Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Basserviceprogrammet lodar utsikterna för kommunalekonomin

Valtiovarainministeriö

Basserviceprogrammet lodar utsikterna för kommunalekonomin

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.04.2014 kl. 14:21
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Basserviceprogrammet 2015-2018 som granskar utsikterna för kommunalekonomin är färdigt. Programmet har utarbetats samtidigt som planen för de offentliga finanserna 2015-2018. Det har godkänts av ministerarbetsgruppen för basserviceprogrammet och representanter för Finlands Kommunförbund har deltagit i beredningen.

Uppskattningen av utvecklingen för kommunalekonomin baserar sig på finansministeriets medelfristiga prognos om den helhetsekonomiska utvecklingen. Programmet tar i beaktande de beslut från regeringens budgetmangling som påverkar kommunernas skatteinkomster och statsandelar. Åtgärder som ingår i det strukturpolitiska programmet har också iakttagits.

De närmaste årens utsikter för kommunalekonomin är oroväckande. Utgifterna och inkomsterna är inte i balans, och skuldsattheten hotar att fortsätta. Höjningstrycket mot kommunalskatteprocenten ökar markant.

Kommunernas nettoutgifter beräknas öka något på grund av statens åtgärder nästa år. Under 2016-2017 kommer statens åtgärder däremot att minska på utgifterna då åtgärderna i det strukturpolitiska programmet börjar inverka.

Utarbetandet av basserviceprogrammet kommer nästa vår att kopplas till utarbetandet av planen för de offentliga finanserna. I planen för de offentliga finanserna fastställs ett balansmål för kommunalekonomin som helhet, liksom även åtgärderna för uppnåendet av det. Basserviceprogrammet ersätts med ett kommunekonomiprogram som utarbetas genom ett förhandlingsförfarande mellan staten och kommunerna. De nödvändiga författningsändringarna bereds i samband med revideringen av kommunallagen.

Basserviceprogrammet
Planen för de offentliga finanserna 2015-2018
Ekonomisk översikt våren 2014

Förfrågningar:

Hannele Savioja, finansråd, tfn 02955 30295
Markku Nissinen, finansråd, tfn 02955 30314

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs