Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Käsityöt ja askartelu » Unga trivdes på Teknikdagarna – publiksuccé med 7500 besökare

Tekniikan Akatemia

Unga trivdes på Teknikdagarna – publiksuccé med 7500 besökare

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.11.2015 kl. 11:58
Utgivare: Tekniikan Akatemia

LinkedIn | Facebook | Twitter

Det riksomfattande vetenskapsevenemanget för en bred publik samlade totalt 7500 deltagare i fyra städer. Tema i år var big data, det forskningsområde inom vilket fjolårsvinnaren av Millenniumpriset för teknologi Stuart Parkin är verksam. Professor Parkin besökte också Teknikdagarna i Tammerfors. Bland evenemangets besökare väckte temat big data intresse särskilt i samband med dataskydd och hälsovårdsteknik.

Teknikdagarnas huvudevenemang ordnades den 22–24 oktober i Tammerfors där expertanföranden om teknologiska ämnen samt olika workshopar lockade rentav över 4000 besökare till Finlaysons område. Till evenemanget i ICT-huset i Åbo den 30–31 oktober kom inemot 1500 människor för att stifta bekantskap med teknologi samtidigt som Tietomaa i Uleåborg samlade över tusen gäster. Teknikdagarna avslutades den 6–7 november i Helsingfors där också drygt tusen personer deltog och tillbringade tid bland teknik och innovationer.

I jämförelse med tidigare år bjöd årets Teknikdagar på mer program för barn och unga. En dag ägnades åt workshopar för skolelever på alla tre orter, och de lockade till sig hisnande 1500 unga i högstadie- och gymnasieåldern. Också på publikevenemangens workshopar som var öppna för alla kunde barn och unga bekanta sig med olika slag av teknik, till exempel kodning och virtuell verklighet.

Professor Jaakko Astola vid Tammerfors tekniska universitet är entusiastisk: ”Teknikdagarnas huvudevenemang i Tammerfors överträffade alla våra förväntningar. Programmet intresserade såväl publik som medier och vi lyckades åstadkomma en enorm mängd fina möten mellan människor”. Astola var också ordförande för teknikdagarnas styrgrupp.

Digitaliseringen når alla – ”made by humans” en motkraft?

I teknikdagarnas expertanföranden talades det om hur teknologin berör alla och om den enskilda individens inställning till teknik. Användning av teknik och nya idéer börjar på gräsrotsnivå: innovatören kan vara exempelvis en taiwanesisk företagare med en 3D-printer på sin cykel.

Idag funderar man inte längre på huruvida robotiseringen av samhället är ett hot eller en möjlighet. För de insatta är fenomenet ett faktum som vi måste anpassa oss till. År 2008 överskred antalet nätuppkopplade apparater för första gången världens befolkningsmängd; år 2020 beräknar man att det redan finns över 50 miljarder on-line-apparater.

”Made by humans” kan i framtiden vara ett likadant säljargument som rättvis handel och ekologi är idag. ”Människan kan inte konkurrera med roboten genom att allt mer efterlikna en maskin, utan genom att bli allt mer människa”, konstaterade cybertjänstkonsulten Petteri Järvinen på Teknikdagarna i Tammerfors.

I Tammerfors och Åbo var astronomiprofessor Esko Valtaoja den största publikmagneten. Hans rafflande anförande citerades även i medierna.

”Vår världsbild är starkt förvrängd: endast tio procent av människorna vet att den extrema fattigdomen inte har ökat utan minskat radikalt under 2000-talet. Medierna svämmar över av dåliga nyheter och vi tror att den ekonomiska krisen i Finland är betydande fast den är blott en liten grop i den svindlande ekonomiska tillväxt som började på 1900-talet. Om vi inte känner till världens faktiska tillstånd, hur kan vi då fatta förnuftiga beslut? Hälsningar till riksdagen”, dundrade Valtaoja.

Teknikdagarna är Teknikakademiens näst största evenemangshelhet direkt efter utdelningen av Millenniumpriset för teknologi.

Teknikdagarna ordnades av Teknikakademien TAF i samarbete med: Aalto-universitetet, yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors universitet, yrkeshögskolan Laurea, yrkeshögskolan Metropolia, Tammerfors tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet.

 

Mediekontakt: Riina Vänttinen, kommunikationsexpert, Teknikakademien riina.vanttinen@taf.fi, tfn 0400 420 922

Mer information:

Juha Ylä-Jääski, vd, Teknikakademien: juha.yla-jaaski@taf.fi, tfn 040 903 0606

Jaakko Astola, ordförande för Teknikdagarnas projektgrupp: jaakko.astola@tut.fi, tfn 040 557 6417

Teknikakademien (TAF) är en självständig stiftelse vars syfte är att främja vetenskaplig forskning och ny teknologi som höjer människornas livskvalitet. TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar även andra evenemang. Dessutom gör TAF Finland känt som en galjonsfigur för avancerad teknologi genom att aktivt medverka i vetenskapssamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens nätverk. Mer information: taf.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs