Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » De som deltog i beslutet om torgparkeringen i Åbo var inte jäviga

Korkein hallinto-oikeus

De som deltog i beslutet om torgparkeringen i Åbo var inte jäviga

Pressmeddelande.
Publicerad: 25.06.2014 kl. 09:15
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt beslut i ett ärende som gäller jäv i anslutning till besluten om torgparkeringen i Åbo. Ärendet har diskuterats mycket i offentligheten. Enligt HFD var de som deltog i beslutsfattandet inte jäviga.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde två ärenden i vilka förvaltningsdomstolens beslut hade överklagats. Det ena gällde föravtalet mellan Åbo stad och Turun Toriparkki Ab och det andra en ändring av stadsplanen.

Ändringssökandena ville få ett avgörande om huruvida de som deltagit i handläggningen av ärendena i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige hade varit jäviga. För HFD gällde det bland annat att ta ställning till om valunderstöd medförde jäv.

 

Ytterligare information ger: Satu-Maarit Tarkkanen, chef för informationstjänsten, 050 301 6262

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs