Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » Tarjouskilpailuilmoitus viljan myynneistä

Huoltovarmuuskeskus

Tarjouskilpailuilmoitus viljan myynneistä

Tiedote.
Julkaistu: 21.04.2015 klo 15:53
Julkaisija: Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus myy viljaa ja käynnistää tätä varten tarjouskilpailun. Myytävä viljamäärä sisältää vehnää noin 28 500 tn ja ruista noin 5 500 tn. Myytävästä viljasta on muodostettu kauppaeriä, joista tarjouksia pyydetään. Kauppaeriä koskevat tiedot (esim. sijainti, laatu, määrät) ovat luottamuksellisia.

Tarjouskilpailuun osallistumista harkitsevien on toimitettava Huoltovarmuuskeskukseen allekirjoittamansa salassapitositoumus ennen kauppaerätietojen luovuttamista. Salassapitositoumus on tulostettavissa Huoltovarmuuskeskuksen kotisivuilta www.huoltovarmuus.fi. Salassapitositoumus toimitetaan osoitteeseen Huoltovarmuuskeskus, Pohjoinen Makasiinikatu 7A, 00130 HELSINKI tai sähköpostitse kirjaamo@nesa.fi. Tarjouskilpailu avataan 24.4.2015 ja saapuneet tarjoukset käsitellään tarjouskilpailun päätyttyä.

Voidakseen osallistua tarjouskilpailuun, on tarjouksen tekijän asetettava ennakkoon Huoltovarmuuskeskukselle vakuus suhteessa tarjottuun viljamäärään. Vakuuden suuruus on 15 euroa/tn. Huoltovarmuuskeskus ilmoittaa tarjouskilpailuun osallistuneille tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ohjeet ja ehdot tarjouskilpailuun osallistumiselle ovat nähtävissä Huoltovarmuuskeskuksen kotisivuilla www.huoltovarmuus.fi. Pyynnöstä Huoltovarmuuskeskus voi myös toimittaa tarjouskilpailua koskevat ohjeet.

Kirjallisen tarjouksen tulee olla toimitettuna Huoltovarmuuskeskukselle 11.5.2015 klo 14 mennessä. Myöhästyneet tai ehtojen vastaiset tarjoukset tulevat hylätyiksi. Osoite Huoltovarmuuskeskus, Pohjoinen Makasiinikatu 7A, 00130 HELSINKI tai sähköpostitse kirjaamo@nesa.fi.

Tarkempia tietoja antaa tarvittaessa valmiusasiamies Juha Mantila, sähköposti juha.mantila@nesa.fi

Vakuuden asettamista koskevissa kysymyksissä tietoja antaa Tuomo Mäenpää, sähköposti tuomo.maenpaa@nesa.fi

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs