Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kaupungit ja kunnat » Åbo gör gott / Åboborna utmanas att motionera igen i september

Turun kaupunki

Åbo gör gott / Åboborna utmanas att motionera igen i september

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.08.2016 kl. 10:15
Utgivare: Turun kaupunki

Åboborna utmanas att motionera under hela september i den omfattande kampanjen Hela Åbo motionerar. Kampanjen drivs tillsammans av Åbo stad och Valonia, en expert- och serviceorganisation för hållbar utveckling och energifrågor.

Målet är att samla in 384 000 kilometer som motsvarar en resa från jorden till månen. Åboborna utmanas att ta steg redan för andra gången. I augusti i fjol samlade åboborna utmanade av Uleåborgs stad in 114 000 kilometer dvs. tre gånger jorden runt.

Nu har ribban satts högre. Anordnarna av kampanjen tror att målen kommer att nås. Stadsdirektör Aleksi Randell och direktör för fritidssektorn Minna Sartes har också utmanat föreningar, arbetsplatser och andra organisationer i Åbo att planera aktiviteter varmed man kan öka stadsbornas vardagsmotion. 

- Åbo vill på ett aktivt sätt främja invånarnas välbefinnande och aktiva livsstil. Ju friskare vi är desto bättre mår hela Åbo – välbefinnandet syns i minskade sjukfrånvarodagar, kortare vårdköer och en livskraftigare stad, säger direktör för Åbo stads idrottstjänster Markus Kalmari.

För att öka motionen erbjuds i kampanjen praktiska motionstips och evenemang under hela september. Tips och evenemang kan man hitta lätt på webben: www.turku.fi/turkutekeehyvaa.

Exempelvis på daghemmen tas i bruk en kalender med motionstips, på skolorna ordnas flera motionsevenemang och stadens äldreomsorgscentraler sporrar sina boende att röra på sig tillsammans med invandrare.

Ett av de största evenemangen är Pekka Hyysalos FightBack Run som ordnas redan för tredje gången lördagen den 3 september. Pressmeddelandet om FightBack Run (på finska) som bilaga.

Stadens partner i kampanjen Hela staden motionerar är Valonia vars syfte är att främja den hållbara mobiliteten i Egentliga Finland. Trafikverket har via Valonia beviljat kampanjen understöd för mobilitetsstyrning som går ut på att minska privatbilismen.

-När man ökar motionen under vardagsresor t.ex. genom att cykla och gå minskar körningen med egen bil. Ett hälsosamt färdsätt är också ett miljövänligt färdsätt, berättar Valonias projektplanerare Marja Tommola.

Bland alla deltagare lottas ut flera priser som hjälper dem att fortsättningsvis leva ett aktivt liv. Totalsumman för priserna är nästan 4 000 euro. Huvudpriset är ett presentkort på 1 000 euro. Dessutom lottas ut Föli:s presentkort, Museicentralens årskort, konsert- och teaterbiljettpaket, ett motionsarmband på 20 gånger, motionsbiljettpaket samt aktivitetsarmband.

Kampanjen härleds från stadsstrategin

Kampanjen Hela Åbo motionerar är ett konkret exempel på det sätt på vilket man uppfyller de mål som ingår i Åbo stadsstrategis välfärds- och aktiveringsprogram.

Programmet genomförs i samarbete med alla sektorer och tillsammans med invånare, föreningar, klubbar och stadens övriga partner. För välfärds- och aktiveringsprogrammet ansvarar en styrgrupp som överskrider sektorsgränserna. Styrgruppen leds av direktören för fritidssektorn Minna Sartes.

Kampanjen Hela Åbo motionerar är ett konkret exempel på det sätt på vilket man uppfyller de mål som ingår i Åbo stadsstrategis välfärds- och aktiveringsprogram.

Programmet genomförs i samarbete med alla sektorer och tillsammans med invånare, föreningar, klubbar och stadens övriga partner. För välfärds- och aktiveringsprogrammet ansvarar en styrgrupp som överskrider sektorsgränserna. Styrgruppen leds av direktören för fritidssektorn Minna Sartes.

Allt samlas under hashtaggen #Turkutekeehyvää

De olika välfärdsprojekten samlas under ett och samma motto. Mottot lyder Åbo gör gott, och staden kommer att använda det aktivt som ett samlande tema i välfärdsarbetets kommunikation och marknadsföring.

Kommuninvånarna hittar evenemang, tjänster och jippon på webbplatsen www.turku.fi/turkutekeehyvää. I sociala medier samlas kommunikationen under hashtaggen #turkutekeehyvää.

 -Att samla allt material under ett och samma tema hjälper kommuninvånarna att hitta tjänsterna. Åbo gör gott är ett löfte om både en bra service och en bra kommunikation, säger Minna Sartes. 

Ytterligare information:

Minna Sartes, direktör för fritidssektorn, Åbo stad, tfn 050 527 8163
Markus Kalmari, direktör föridrottstjänster, Åbo stad, tfn 040 033 4453
Marja Tommola, projektplanerare, Valonia, tfn 040 832 8515

Läs mer om kampanjen på www.turku.fi/turkutekeehyvaa

I sociala medier samlas kampanjen under hashtaggen #turkutekeehyvää

Bilagor

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs