Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » HFD:s årsboksbeslut / offentlig upphandling

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut / offentlig upphandling

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.10.2015 kl. 09:31
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En upphandlande enhet hade för avtalsperioden 1.6.2013–31.12.2016 gjort en anbudsförfrågan om att upphandla elenergi till ett värde som översteg det nationella tröskelvärdet. I anbudsförfrågan hade för anbudsgivarna ställts som minimikrav att de under minst fyra års tid klanderfritt skulle ha svarat för leverans av el till minst två motsvarande företag eller sammanslutningar. Anbudsgivaren skulle visa att villkoret uppfylldes genom att på begäran lämna uppgifter om två kunder som anbudsgivaren uppgav som referenser. Den upphandlande enheten hade uteslutit A från anbudsförfarandet därför att A inte hade uppfyllt lämplighetskravet.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1444046099922.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 13476


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs