Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » Merialueen ammattikalastajille ennätyssaalis

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Merialueen ammattikalastajille ennätyssaalis

Tiedote.
Julkaistu: 14.06.2011 klo 08:50
Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Suomalaiset ammattikalastajat saivat vuonna 2010 Itämereltä saaliiksi 122 miljoonaa kiloa kalaa. Saaliin määrä oli viisi miljoonaa kiloa suurempi kuin edellisenä vuonna ja samalla kaikkien aikojen suurin. Eniten saalista saatiin Selkämereltä. Tiedot ilmenevät Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen uudesta tilastojulkaisusta Ammattikalastus merellä 2010.

Silakka oli sekä määrältään että arvoltaan merialueen ammattikalastuksen tärkein laji. Sitä kalastettiin 92 miljoonaa kiloa. Toiseksi eniten kalastettiin kilohailia, 25 miljoonaa kiloa. Silakkasaalis kasvoi edellisestä vuodesta kaksi miljoonaa kiloa ja kilohailisaalis puolitoista miljoonaa kiloa. Silakankalastus keskittyi Selkämerelle, josta kalastettiin 74 prosenttia silakkasaaliista. Kilohailin pääpyyntialueita olivat Hangon läntinen ja itäinen selkä sekä Gotlannin länsipuolinen merialue. Yhdessä nämä pääosin troolilla avomereltä kalastettavat lajit kattoivat 96 prosenttia kaikkien lajien kokonaissaaliista.

Silakan ja kilohailin kalastus on hyvin keskittynyttä. Kymmenen eniten kalastanutta troolaria sai kaksi kolmasosaa saaliista. Turskasaalis (1,0 milj. kg) kalastettiin muutaman aluksen toimesta eteläiseltä Itämereltä ja saalis purettiin Puolan, Ruotsin ja Tanskan satamiin. Silakka, kilohaili, turska ja lohi ovat kiintiöityjä kalalajeja, eli niiden saalismäärää säädellään vuosittaisilla saaliskiintiöillä. Silakka- ja kilohailikannat ovat viime vuosina olleet vahvoja ja sen myötä saaliskiintiöt suuria.

Hylkeet rannikkokalastajien kiusana

Valtaosa ammattikalastajista kalasti verkoilla tai rysillä rannikkoalueella. Rannikkolajeista eniten kalastettiin ahventa ja lahnaa, 0,7 miljoonaa kiloa kumpaakin. Kolmanneksi yleisin rannikolta pyydetty saalislaji oli siika, jonka saalis oli 0,6 miljoonaa kiloa. Kuhaa kalastettiin 0,4 miljoonaa kiloa ja lohta 0,2 miljoonaa kiloa.

Kolmannes kalastajista ilmoitti kärsineensä hylkeiden aiheuttamista saalisvahingoista vuoden 2010 aikana. Hylkeet häiritsivät etenkin rannikkokalastusta monin tavoin. Ne söivät, turmelivat ja karkottivat kaloja, rikkoivat pyydyksiä ja joissakin tapauksissa pakottivat kalastajat luopumaan perinteisistä pyyntipaikoista tai lopettamaan kalastuksen kokonaan.

Saaliin määrästä kolme neljännestä silakkaa, saaliin arvosta puolet

Merialueen ammattikalastajat saivat saaliistaan 27 miljoonaa euroa vuonna 2010. Arvoltaan tärkein laji oli silakka (13,5 milj. euroa). Muita taloudellisesti merkittäviä saalislajeja olivat kilohaili (3,6 milj. euroa), siika (2,7 milj. euroa), kuha (1,9 milj. euroa), kuha (1,4 milj. euroa),, turska (1,1 milj. euroa) ja lohi (0,9 milj. euroa) ja ahven (1,0 milj. euroa). Selkämerellä ja lounaisilla merialueilla arvokkain saalis saatiin silakasta, Suomenlahdella kilohailista sekä kuhasta ja Perämerellä siiasta.

Lisätietoja tilastointimenetelmistä ja muista kalataloustilastoista löytyy osoitteesta www.rktl.fi/tilastot.

JULKAISU Ammattikalastus merellä 2010. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2011.

Lisätietoja:

Tutkija Pirkko Söderkultalahti,
puh. 0205 751 246

Tilastopäällikkö Anssi Ahvonen,
puh. 0205 751 248

Liitetiedostot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on 300 hengen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa luotettavaa ja korkealaatuista tietoa luonnonvaroista päättäjille, elinkeinoille, alan ammattilaisille sekä kansalaisille. Lisätietoa: www.rktl.fi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs