Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Åboregionen tar större ansvar för sysselsättningsservicen i ett nytt försök som främjar sysselsättningen och näringslivet

Turun kaupunki

Åboregionen tar större ansvar för sysselsättningsservicen i ett nytt försök som främjar sysselsättningen och näringslivet

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.07.2016 kl. 09:49
Utgivare: Turun kaupunki

Ministergruppen för konkurrenskraft har valt ut tre landskapsbaserade och sex kommunbaserade försök som får delta i regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice. Åboregionen hör till de valda försöksområdena. I försöket testas nya servicelösningar som är kopplade till olika skeden av arbetslösheten.

I Åboregionen ses de arbetslösa som aktiva aktörer och avsikten är att servicen produceras med näringslivet som utgångspunkt i samarbete med både företag och aktörer inom tredje sektorn. Servicen produceras så att arbetssökande erbjuds olika slags tjänster om arbetslösheten drar ut på tiden.

I modellen som lagts fram söker en arbetslös person arbete på egen hand under de första tre månaderna. Den arbetslösa anmäler sig som arbetslös arbetssökande, men blir inte föremål för nuvarande kontrollåtgärder. Om arbetslösheten pågår i tre månader, kartlägger man tillsammans med arbetssökanden dennes kompetens och potential och hjälper att inleda de sysselsättningsfrämjande åtgärder som kartläggningen ger anledning till. Om arbetslösheten pågår i 500 dagar och det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa tar slut, hänvisas den arbetslösa genom utbildningsavtal eller arbetsprövning till företag. Om arbetslösheten fortsätter, gör man en kartläggning av hälsan och försöker sysselsätta den arbetslösa i kommunen, företag eller tredje sektorn genom stödd sysselsättning.

I enlighet med förslaget till försök kommer man också att pröva på nya slags tjänster och bygga upp ett gemensamt system för att erbjuda dem. Uppgifter om främjandet av sysselsättning delas allt effektivare mellan de olika aktörerna.

Kuvöser för arbetskraften grundas tillsammans med näringslivet, läroanstalter som ger yrkesutbildning och försökskommunerna. I kuvöserna förstärks det sektorspecifika kunnandet hos de arbetssökande. Dessutom förmedlar kuvöserna arbetstagare till de företag som ingår i det berörda klustret.

När det gäller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte prövar man på systemet med servicesedlar. Arbetssökningsservicen konkurrensutsätts så att den stöder försöket. Yrkesläroanstalterna tas med för att kartlägga kompetenser och potential. I samarbete med tredje sektorn grundas kamratstödsgrupper för dem som har varit arbetslösa längst.

I och med det nya försöket som främjar sysselsättningen och näringslivet tar Åbo och de övriga kommunerna i Åboregionen på sig ett större ansvar för att producera sysselsättningsservicen. Försöket i Åboregionen genomförs i intensivt samarbete med de andra kommunbaserade försöken, i synnerhet försöken i Tammerfors- och Uleåborgsregionen samt det eventuella försöket i huvudstadsregionen. Dessutom samarbetar man inom Egentliga Finland i synnerhet med Saloregionen.

Ytterligare information:

Servicedirektör Mika Helva, tfn 040 124 6498, mika.helva@turku.fi

Arbets- och näringsministeriets meddelande 23.6.2016 och beslut om regionala försök med arbetskraft- och företagstjänster

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs