Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Jyväskylän yliopistossa vahva jatkuvan kehittämisen kulttuuri

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Jyväskylän yliopistossa vahva jatkuvan kehittämisen kulttuuri

Tiedote.
Julkaistu: 11.05.2015 klo 16:30
Julkaisija: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on toteuttanut Jyväskylän yliopiston auditoinnin ja on antanut yliopistolle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 11.5.2015 alkaen. Yliopiston laadunhallintajärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Auditointiryhmän mukaan yliopiston laadunhallintajärjestelmä tukee arjen laatutyötä mielekkäällä tavalla ja sitouttaa koko yliopistoyhteisön toiminnan kehittämiseen. Tämä heijastuu vahvana laatukulttuurina ja myös opiskelijoiden aktiivisena osallistumisena kehittämistyöhön. Sisäiset auditoinnit, itsearvioinnit ja erilaiset kyselyt muodostavat arvioinnin ja kehittämisen ytimen. Koulutuksen laadunhallinnan kehittämisessä on paneuduttu erityisesti opetuksen laatuun ja opettajien pedagogiseen osaamiseen.

— Laadunhallintajärjestelmä tukee yliopiston perustehtävien kehittämistä ja strategisia linjauksia, toteaa auditointiryhmän puheenjohtaja, johtaja Kari Seppälä Turun yliopistosta.

Jotta Jyväskylän yliopisto voisi edelleen kehittää laadunhallintajärjestelmäänsä, auditointiryhmä esittää sille myös kehittämissuosituksia. Olisi suositeltavaa, että johdon katselmuksessa muodostuisi kiteytetty kokonaiskuva yliopiston ja sen laadunhallinnan tilasta ja keskeisimmistä kehittämiskohteista. Auditointiryhmän mukaan yliopiston laadunhallinnan kokonaisuutta on parannettu laatimalla selkeä ja johdonmukainen käsikirja, mutta käsikirjan vaikuttavuutta voisi kehittää edelleen muun muassa selkiyttämällä käsikirjan ja yksikkökohtaisten ohjeistusten kokonaisuutta. Yliopiston tulisi auditointiryhmän mukaan pohtia myös, miten toimintaympäristön muutoksia voitaisiin ennakoida aiempaa paremmin.

— Laadunhallintajärjestelmää on kehitetty suunnitelmallisesti ja onnistuneesti. Henkilöstö kokee erityisesti itsearvioinnit hyödyllisiksi välineiksi oman toiminnan kehittämisessä, jatkaa auditointiryhmän puheenjohtaja Kari Seppälä.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Nyt on käynnissä toinen auditointikierros.

Auditointiraportti:

Jyväskylän yliopiston auditointi 2015

Lisätietoja:

auditointiryhmän puheenjohtaja, johtaja Kari Seppälä, puh. 040 510 9305, kari.seppala(at)utu.fi
auditoinnin projektipäällikkö Kirsi Hiltunen, puh. 02953 35508, kirsi.hiltunen(at)karvi.fi
raporttien tilaukset: hallinnollinen avustaja Arja Bilund, puh. 02953 35503, arja.bilund(at)karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on itsenäinen virasto, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Arviointikeskuksen toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Karvi perustettiin toukokuussa 2014, kun Korkeakoulujen arviointineuvosto, Koulutuksen arviointineuvosto ja Opetushallituksen arviointitoiminnot yhdistyivät.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs