Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » Postin logistiikkapalveluiden myynti kääntyi kasvuun

Posti Group

Postin logistiikkapalveluiden myynti kääntyi kasvuun

Tiedote.
Julkaistu: 18.07.2016 klo 10:05
Julkaisija: Posti Group

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.7.2016 KELLO 10.00 (EET)                                         

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 

Huhti-kesäkuu 2016

 • Konsernin liikevaihto laski 5,0 % ja oli 385,9 (406,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 3,1 %.
 • Liikevaihto laski Postipalveluissa 5,3 %, Paketti- ja logistiikkapalveluissa 1,9 %, Itella Venäjällä 18,9 % ja OpusCapitassa 6,9 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi Paketti- ja logistiikkapalveluissa 3,3 % ja laski OpusCapitassa 5,0 %. Itella Venäjällä liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3,4 %.
 • Oikaistu liiketulos parani ja oli -0,9 (-6,8) miljoonaa euroa, eli -0,2 % (-1,7 %) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liiketulos heikkeni Postipalveluissa 3,6 (4,8) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 1,4 (2,1) miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos parani Paketti- ja logistiikkapalveluissa -0,6 (-2,1) miljoonaan euroon ja Itella Venäjällä -1,6 (-2,0) miljoonaan euroon. Paketti- ja logistiikkapalveluiden tulosta aiemmin rasittanut Skandinavian maantierahtiliiketoiminnan myynnistä aiheutunut uudelleenorganisoituminen on nyt saatettu päätökseen.
 • Liiketulosta rasittivat erityiserät -4,8 (+34,7) miljoonaa euroa, joista merkittävin osuus muodostui henkilöstön uudelleenjärjestelykuluista kotimaan tuotannossa. Vertailukauden liiketulosta paransivat erityiserät +34,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy merkittävä myyntivoitto kiinteistökaupasta.
 • Liiketulos heikkeni ja oli -5,7 (27,9) miljoonaa euroa, -1,5 % (6,9 %) liikevaihdosta.
 • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli huhti-kesäkuussa 3,8 % kaikista Postin lähetyksistä.
 • Eduskunnan päätöksellä Posti Group Oyj:n omistuksesta 49,9 % siirtyy uudelle perustettavalle kehitysyhtiölle, valtion omistusosuudeksi Posti Group Oyj:ssä jää 50,1 %.
 • OpusCapita osti 25.4.2016 saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalog Softwaren.
 • Posti Oy allekirjoitti 1.6.2016 sopimuksen, jolla Posti ostaa lämpösäädeltyyn logistiikkaan erikoistuneen Veine Oy:n. Tavoitteena on toteuttaa kauppa elokuussa 2016.
 • Postin ICT- ja digitalisaatiojohtajaksi nimitettiin Postipalvelut-liiketoimintaryhmää aiemmin johtanut DI, EMBA Jani Jolkkonen ja Postipalvelut-liiketoimintaryhmän johtajaksi DI Turkka Kuusisto 1.8.2016 alkaen. Molemmat ovat konsernin johtoryhmän jäseniä.

Tammi-kesäkuu 2016

 • Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 7,8 % ja oli 776,5 (842,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 4,3 %.
 • Liikevaihto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä, Postipalveluissa 4,5 %, Paketti- ja logistiikkapalveluissa 9,4 %, Itella Venäjällä 21,5 % ja OpusCapitassa 8,0 %. Paketti- ja logistiikkapalveluissa vertailukelpoinen liikevaihto laski 0,6 % ja OpusCapitassa 5,1 %. Itella Venäjällä liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 4,6 %.
 • Oikaistu liiketulos parani ja oli 14,0 (13,7) miljoonaa euroa, eli 1,8 % (1,6 %) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liiketulos parani Postipalveluissa 28,3 (25,9) miljoonaan euroon. Oikaistu liiketulos heikkeni Paketti- ja logistiikkapalveluissa -5,9 (-1,1) miljoonaan euroon, Itella Venäjällä -3,9 (-2,9) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 3,4 (6,8) miljoonaan euroon.
 • Liiketulosta rasittivat erityiserät -15,0 (+34,7) miljoonaa euroa, joista merkittävin osuus muodostui henkilöstön uudelleenjärjestelykuluista kotimaan tuotannossa. Vertailukauden liiketulosta paransivat erityiserät +34,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy merkittävä myyntivoitto kiinteistökaupasta.
 • Liiketulos heikkeni ja oli -1,0 (48,4) miljoonaa euroa, -0,1 % (5,8 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli 28,2 (33,3) miljoonaa euroa.
 • Yleispalveluvelvoitteen piiriin kuuluvia lähetyksiä oli tammi-kesäkuussa 4,6 % kaikista Postin lähetyksistä.
 • OpusCapita myi tammikuussa Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoiminnot BaltCapille.
 • Itella Venäjä osti maaliskuussa venäläisen kuriiriyhtiö MaxiPostin.
 • Postin uudeksi lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.3.2016 alkaen oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg.

Posti on muuttanut vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. Tunnusluku ”kertaluonteiset erät” on korvattu tunnusluvulla ”erityiserät”. Tunnusluku ”liiketulos ilman kertaluonteisia eriä” on korvattu tunnusluvulla ”oikaistu liiketulos”. Näiden tunnuslukujen sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien määritelmät löytyvät osavuosikatsauksen tunnuslukujen laskentakaavoista sekä Postin verkkosivuilta www.posti.com/talous. Muutos tulee voimaan vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien. 

 Konsernin avainluvut

4-6

4-6

1-6

1-6

1-12

 

2016

2015

2016

2015

2015

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

385,9

406,3

776,5

842,2

1 650,3

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

-0,9

-6,8

14,0

13,7

48,7

  Liiketulos (oikaistu), % *)

-0,2

-1,7

1,8

1,6

2,9

Liiketulos, milj. euroa

-5,7

27,9

-1,0

48,4

55,9

  Liiketulos, %

-1,5

6,9

-0,1

5,8

3,4

Tulos ennen veroja, milj.euroa

-4,2

22,8

-0,7

44,2

43,3

Tilikauden tulos, milj. euroa

-3,1

17,0

0,3

32,8

36,0

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

28,2

33,3

81,9

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

0,5

4,4

6,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

1,2

5,8

6,3

Omavaraisuusaste, %

 

 

47,9

48,0

47,8

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

-4,2

7,9

-10,5

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

48,6

15,5

59,9

32,0

60,6

Henkilöstö keskimäärin

 

 

20 838

22 691

22 219

Osingot, milj. euroa

 

 

 

 

18,0

 

 

 

 

 

 

*) Oikaistu = ilman erityiseriä

 

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen: 

”Postin alkuvuosi sujui tyydyttävästi vaikeassa markkinatilanteessa. Konsernin huhti-kesäkuun oikaistu liiketulos parani -0,9 miljoonaan euroon ja tammi-kesäkuun oikaistu liiketulos 14,0 miljoonaan euroon, vaikka liikevaihto laski kaikissa liiketoimintaryhmissä. 

Suomen ja lähialueiden taloustilanne on edelleen heikko, mutta pitkästä aikaa taloudessa on nähtävissä toipumisen merkkejä. Venäjän talous on yhä taantumassa, mikä on heikentänyt Itella Venäjän logistiikkapalveluiden kysyntää. Toisella neljänneksellä Itella Venäjän liikevaihto kasvoi kuitenkin paikallisessa valuutassa 3,4 %. Venäjän rupla vahvistui alkuvuonna, mutta vuodentakaiseen verrattuna päätöskurssi oli toisen neljänneksen lopussa liki 15 % heikompi kuin vuotta aiemmin.

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmälle toinen neljännes oli monella tapaa merkittävä. Posti allekirjoitti Stockmannin kanssa sopimuksen Hobby Hallin logistiikan toimintojen siirrosta Postille. Posti ilmoitti myös laajentuvansa elintarvikelogistiikkaan ostamalla lämpötilasäädeltyyn logistiikkaan erikoistuneen Veinen sekä uudistavansa ruuan verkkokauppaa. Myös hyvä vire pakettipalveluissa jatkui Postin toimittamien pakettien määrän kasvaessa huhti-kesäkuussa Suomessa 4 % ja Baltiassa 30 %. Koko liiketoimintaryhmän vertailukelpoinen liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliikennetoimintaa kasvoi ja oikaistu liiketulos parani.

Posti uudisti postinjakelua tavoitteenaan yhdistää jakeluun joustavasti muita palveluita. Uudistuksella pyritään hillitsemään volyymilaskusta aiheutuvaa jakelun yksikkökustannusten nousua. Osoitteellisten kirjelähetysten määrä väheni tammi-kesäkuussa 7 % ja sanomalehtien jakeluvolyymi 8 %. Volyymilaskusta johtuen Postipalvelut-liiketoimintaryhmän liikevaihto ja oikaistu liiketulos heikkenivät.

OpusCapita panostaa voimakkaasti uusiin kasvuliiketoimintoihin. Tärkeä askel tässä strategiassa oli huhtikuussa tehty saksalaisen ohjelmistoyhtiö jCatalogin yritysosto, joka tukee OpusCapitan pyrkimystä tulla johtavaksi toimijaksi yritysten ostamisen ja maksamisen globaalissa ekosysteemissä. jCatalogin integrointi OpusCapitaan aloitettiin välittömästi.

Kesäkuussa voimaan tulleen postilain muutoksen myötä koko postimarkkina on vapaan kilpailun piirissä. Uuden lain mukaan Postin kilpailijat voivat vapaasti jakaa postia missä ja milloin tahansa ilman jakelupäivävelvoitetta. Tämä asettaa Postin hyvin eriarvoiseen kilpailutilanteeseen, sillä Postilla säilyy raskas viisipäiväinen jakeluvelvoite, vaikka yleispalvelu koskee enää alle 5 % Postin lähetyksistä. Pidämmekin välttämättömänä, että yleispalvelua kevennetään tulevassa postilain uudistuksessa. Keventämällä yleispalvelun sääntelyä voidaan hallita paremmin yksikkökustannusten muutoksia. Kun sääntelyä uudistetaan, kykenee Posti hoitamaan yleispalvelutehtävänsä jatkossakin koko maassa.

Maan hallitus linjasi keväällä valtion omistajaohjauspolitiikkaa. Eduskunnan päätöksellä 49,9 % Posti Group Oyj:n omistuksesta siirtyy uudelle perustettavalle kehitysyhtiölle, jonka tehtävänä on kehittää sen omistamien yhtiöiden omistusrakennetta. Valtion omistusosuudeksi Posti Group Oyj:ssä jää vähintään 50,1 %. Euroopassa tehdyt postiyhtiöiden yksityistämiset ovat osoittaneet, että listautumiset ovat parantaneet näiden postien taloudellista suorituskykyä ja palvelujen laatutasoa. 

Posti päivitti kesäkuussa strategisia tavoitteitaan, joilla Posti tähtää uudistumiseen ja kannattavaan kasvuun uusissa palveluissa. Postin pyrkimyksenä on olla Suomen johtava logistiikka- ja postialan palveluyritys. Tämän tavoitteemme osalta etenemme nyt hyvässä vauhdissa.”

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2016
Tammi-syyskuu: 31.10.2016

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

Liitetiedostot

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta yhdeksässä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 1 650 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 22 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs