Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Föli-uudistus on lisännyt merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä

Turun seudullinen joukkoliikenne

Föli-uudistus on lisännyt merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä

Tiedote.
Julkaistu: 05.04.2016 klo 09:27
Julkaisija: Turun seudullinen joukkoliikenne

Seudullisen joukkoliikenteen houkuttelevuutta ovat kasvattaneet erityisesti tasataksahinnoittelu ja kahden tunnin vaihto-oikeus. Tämä käy ilmi vuosina 2014 ja 2015 tehdystä tutkimuksesta, jossa vertaillaan joukkoliikenteen käyttöä ennen ja jälkeen Fölin voimaantulon. Tutkituilla yhteysväleillä matkustajamäärät kasvoivat Fölin ensimmäisen toimintavuoden aikana yli 20 %.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne uudistui 1.7.2014, jolloin Turun, Raision, Kaarinan, Naantalin, Liedon ja Ruskon muodostama yhtenäinen joukkoliikennealue Föli aloitti toimintansa. Ramboll Finland Oy teki vuosina 2014 ja 2015 ennen-jälkeen-tutkimuksen, jossa selvitettiin Föli-uudistuksen vaikutuksia joukkoliikenteen matkustajamääriin ja käyttötottumuksiin. Lisäksi selvitettiin, kuinka matkustajat ovat kokeneet uudistuksen eri osatekijöiden vaikuttaneen joukkoliikenteen houkuttelevuuteen.

Tutkituilla yhteysväleillä matkustajamäärät kasvoivat Fölin ensimmäisen toimintakauden (7/2014 – 6/2015) aikana yli 20 % edellisvuodesta. Matkamäärien lisäys oli näillä yhteysväleillä lähes 600 000 matkaa.

Kasvua myös ruuhka-aikojen ulkopuolella

Matkustajakyselyt tehtiin kuntarajat ylittävissä busseissa 7.–12.4.2014 ja 16.–21.11.2015. Kahden tutkimusviikon aikana saatiin yhteensä lähes 1 600 vastausta. Vastaajista turkulaisia oli 21 %, kaarinalaisia 17 %, raisiolaisia 8 %, lietolaisia 31 %, naantalilaisia 13 % ja muiden kuntien asukkaita 9 %.  

Matkustajakyselyjen perusteella Föli-uudistuksella on kyetty kasvattamaan joukkoliikenteen osuutta paitsi säännöllisillä opiskelu- ja työssäkäyntimatkoilla, myös satunnaisemmilla päiväsaikaan tapahtuvilla matkoilla. Linja-auton käyttöä päiväasioinneilla ovat lisänneet matkojen yleinen hintatason lasku, seniorialennukset ja kahden tunnin vaihto-oikeus. Kannattavuuden parantaminen ruuhka-aikojen ulkopuolella on joukkoliikenteen keskeisimpiä haasteita, joten hinnoittelun ohjausvaikutus on uudistuksessa toiminut toivotunlaisesti.

Joukkoliikenne on aito vaihtoehto

Matkustajakyselyn perusteella satunnaisten matkustajien osuus on kasvanut Föli-uudistuksen myötä. Kertalippujen edullisuus on laskenut kynnystä joukkoliikenteen kokeiluun. Liedossa ja Naantalissa – joissa kertalippujen hinnat ovat laskeneet eniten – oli uusien joukkoliikenteen käyttäjien osuus jopa 15 %.

Uudistus on kasvattanut joukkoliikenteen houkuttelevuutta vaihtoehtoisena kulkutapana henkilöautolle. Tutkimuksen mukaan joka kolmas seudullisen joukkoliikenteen käyttäjistä olisi voinut tehdä matkansa myös henkilöautolla. Suurin tämä osuus oli työssäkäyvillä, joista 42 % ilmoitti, että he olisivat voineet valita henkilöauton. Tutkituilla yhteysväleillä pendelöi lähes 30 000 työssäkävijää, joten joukkoliikenteen käytön lisääntyminen vähentää merkittävästi seudullisen tieverkon ruuhkaisuutta.

Kaikista marraskuun 2015 jälkikyselyyn vastanneista noin 850 matkustajasta 98 % koki vähintään yhden Föli-uudistuksen osatekijän lisänneen joukkoliikenteen houkuttelevuutta paljon tai erittäin paljon. Eniten joukkoliikenteen houkuttelevuutta katsottiin lisänneen tasataksan ja ilmaisen kahden tunnin vaihto-oikeuden. Vähäisimmäksi koettiin kaluston uusimisen merkitys.

Kaiken kaikkiaan Föli-uudistus käynnisti tutkimustulosten perusteella Turun seudulla joukkoliikenteen positiivisen kehityskierteen, joka jatkuu edelleen.

 

Lisätiedot:

Föli: Joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte, 044 907 5121, sirpa.korte@turku.fi

Ramboll Finland Oy: Ryhmäpäällikkö Sonja Aarnio,040 189 9330, sonja.aarnio@ramboll.fi

 

Liite: Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteen ennen-jälkeen-tutkimus

Turku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto ja Rusko muodostavat yhtenäisen joukkoliikennealueen, Turun seudun joukkoliikenne Fölin. Fölin alueella on voimassa tasataksa, eli hinta on sama matkan pituudesta riippumatta. Koko alueella on voimassa samat liput, hinnat ja alennusryhmät. 

www.foli.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs