Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Kauppa » JULKILAUSUMA Valtakunnallisilla FYSI-päivillä 26.4.2013

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

JULKILAUSUMA Valtakunnallisilla FYSI-päivillä 26.4.2013

Tiedote.
Julkaistu: 26.04.2013 klo 14:26
Julkaisija: Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry

Fysioterapia- ja kuntoutusalan väki on kokoontunut valtakunnallisille Fysioterapia- ja kuntoutuspäiville Tampereelle. Alan yrittäjäjärjestön, Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n hallitus on antanut FYSI-päivillä julkisen ja yksityisen terveydenhuoltosektorin yhteistyötä koskevan julkilausuman:

 

Sote-uudistuksen myötä valta päättää terveydenhuollon palveluista, niiden järjestämisestä ja tuottamisesta, on siirtymässä kuntiin. Kuntapäättäjille ja virkamiehille annetaan suuri määräysvalta, joka tulee merkittävästi ohjaamaan palvelutuotantoa ja markkinoita.

Suomalaisten terveyspalveluyritysten huolena on, syntyykö Suomen kuntiin oikeasti terveet ja kustannuslähtöiset markkinat, joita ohjaavat oikeat, laskentaan ja laatuun perustuvat tiedot. 

Monilla päättäjillä ja virkamiehillä on vankka käsitys siitä, että yksityisesti tuotetut palvelut ovat kalliimpia kuin julkisesti tuotetut. Juuri julkaistu Sosiaalibarometri kertoo osan kunnista palauttaneen tiettyjä toimintoja takaisin kunnan omaksi tuotannoksi, koska ostopalveluiden koetaan nostaneen kustannuksia odotettujen kustannussäästöjen sijaan. Osa kunnista puolestaan raportoi ostopalveluilla saaduista kustannussäästöistä.

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n toive on, että kuntien vielä kovin ylimalkaiset palvelustrategiat tarkentuisivat ja että kunnat laskisivat sekä julkistaisivat itse tuottamiensa palvelujen todelliset hinnat. Laskentatyössä on huomioitava – samoin kuin yksityissektorilla on pakko tehdä - kaikki ne kustannukset, joita tietyn palvelun tuottamiseen liittyy: tila-, väline- ja hallintokustannukset sekä todelliset palkkakustannukset sivukuluineen. Kun nämä ovat selvillä, päästään vertaamaan, mistä saadaan kulloinkin laadultaan, kustannuksiltaan ja tehokkuudeltaan paras tuote. Samalla mutu-tieto vähenee ja syntyy edellytykset terveille markkinoille ja hyvälle yhteistyölle.

Kuntien tehokkaan elinkeinopolitiikan edellytyksenä on, että kunnat tuntevat oman alueensa yritykset ja hyödyntävät markkinoita nykyistä tehokkaammin. Selkeillä palvelustrategioilla kunnat voivat auttaa toimijoita löytämään paikkansa palvelujärjestelmässä ja markkinoilla. Palvelustrategioiden kautta myös yrittäjät saisivat lupauksen ja takuun olemassa olevista markkinoista ja voisivat kehittää omien tuotteidensa laatua ja kustannustehokkuutta kysyntää vastaaviksi.

Yksityiset palveluntuottajat on myös viimein hyväksyttävä mukaan työryhmiin ja kehittämishankkeisiin niin valtakunnan tasolla kuin kunnissa.  Heidät on tunnistettava ja tunnustettava yhteistyökumppaneiksi, joiden osaaminen ja kapasiteetti voidaan ottaa hyötykäyttöön.

Eri puolilla maata, lähellä kuntoutujia toimivat fysioterapia- ja kuntoutusalan yritykset täydentävät omalla osaamisellaan julkisen sektorin palvelutarjontaa. Alan yrityksissä tuotetaan 80 prosenttia suomalaisesta fysioterapiasta. Tätä terveyspalvelualan yrityksissä olevaa yhteiskunnallista voimavaraa on alettava hyödyntää kansantaloudellisesti järkevästi. Yrittäjyys uusien työpaikkojen ja verotulojen synnyttäjänä tunnustetaan yleisesti, mutta terveyspalveluista puhuttaessa sitä vielä vieroksutaan. 

Suomeen voidaan synnyttää monipuolinen ja tehokas terveyspalvelujärjestelmä, joka hyödyntää kehittyneitä terveyspalvelumarkkinoita kansalaisten parhaaksi ja jossa kaikki voittavat, kun palvelurakenne monipuolistuu, tehokkuus paranee, innovaatiotoiminta lisääntyy ja palveluiden laatu ja saatavuus paranevat. Terveyspolitiikan ja hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteet eivät ole tässä uhattuina. Päinvastoin: Kunnat voivat onnistuneella elinkeinopolitiikalla edistää toimivien markkinoiden syntymistä.

Fysioterapiayrittäjien ja heidän henkilökuntansa työllä on laajoja, kauaskantoisia vaikutuksia. Mitä merkitsee euroissa se, että ihminen pystyy elämään kotona laitoksen sijasta?  Kuinka paljon yhteiskunta säästää siinä, että olemme tukena omaishoitajille heidän jaksamisessaan? Mitä euromääräisesti merkitsee se, ettei ihminen joudukaan vaivojensa kanssa pitkittyneelle sairauslomalle, vaan nopeutamme paranemista ja työhön palaamista?

Kansantaloutemme tarvitsee kuntoutusta tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen. On tultu vaiheeseen, jossa pelkkä puhe julkisen ja yksityisen yhteistyöstä ei enää riitä, vaan jossa on viimein pakko löytää ne konkreettiset yhteistyön muodot, joiden avulla kaikki tarvitsevat saadaan vaikuttavan kuntoutuksen piiriin. Hyötyjiä ovat sekä kansalaiset että koko kansantalous.

 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry:n hallitus

 

Lisätiedot:  

Puheenjohtaja Tuula Mustonen, 0400 200 403, tuula.mustonen@fysiokuusamo.fi

Toiminnanjohtaja Martti Heinonen, 040 566 2094, martti.heinonen@fysi.fi

 

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry on fysioterapia- ja kuntoutusalan yrittäjien edunvalvontajärjestö, joka tukee kansanterveystyötä mm. järjestämällä jatko- ja täydennyskoulutusta fysioterapeuteille ja muille kuntoutusalan ammattilaisille. Yhdistys julkaisee fysioterapian ja kuntoutuksen ammatillista uutis- ja asiakaslehteä FYSI.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs