Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Dags att ansöka om bidrag för museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Vaasan kaupunki

Dags att ansöka om bidrag för museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.10.2016 kl. 13:28
Utgivare: Vaasan kaupunki

För byggnadsbeståndet fick man på gamla Vasa läns område stöd från staten under år 2016 ca 752 700 € (förra året 617 700 €.)

På Österbottens landskapsmuseers verksamhetsområde (f.d. Vasa län) delade Museiverket i år ut 245 450 € för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fornminnen samt för lokalmuseer (hembygdsmuseer) 111 000 € i behovsprövade statsbidrag. Södra Österbottens landskapsmuseums område fick 58 200 € för hembygdsmuseer, mest i hela Finland.

NTM-centralen i Södra Österbotten delade ut bidrag på 118 000 € (förra året 74 200€) för värdefullt byggnadsarv på gamla Vasa läns område. Finlands Hembygdsförbund delade ut 278 200 € (förra året 249 000 €) i bidrag till föreningshus. 

Bidrag för år 2017 kan ansökas nu

Museiverket beviljar behovsprövade statsunderstöd för museer. Ansökningstiden för statsunderstöden slutar 7.11. Ytterligare information: www.nba.fi/sv/understod/behovsprovade_statsunderstod eller landskapsmuseiforskare Kaj Höglund, Vasa stads museer, kaj.hoglund(at)vaasa.fi.

Museiverket beviljar understöd för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (ej museibyggnader) av riksintresse och för vård av fornlämningsområden. Ansökningarna bör vara Museiverket tillhanda senast 31.10. Ytterligare information: www.nba.fi/sv/understod/restaureringsbidrag eller byggnadsforskare Outi Orhanen, Vasa stads museer, outi.orhanen(at)vaasa.fi.

Museiverket beviljar också övriga understöd: understöd för innovativa projekt, understöd för kulturarvet och understöd för vård av världsarvsobjekt.  Se Museiverkets hemsidor: http://www.nba.fi/sv/understod.

Hedmanska Stiftelsen stöder museiverksamhet i Vasatrakten. Ansökningar kan göras året runt. Ytterligare information: info(at)hedmanskastiftelsen.fi, www.hedmanskastiftelsen.fi.

Understöd för vård av byggnadsarvet kan ansökas från NTM-centralen. Skärgårdsbidraget kan också användas till vård av byggnadsarvet i regionen. Ansökningstiden går ut 30.11. Blanketter kan hämtas från NTM-centralen. Ytterligare information: www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#.WAXty_mLRD- eller juhani.hallasmaa(at)ely-keskus.fi.

 

Ytterligare information: landskapsmuseiforskare Kaj Höglund, Vasa stads museer, kaj.hoglund(at)vaasa.fi.

Bild: Kaskö gamla finska skola fick Museiverkets understöd år 2014. Foto: Kaj Höglund.

Bilagor

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

www.vasa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs