Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » TUTKIMUS: SUOMALAISET TUKKULIIKKEET TIPPUMASSA DIGITALISAATION KELKASTA

Devlab Oy

TUTKIMUS: SUOMALAISET TUKKULIIKKEET TIPPUMASSA DIGITALISAATION KELKASTA

Tiedote.
Julkaistu: 22.05.2015 klo 09:00
Julkaisija: Devlab Oy

 

Tutkimuksen tärkeimmän löydökset:

1. Tukkuliikkeet eivät varaudu digitalisaation tuloon 

2. Digitalisaation hyödyt ovat selkeitä, mutta digitalisaatioon ei haluta panostaa

3. Verkkokaupan kasvun nähdään luovan uusia mahdollisuuksia myös tukkuliikkeille 

 

Juuri valmistuneen Tukkuliiketoiminnan digitalisaatio -tutkimuksen mukaan suomalaisissa tukkuliikkeissä ei olla valmistauduttu digitalisaation tuomiin muutoksiin. Tutkimus osoittaa myös, että digitalisaatio muuttaa tukkukauppojen asemaa toimitusketjussa, jolloin muutokseen tulisi varautua. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina, ja siihen vastasi 200 tukkuliikkeiden toimitusjohtajaa. Tutkimuksen teetti yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa tukkuliikkeiden toiminnanohjaukseen keskittynyt Devlab Oy.

Suomalaiset tukut eivät näe digitalisaation muutosta merkittävänä

Digitalisaatio tuo muutoksia tukkutoiminnan alalle arvonmuodostumisen muuttumisella toimittajaketjussa. Loppuasiakas voi helposti ostaa suoraan tuottajalta ja uhkaa siten tehdä perinteisesti toimivista tukuista turhia. Tutkimukseen osallistuneista tukkukauppiaista 37 % ei ole valmistautunut digitalisaatioon tai näe siihen liittyvää muutosta tukkutoiminnassa. Toisaalta vastaajien keskuudessa tukkukaupan asema nähdään vaikeana. Vastaajien ratkaisuna toimialan haasteisiin nähtiin verkkokauppa, palveluiden tarjoaminen, asiantuntijuus sekä varastointipalvelut. Mielenkiintoista onkin, että juuri digitalisaation ymmärtäminen edesauttaisi kyseisten liiketoiminnan kehityshankkeiden onnistumista, sillä laskeva markkina, tiukka hintakilpailu ja kohoavat palkkakustannukset eivät mahdollista palvelujen kehittämistä. 

Tukkukaupan kasvu hidastunut viime vuosien aikana

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu on hidastunut viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2014 myynti supistui 1,2 % vuodesta 2013. Tukkukaupan liikevaihto oli heikompi myös vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä  kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto vuonna 2013 oli 65,3 miljardia, vuonna 2008 liikevaihto oli 59,6 miljardia ja vuonna 2003 42,6 miljardia. Kasvua oli vuodesta 2003 vuoteen 2008 29 %, kun taas välillä 2008-2013 kasvua oli vain 9 %. Vuonna 2014 tukkukaupassa vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi 1,9 prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna.1

Tukkukaupan tulevaisuus verkossa, varastoissa ja palveluissa

Digitalisaatioon varautumisessa on jonkin verran eroa toimialoittain. Parhaiten valmistaudutaan kotitaloustuotteissa, moottoriajoneuvoissa sekä elektroniikassa ja heikoimmin laboratoriovälineissä ja työkoneissa. Tukkujen koon mukaan digitalisaation hyödyntämisessä ei ollut merkittäviä eroja. Tukkukaupat näkevät tulevaisuudessaan neljä vahvaa trendiä. 

  1. Vastaajista 31 % näki verkkokaupan roolin vahvistuvan, 
  2. 11 % arvioi tukkukaupan keskittyvän varastointipalveluun inventaarivastuuta välttelevälle vähittäiskaupalle,
  3. 23 % vastaajista uskoi tukkukaupan täydentävän nykyistä liiketoimintaansa asiantuntija- ja ylläpitopalveluilla, 
  4. 10 % piti järjestelmien integraatiota tärkeänä. 

 

Haastatellut näkivät ratkaisuina alan murrokseen mm. tarkat ja nopeat toimitusajat, varmuusvarastot ja sijainnin lähellä asiakasta. Tärkeinä pidettiin myös asiakkaan mahdollisuutta tilata pieniä eriä sekä eri valmistajien vaihtoehtojen tarjoaminen ja niiden valinnassa opastaminen.

 

Digitalisaation ja verkkokaupan mahdollisuudet tukkukaupalle

Digitalisaation hyödyntäminen yleistyy ja verkkokauppa kasvaa nopeasti. Kansainvälisesti kuluttajaverkkokauppa kasvaa vuosittain yli 10 % vauhtia, ja kasvun ennustetaan jatkuvan ainakin vuoteen 2018 saakka2 . Sama kasvutrendi on nähtävissä yritystenvälisessä verkkokaupassa, mutta n. 10 % vuosivauhdilla3. Digitalisaation tehostaessa prosesseja ja tiedonkulkua jakeluorganisaatioiden kuten tukkukaupan perinteinen rooli katoaa. ”Valta tukkukaupassa on siirtynyt kovaa vauhtia loppuasiakkaille ja tukuilla on tarve määritellä itsensä uudelleen.” toteaa Timo Sundell, Devlabin toimitusjohtaja ja jatkaa ”Asiakkaalla on aito vaihtoehto ostaa suoraan toimittajalta tukun sijaan. Tukkureille pelkkä tavarantoimitus ei enää riitä pärjäämiseen.” 

Oikein hyödynnettynä digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia tukkukauppojen liiketoiminnalle. Tukut voivat digitalisaation myötä helpommin integroitua vertikaalisesti sekä loppuasiakkaaseen että valmistajaan päin, ja kasvattaa näin rooliaan arvoketjussa. Automaattinen tiedonsiirto tehostaa toimintaa vähentämällä virheitä ja viiveitä tiedonkulussa. Verkkokauppa on myös oiva keino tukuille saada uusia asiakkaita sekä automatisoida prosesseja mm. laskutuksen, lähetyksien, varastonhallinnan sekä muissa ydintoiminnoissa. ”Tukkuliikkeiden kannattaa ottaa digitalisaation tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista kaikki irti ennen kuin joku muu ehtii ensin, ja samalla tiputtaa tukkuliikkeen pois ketjusta.” tiivistää Aleksanteri Kontio Aalto-yliopiston tutkimusryhmästä.

 

Lisätiedot: Timo Sundell, Devlab Oy, 040 825 4827 / timo.sundell@devlab.fi

www.devlab.fi

 

1 Tilastokeskus 2015

2 eMarketer 2014

3 Forrester 2015

Devlab Oy on suomalainen avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmiin erikoistunut ohjelmistotalo. Devlab toimittaa suomalaisille pk-sektorin tukkuasiakkaille Pupesoft -nimistä avoimeen lähdekoodin perustuvaa ERP-ohjelmistoa ja siihen liittyvää konsultointia sekä tukipalvelua. Yritys sijaitsee Helsingissä Pursimiehenkadulla, jossa 12 hengen tiimi vastaa tukkujen toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs