suoraan tai välillisesti viime vuonna noin 40 000 kesätyöntekijää. KT Kuntatyönantajien arvioiden mukaan kunta-alan tämän vuoden kesätyöpaikkojen määrä pysyttelee samoissa lukemissa.

KT teki viime syksynä kyselyn kuntien kesätyöntekijöille. Kyselyyn vastasi 2 523 kuntien ja kuntayhtymien kesätyöntekijää, jotka pitävät kuntia hyvinä kesätyönantajina. Vastanneista 39 prosenttia oli 15–17-vuotiaita ja 47 % kuului ryhmään 18–25-vuotiaat. Ammattiin opiskelevia, joihin luettiin myös korkeakouluopiskelijat, heistä oli 49 % ja lukiolaisia 24,6 %.

Kesätyön kesto oli 36 prosentilla yli 8 viikkoa, 7–8 viikkoa 9,2 prosentilla ja 3–4 viikkoa 33,5 prosentilla. Alle kolmen viikon mittainen kesätyö oli 15,7 prosentilla vastanneista.

Samalla työnantajalla oli kesätyöntekijöistä työskennellyt aiemmin 38 prosenttia. Työ vastasi ennakko-odotuksia 87 prosentin mielestä. Täysin tyytymättömiä kesätyöhönsä oli noin prosentti vastanneista.

Kunta koettiin hyväksi työpaikaksi

Kyselyyn vastanneista peräti 85 prosenttia ilmoitti viihtyneensä kesätöissään ja 79 % suosittelisi kyseistä kuntatyönantajaa työpaikaksi ystävälleen. Vastaajista 82 prosenttia voisi harkita työskentelevänsä samalla työnantajalla uudelleen joskus myöhemmin. Kuusi prosenttia oli toista mieltä.

Vastaajista 51 prosenttia oli sitä mieltä, että kesätyökokemus vaikutti positiivisesti heidän opiskelu- ja /tai uravalintaansa, kun kolme prosenttia koki vaikutukset negatiivisina. Vastaajista 46 % koki, ettei kesätyökokemus vaikuttanut mitenkään opiskelu- tai uravalintaan.

Noin 77 prosenttia kesätyöntekijöistä koki saaneensa riittävästi opastusta ja perehdytystä tehtäväänsä. Kaksi prosenttia oli asiasta päinvastaista mieltä. Vastuuta kesätöissä annettiin riittävästi 87 prosentin mielestä. Lisää vastuuta olisi halunnut noin kolme prosenttia vastaajista.

Kesätyöntekijöiden kyselyyn vastanneista 76 prosenttia piti työtehtäviään kiinnostavina. 1,4 prosenttia oli täysin eri mieltä. Vastaajista 58 % koki päässeensä vaikuttamaan kesätyönsä sisältöön, kun 15 % koki, ettei siihen voinut vaikuttaa. Kesätyöntekijöistä 79 prosenttia koki, että työ laajensi osaamista ja  6,7 prosentilla kokemus oli päinvastainen.

Palautetta kaivattiin lisää

Vastaajista kymmenisen prosenttia koki, ettei saanut riittävästi palautetta esimieheltään tai lähimmiltä työkavereiltaan. Riittävästi palautetta koki saaneensa 70 prosenttia vastaajista. 1,7 prosentin mielestä sitä ei saanut lainkaan. Yhteistyö lähiesimiehen kanssa sujui 92 prosentin mielestä hyvin, kun 2,5 prosentin mielestä yhteistyössä olisi ollut parantamisen varaa.

Lähes 89 prosenttia vastaajista koki, että muut työntekijät suhtautuivat häneen myönteisesti ja 81 prosenttia koki työyhteisönsä ilmapiirin kannustavaksi. Vastaajista 5 prosenttia koki, ettei ollut saanut kannustusta kesätyöpaikassaan.

Kesätyöntekijöistä 79 % koki työyhteisön arvostaneen hänen työtään ja 5,3 prosentilla kokemus oli lähinnä päinvastainen.

KT on toimittanut kuntakohtaiset yhteenvedot kyselyn tuloksista kesätyökyselyyn vastanneiden työnantajille, jotta kunnat voivat hyödyntää niitä tulevien kesätyöntekijöiden perehdytyksessä ja työn sisältöjen suunnittelussa.

Lisätietoja:  

työmarkkinatutkija Mika Juutinen
puh. 09 771 2131 tai 050 5020 300  
www.kt.fi

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 437 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs