Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » Raakamaidon luovutusta koskevien asetusten valmistelu etenee

Maa- ja metsätalousministeriö

Raakamaidon luovutusta koskevien asetusten valmistelu etenee

Tiedote.
Julkaistu: 02.08.2013 klo 11:07
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu muutoksia raakamaidon luovutusta koskevaan lainsäädäntöön. Taustalla on kuluttajien kasvanut kiinnostus lämpökäsittelemätöntä maitoa kohtaan. Maidontuottajat haluaisivat vasta kysyntään ja saada helpommin luvan myydä nykyistä enemmän raakamaitoa suoraan kuluttajalle.

Säädösvalmistelussa on otettu huomioon talven ja kevään aikana saadut lausunnot sekä muiden jäsenmaiden ja Euroopan komission huomautusaika, joka päättyi heinäkuussa. Sidosryhmillä on elokuun aikana vielä mahdollisuus kertoa mielipiteensä asetusluonnosten sisällöstä. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatima riskiprofiili toi esiin tärkeimmät raakamaidon tuotantoon ja käyttöön liittyvät biologiset riskit ja niiden hallintakeinot*.

Uudet vaatimukset

Uutena vaatimuksena ehdotetaan, että raakamaidon ostajaa on informoitava maidon säilytyslämpötilasta, viimeisestä käyttöpäivästä sekä siitä, että tuotetta tulee antaa riskiryhmille vain lämpökäsiteltynä. Tiedot olisi annettava kuluttajalle kirjallisesti ja lisäksi niiden olisi oltava selvästi nähtävillä myyntipaikalla. Vaatimus koskisi yhtä hyvin tilalta luovutettavaa raakamaitoa, määrästä riippumatta, kuin ravintolassa tarjoiltavaa ja laitoksen pakkaamaa raakamaitoa.

Suuret tuottajat

Asetusehdotuksen mukaan tuottaja saisi jatkossa luovuttaa tilaltaan raakamaitoa ilman määrärajoitusta ja ilman vaatimusta laitoshyväksynnästä. Myynnin edellytys olisi, että tuottaja tekee elintarvikevalvontaviranomaiselle ilmoituksen elintarvikehuoneistosta ja että toiminta täyttää elintarvikehuoneistoa koskevat vaatimukset.

Karjasta ja maidosta olisi tehtävä tarkemmin määrätyt mikrobiologiset tutkimukset ja maidon olisi täytettävä ns. E-luokan solu- ja bakteerivaatimukset. Muut uudet vaatimukset koskisivat omavalvonnan päivittämistä, raakamaidon säilytyslämpötilaa (korkeintaan 6° C) ja lypsyn ja luovutuksen välistä aikaa (korkeintaan 2 vrk). Tilalla olisi kiinnitettävä erityistä huomiota rehujen ja ruokinta-alueiden suojaamiseen lannalta, eläinten puhtauteen ja ns. likaisten ja puhtaiden tilojen erillään pitämiseen. Raakamaito olisi luovutettava kuluttajan astiaan.

Pienet tuottajat

Pieniä (alle 2 500 kg/v) määriä raakamaitoa myyvien tilojen ei tarvitsisi tehdä elintarvikehuoneisto-ilmoitusta, vaan toiminta katsottaisiin kuten ennenkin osaksi alkutuotantoa. Uusina vaatimuksina maidon olisi täytettävä ns. E-luokan solu- ja bakteerivaatimukset ja toiminta olisi sisällytettävä omavalvontaan.

Laitokset

Raakamaidon pakkaaminen edellyttäisi yhä laitoshyväksyntää. Laitoksen omavalvontasuunnitelmassa olisi kuvattava, miten laitos varmistaa, että sen raaka-aine on tuotettu asetuksen vaatimusten mukaisesti, esim. karjasta on tehty vaaditut mikrobiologiset tutkimukset. Laitoksesta lähtevän pakatun raakamaidon olisi täytettävä samat mikrobiologiset vaatimukset kuin tilalta luovutettavan 'tinkimaidon'.

Raakamaidon toimittaminen tuotantotilalta suoraan myymälään tai ravintolaan tilan ulkopuolelle ei olisi tulevaisuudessakaan mahdollista. Myymälässä tai ravintolassa myytävän raakamaidon on oltava peräisin hyväksytystä laitoksesta.

---

*Suomessa tärkeimmät raakamaidon elintarviketurvallisuutta vaarantavat biologiset riskit eli tauteja aiheuttavat bakteerit ovat EHEC-, kampylo-, listeria- ja salmonellabakteerit, jotka voivat aiheuttaa vakavia seurauksia ihmisen terveydelle. Kuluttajan riskiä lisää myös raakamaidon säilyttäminen kotikeittiössä pitkään ja liian korkeassa lämpötilassa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 0295 16 2479 (12.8.2013 alkaen)
eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki, p. 0295 16 2151

Lisätietoa Eviran tekemästä raakamaidon riskiprofiilista: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/ajankohtaista/?bid=3075
http://www.mmm.fi/fi/index/luonnonvarayhteistyo/luonnonvarauutiset/120719_raakamaito.html


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs