Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UUDISTUVAT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Lahden kaupunki

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET UUDISTUVAT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ

Tiedote.
Julkaistu: 24.04.2015 klo 09:42
Julkaisija: Lahden kaupunki

Päijät-Hämeen kuntiin laadittiin yhtenäiset jätehuoltomääräykset, joiden tarkoituksena ja tavoitteena on edistää jätteiden lajittelua, ehkäistä jätteestä ja jätehuollosta aiheutuvat haitat sekä määritellä eri toimijoiden vastuut ja velvoitteet. Jätehuoltomääräykset koskevat Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pukkilan ja Sysmän kuntia.

Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema kunnan jätehuollon käytännön toimeenpanossa. Jäte-huoltomääräyksissä määritellään, miten kiinteistöt toimivat ja miten jätteet kuljetetaan. Määräykset koskevat esimerkiksi jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista sekä roskaantumisen ehkäisemistä.

Jätehuoltomääräykset koskevat asumisessa syntyvän jätteen jätehuoltoa. Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin, mukaan lukien vapaa-ajan kiinteistöt. Asukkailla on oleellinen rooli jätteen synnyn ehkäisyssä, jätteiden lajittelussa ja jätteistä syntyvien haittojen ehkäisyssä.

Päijät-Hämeen jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.4.2015 jätehuoltomääräykset ja ne astuvat voimaan 1.5.2015. Seuraavia asioita on joko lisätty tai tarkennettu uusissa jätehuoltomääräyksissä:

Kierrätystä tehostetaan lajittelumääräyksillä

  • Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee lajitella jätteet vähintään energia- ja sekajäteastiaan.
  • Biojätteen omatoimista kompostointia suositellaan.
  • Vähintään 10 huoneiston kiinteistöillä asemakaavoitetuilla alueilla Asikkalassa, Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Nastolassa ja Orimattilassa (ei Artjärvellä) on erilliskerättävä biojätettä, mikäli sitä ei kompostoida.
  • Lisäksi edellisillä alueilla on myös erilliskerättävä kartonkia, lasia ja metallia 1.1.2016 alkaen. Aiemmin erilliskeräysvelvoite isommissa kiinteistöissä ei koskenut lasia ja metallia. Pienkiinteistöissä asuvat voivat viedä lasi-, metalli- ja kartonkijätteet ekopisteisiin ja ensi vuoden alusta lukien tuottajan järjestämään keräyspisteisiin.
  • Kiinteistön velvollisuus on taajama-alueilla järjestää keräysastia myös paperille. Keräyspaperi kerätään kerros- ja rivitaloalueilla kiinteistöiltä maksutta. Kiinteistöt hankkivat itse tai yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa jäteastiat paperinkeräystä varten ja järjestävät niille sijoituspaikan. Paperin keräysvelvoite ei koske kerros- ja rivitaloalueella sijaitsevia pientaloja, mutta nämä voivat halutessaan liittyä paperinkeräykseen järjestämällä kiinteistölle keräyspaperille keräyspaikan. Pientalo- ja haja-asutusalueilla paperinkeräys järjestetään tuottajien järjestämissä alueellisissa keräyspisteissä.

Jäteastioiden tyhjennysvälit yhtenäistettiin

  • Uusien jätehuoltomääräysten mukaan lajitellun sekajätteen pisin tyhjennysväli on enintään 12 viikkoa, mikäli kiinteistöllä kompostoidaan tai erilliskerätään syntyvä biojäte.

Muutoin tyhjennysväleihin ei ole uusissa jätehuoltomääräyksissä tullut muutoksia, vaan sekajäteastiat (sis. biojätettä) tulee tyhjentää vähintään 2 viikon välein, energiajäteastiat vähintään 12 viikon ja biojäteastiat vähintään 2 viikon välein.

 Jäteastiat pyörällisiksi

  • Jätehuoltomääräyksissä otetaan huomioon jätteen kuljetuksen työturvallisuustekijät, joihin liittyen tarkennettiin jätteenkeräysvälineisiin kohdistuvia vaatimuksia. Jätehuoltomääräysten mukaan jäteastioiden on oltava kannellisia, tartuntakahvoilla ja pyörillä varustettuja astioita tai säiliöitä, jotka ovat koneelliseen kuormaukseen sopivia. Jätesäkkitelineitä ei saa käyttää enää 1.1.2016 jälkeen.

Kiinteistöllä syntyvien lietteiden käsittely

  • Asuinkiinteistöjen lietteet kuten saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloista ja muista vastaavista säiliöistä syntyvät lietteet kuuluvat kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Jätevesisäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, lukuun ottamatta umpisäiliö, joka tyhjennetään tarvittaessa. Tyhjennys tulee tilata toimiluvan saaneelta jätteenkuljetusyrittäjältä, joka toimittaa lietteet asianmukaiseen käsittelyyn.

Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannoitustarkoituksessa omalle pellolle, toiminnasta on kuitenkin aina tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 päivää ennen käsittelyn aloittamista. Kuivakäymäläjätteet voidaan kompostoida omatoimisesti kiinteistöllä.

 Lisätietoa jätehuoltomääräyksistä antavat:

Päijät-Hämeen jätelautakunta

Jäteasiamies, Tiia Yrjölä p. 044 416 3634

Jätehuollon suunnittelija, Satu Orho p. 050 559 4201

jatelautakunta@lahti.fi,

www.lahti.fi/suomi/phjatelautakunta

 Jätehuoltomääräyksiin perustuvasta jätehuoltoon liittymisestä, jätteiden toimituspaikoista ja jätteen lajittelusta antaa neuvontaa ja opastusta:

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy

Asukaspalvelu- ja lajitteluneuvonta (ark. 9-15) p. 03 871 1766

www.phj.fi

 Tietoa jätteiden toimituspaikoista löytyy myös linkistä:

www.kierratys.info

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen. Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät vuoden 2016 alusta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs