Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » EIP tukee Lahden kaupungin kehitystä

Lahden kaupunki

EIP tukee Lahden kaupungin kehitystä

Tiedote.
Julkaistu: 07.02.2014 klo 11:30
Julkaisija: Lahden kaupunki

Euroopan investointipankki (EIP) myöntää Lahden kaupungille 150 miljoonan euron pitkäaikaislainan, jolla rahoitetaan pieniä ja keskisuuria kaupunki-infrastruktuurin kehityshankkeita. EIP:n rahoituksella tuetaan liikennejärjestelmiä, koulutusta, liikuntaa, sosiaali- ja terveysoalveluita sekä pelastuspalveluja ja energia- ja jätehuoltoa osana Lahden nelivuotista investointiohjelmaa 2013–2016.

“EIP:n strateginen tavoite on kehittää kaupungeista entistä kestävämpiä ja kilpailukykyisempiä kaupunkialueita uudistamalla ja elvyttämällä. Sopimus Lahden kaupungin kanssa onkin meille erittäin tervetullut, sillä sen avulla voimme rahoittaa investointeja, jotka palvelevat kasvavaa väestöä ja tukevat tulevaisuuden taloudellista kehitystä. Järjestyksessään kolmas sopimus Lahden kaupungin kanssa on myös osoitus EIP:n jatkuvasta tuesta kaupungin infrastruktuurin investointeihin eri aloilla”, kertoo Jonathan Taylor, EIP:n varapääjohtaja, joka vastaa lainausoperaatioista Suomessa.

“Yhteistyö EIP:n kanssa merkitsee turvallista ja edullista rahoitusta Lahden kaupungin keskeisiin investointikohteisiin, mikä edistää asukkaiden hyvinvointia ja kaupungin kestävää kehitystä. Meille kumppanuus on osoitus siitä, että työtämme ja strategisia valintojamme arvostetaan”, toteaa Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta.

EIP-lainan avulla parannetaan Lahden asukkaiden elämänlaatua: terveyskeskuksia, kouluja, päiväkoteja ja vanhainkoteja kehitetään ja uusia pyöräteitä, puistoja ja viheralueita rakennetaan. Liikennejärjestelmien kehitys – lähinnä katujen peruskorjaus ja liikenneinfrastruktuurin nykyaikaistaminen – tulee lyhentämään matka-aikoja ja pienentämään ajoneuvojen käyttökustannuksia ja siten edistämään entistä kestävämpää julkista liikennettä. Julkisten rakennusten jälleenrakentaminen tai kunnostaminen tuo energiansäästöjä seinien ja kattojen eristämisen, ikkunoiden vaihtamisen ja muiden energiatehokkuustoimien avulla. Sopimus tukee taloudellista kasvua pitkällä aikavälillä paitsi Lahdessa myös koko Päijät-Hämeen alueella.

Rahoitussopimus perustuu EIP:n ja Lahden kaupungin vuonna 2007 alkaneeseen menestyksekkääseen yhteistyöhön. Viimeinen rahoitussopimus mukaan lukien pankki on myöntänyt Lahden kaupungille kolme lainaa, joiden yhteisarvo on lähes 280 miljoonaa euroa. Niillä on rahoitettu koulutus-, terveys- ja sosiaalihankkeita sekä innovatiivista jätevoimalaa. EIP-lainat tuovat monipuolisuutta kaupungin pitkäaikaisrahoitukseen.

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenmaat. Pankki tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta toteuttamiskelpoisille hankkeille, joilla pyritään kohti EU:n ohjelmissa määritettyjä tavoitteita. Vuonna 2013 EIP-lainaa myönnettiin Suomessa 13 hankkeelle, yhteensä 919 miljoonaa euroa eli noin 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012 (544 miljoonaa euroa).

Lisätietoja
Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, jyrki.myllyvirta@lahti.fi, puh. 050 638 95
Rahoituspäällikkö Tuija Jäkälä, tuija.jakala@lahti.fi, puh. 050 383 6569

Tiedottaja Alicja Chytla,EIP, a.chytla@eib.org, puh. +352 4379 88233, www.eib.org/press, press@eib.org

Lehdistökuvat
Kuvia sopimuksen allekirjoitustilaisuudesta ja havainnekuvia rahoitettavista kohteista löytyy tänään pe 7.2. klo 12 jälkeen osoitteesta www.lahti.fi asiaa koskevasta tiedotteesta.

 

Finland: EIB boosts development of City of Lahti

The European Investment Bank (EIB) is providing a EUR 150 million long-term loan to finance small to medium-sized municipal infrastructure upgrading projects in Lahti. Mobility schemes, education, sports, social and health infrastructure as well as civil protection, energy and waste management will be supported by the EU’s bank as part of Lahti’s four-year investment programme, which will run from 2013 to 2016.

“Urban renewal and regeneration in the pursuit of more sustainable and competitive cities is a strategic priority objective of the EIB. We therefore particularly welcome this agreement with the City of Lahti, as it will enable us to finance investments to cater for the growing population and promote future economic development. This third operation with the City of Lahti also demonstrates the EIB’s continued support for the city’s urban infrastructure investments in various sectors,” said Jonathan Taylor, EIB Vice-President responsible for lending in Finland.

“The cooperation with the EIB has provided Lahti with secure finance on favourable terms for our key investments, which will promote people’s well-being and the sustainable growth of the city. We feel that the partnership demonstrates an appreciation of the work that has been carried out and the strategic choices made in Lahti,” commented Jyrki Myllyvirta, Mayor of Lahti.

Thanks to the EIB loan, the quality of life of Lahti’s residents will be improved, as not only health centres, schools, kindergartens and homes for the elderly will be renovated, but also new cycle routes, parks and green spaces will be created. The transport schemes – mainly renovation of streets and modernisation of the transport infrastructure – will reduce journey times and vehicle operating costs, thereby promoting more sustainable public transport. The reconstruction or renovation of public buildings will also produce energy savings resulting from the insulation of walls and roofs, replacement of windows and other energy efficiency measures. The project will boost long-term economic growth in the municipality and the region as a whole.

This operation builds on the EIB’s successful cooperation with the City of Lahti since 2007. Including the current operation, the Bank has provided three loans totalling almost EUR 280 million to finance education, health and social projects, as well as the innovative waste-to-energy power plant in Lahti. The EIB loans provide for diversification of the City of Lahti long-term financing.

Note to the editor:

The EIB is the long-term lending institution of the European Union and is owned by the EU Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals. In 2013, the EIB provided loans for 13 projects in Finland totalling EUR 919 million. This is an increase of almost 70% compared to last year’s lending (2012: EUR 544 million).

Press contacts:

EIB
Alicja Chytla, a.chytla@eib.org, tel.: +352-4379-88233
EIB website: www.eib.org/press – Press office: +352 4379 21000 – press@eib.org

City of Lahti

Mayor Jyrki Myllyvirta, Jyrki.myllyvirta@lahti.fi, tel.: +358-50-63895
Communications Coordinator Sini Saares, sini.saares@lahti.fi, tel.: +358-44-4163730
Lahti website: www.lahti.fi – Press office: viestinta@lahti.fi

Liitetiedostot

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Metropolialueella sijaitsevassa Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs