Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » Kuluttajanoikeuksia EU:ssa laajennetaan

Kuluttajanoikeuksia EU:ssa laajennetaan

Julkaistu: 09.10.2008 klo 12:40
Julkaisija:

Komissio ehdottaa, että koko EU:ssa sovellettaisiin yhteisiä kuluttajanoikeuksia. Uudella kuluttajanoikeusdirektiivillä yhdistettäisiin nykyinen monimutkainen EU-säännöstö. Tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa, lisätä kuluttajien luottamusta ja vähentää byrokratiaa, joka vaikeuttaa yritysten laajentumista oman maansa rajojen ulkopuolelle.

Komissio ehdottaa, että koko EU:ssa sovellettaisiin yhteisiä kuluttajanoikeuksia. Uudella kuluttajanoikeusdirektiivillä yhdistettäisiin nykyinen monimutkainen EU-säännöstö. Tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa, lisätä kuluttajien luottamusta ja vähentää byrokratiaa, joka vaikeuttaa yritysten laajentumista oman maansa rajojen ulkopuolelle.

Ehdotus uudeksi kuluttajanoikeusdirektiiviksi koskee elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä tavaroiden ja palvelujen myyntisopimuksia. Yleisesti ottaen mukana ovat kaikki sopimustyypit, olipa kyse liikehuoneistossa, etäsopimuksella tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan tiloissa käytävästä kaupasta.

    * Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot: Direktiivin mukaan elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle kaikki sopimukseen liittyvät olennaiset tiedot. Näihin kuuluvat esimerkiksi tuotteen pääominaisuudet, elinkeinonharjoittajan osoite ja henkilöllisyys, hinta veroineen sekä tähän lisättävät rahti-, toimitus- ja postimaksut.
    * Toimituksia ja riskin siirtymistä kuluttajalle koskevat säännöt (tällä hetkellä ei säännelty EU:n tasolla): Elinkeinonharjoittajan on toimitettava tavara kuluttajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Vastuu tavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista siirtyy elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle vasta silloin, kun kuluttaja saa tavaran haltuunsa. Jos toimitus viivästyy tai tavara jää toimittamatta, kuluttajalla on oikeus saada maksamansa summat takaisin seitsemän päivän kuluessa viimeisestä toimituspäivästä. Tämä on uutta useimmissa jäsenvaltioissa.
    * Harkinta-ajat (etämyynti, esim. internet-, matkapuhelin- ja postimyynti): Säädetään koko EU:ssa sovellettavasta 14 kalenteripäivän harkinta-ajasta, jonka kuluessa kuluttaja voi peruuttaa etäsopimuksen uudella vakiomuotoisella peruuttamislomakkeella.
    * Tuotteen korjaaminen ja korvaaminen sekä takuut: kuluttajat saavat käyttöönsä yhdet ja samat virheenoikaisukeinot, kun ostettu tuote on viallinen (ensisijaisesti virhe oikaistaan korjaamalla tai vaihtamalla tavara, muussa tapauksessa alennetaan hintaa tai palautetaan maksu).
    * Kohtuuttomat sopimusehdot: käyttöön otetaan uusi musta lista kohtuuttomista sopimusehdoista, jotka kielletään EU:ssa kaikissa tapauksissa, sekä ns. harmaa lista, jossa lueteltuja sopimusehtoja pidetään kohtuuttomina, ellei elinkeinonharjoittaja toisin osoita.
    * Huutokaupat: Direktiiviehdotuksessa esitetään myös mm. tiedotusvelvollisuudet, joita on noudatettava kaikissa sähköisissä ja muissa huutokaupoissa.
    * Painostusmyynti: Kuluttajansuojaa parannetaan mm. määrittelemällä muualla kuin elinkeinonharjoittajan tiloissa tehtävät sopimukset nykyistä laajemmin. Kuluttajansuoja tällaisessa kaupassa harjoitettavaa painostusmyyntiä vastaan on nykyisin monesti lähes olematon.

Nykyiset EU:n kuluttajansuojasäännöt perustuvat neljään direktiiviin, joissa käsitellään kohtuuttomia sopimusehtoja, kauppaa ja takuita, etämyyntiä ja kotimyyntiä. Direktiiveissä säädetään tietyistä vähimmäisvaatimuksista. Jäsenvaltiot ovat vuosien mittaan ottaneet käyttöön lisää sääntöjä, mutta toimintaa ei ole koordinoitu, minkä vuoksi EU:n kuluttajasopimuslainsäädäntö koostuu 27:stä erilaisesta säännöstöstä. Tiedotusvelvollisuudessa on eroja, harkinta-ajan pituus vaihtelee seitsemästä 15 päivään, ja maksun palauttamiseen ja korjaamiseen sovelletaan erilaisia velvoitteita.

Lisäksi internet-kaupan yleistyminen edellyttää sääntöjen ajanmukaistamista. Jo joka kolmas EU-kansalainen käy kauppaa internetin välityksellä, mutta vain 30 miljoonaa tekee nettiostoksia kotimaansa ulkopuolelta. Ylirajaisen nettikaupan kokonaisarvo on 24 miljardia euroa vuodessa, mutta se voisi olla paljon suurempikin. Kuluttajansuojasääntöjen yhtenäistämisen yhtenä tavoitteena onkin hyödyntää nettikaupan potentiaalia.

”Kun kotitalouksissa joudutaan kiristämään kukkaronnyörejä, kuluttajien on entistä tärkeämpää pystyä vertailemaan hintoja ja hakemaan parasta vastinetta rahoilleen,” toteaa kuluttajansuojasta vastaava EU-komissaari Meglena Kuneva. ”Uusilla säännöillä on tarkoitus tukkia porsaanreiät, joiden hyödyntäminen nakertaa kuluttajien luottamusta”.

Ennen kuin kuluttajanoikeusdirektiivi tulee voimaan, sen on saatava Euroopan parlamentin ja neuvostossa kokoontuvien EU-maiden hallitusten hyväksyntä.

Lisätietoa

Yhteyshenkilöt: Helen Kearns (+32-2) 298 76 38; Emer Traynor (+32-2) 292 15 48

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs