Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ilmailu » UUTTA YRITYSTOIMINTAA PIENIN KUSTANNUKSIN

Suomen Uusyrityskeskukset ry

UUTTA YRITYSTOIMINTAA PIENIN KUSTANNUKSIN

Tiedote.
Julkaistu: 09.04.2015 klo 22:55
Julkaisija: Suomen Uusyrityskeskukset ry

Uudet yritykset ovat Suomen paras pelastus. Uusyrityskeskuksilla on tutkittua näyttöä siitä, miten uusia yrityksiä synnytetään nopeasti, tehokkaasti ja edullisesti. Yrittäjät saavat hyvä alun ja välttävät sudenkuopat.

Valtakunnallisen tutkimuksen tulokset alkaneiden yritysten menestymisestä ovat vaikuttavia.  Vuosina 2009 – 2013 uusyrityskeskusten avulla perustetuista yrityksistä 82,5 prosenttia on edelleen elossa. Uusyrityskeskukset vähentävät selvästi alkavien yritysten lapsikuolleisuutta, vakuuttaa Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Jari Jokilampi.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli yli 35 000 uusyrityskeskuksen kautta alkanutta uutta yrittäjää, joiden elossapysymistä, omistaja- ja työntekijämääriä, liikevaihtolukuja, kasvuhalukkuutta ja kehitysnäkymiä selvitettiin viiden vuoden ajalta, kertoo tutkimuksen tehneen Shop`In Research Oy:n toimitusjohtaja Simo Andersson. Yrityksiä perustettiin viiden vuoden aikana yhteensä 35 452 ja näistä 29 300 toimii edelleen. Vain alle prosentti uusista yrityksistä oli ajautunut konkurssiin.

Professori Vesa Routamaa Vaasan yliopistosta tutki alkavien yritysten välittömiä ja välillisiä taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnalle. Tutkimuksessa oli mukana 23 uusyrityskeskusta ja kaikissa suurissa kaupungeissa yritystoiminnan aloittaneet uudet yrittäjät.

 

Uusyrityskeskusten aikaansaama tuotto yhteiskunnalle

M€

Kunnallisverot

480

Valtionvero + sova+yle

380

Yhteisöverotuotto

120

Alv-tuotto (lv-mediaani)

260

Alv-tuotto (lv-keskiarvo)

 720

Ostovoima

2 000

Työttömyyssäästö/peruspäiväraha

40

Työttömyyssäästö/ansiosidonnainen

80

Työterveyspanostus/säästö

julk. terveydenhoidosta

21

Kokonaistuotto

3 301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostovoiman lisäys tutkimusalueen kunnissa oli vuositasolla yhteensä lähes kaksi miljardia euroa. Uusyrityskeskusten alkuun auttamat yritykset työllistivät vuonna 2014 reilut 57000 henkilöä.  Yritysten vuotuinen tuotto yhteiskunnalle oli vuonna 2014 laskennallisesti varovaisesti arvioiden n. 3,3 miljardia euroa.

Uusyrityskeskusten aikaansaamat vero- ja ostovoimatuotot on laskettu keskimääräisten tulotietojen perusteella alueelliset veroasteet huomioon ottaen. Alv-arviot on esitetty sekä liikevaihdon mediaanin että keskiarvon mukaan. Yhteenvedoissa on laskettu mukaan vain mediaaniin perustuvat alv-tuotot sekä minimiperuspäivärahaan perustuvat työttömyyskulut tai –säästöt, Routamaa taustoittaa.

 

Vuosittain uusyrityskeskusverkoston avulla perustetaan yli 8000 uutta yritystä. Yrittäjäksi aikovan ja alkavan yrittäjän neuvontaa varten on luotu ensimmäisenä Suomessa ISO 9001/2008 -sertifioitu laatujärjestelmä. Laatukriteerimme edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta toimintansa aloittavista yrityksistä toimii edelleen, kertoo Jari Jokilampi.

Uusyrityskeskusten toiminta on edullista. Verkoston jäsenyritykset osallistuvat yrittäjyystalkoisiin auttamalla uusia yrittäjiä alkuun. Yrityselämän panos ja maksuton asiantuntija-apu on merkinnyt alhaisia kustannuksia niin yhteiskunnalle kuin yrittäjäksi aikovalle, kertoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Tsupari.

Tuore tutkimus osoittaa, että yksi uusi yritys maksaa yhteiskunnalle alle 800 euroa. Uusien yritysten vaikutukset näkyvät menestyvien yritysten kerryttäminä verotuloina, ostovoiman lisäyksenä ja työllistymisen tuomana hyvinvointina sekä säästyneinä työttömyyskorvauksina.

Lisätietoja

Vaasan yliopisto, professori Vesa Routamaa, p. 050 552 9696 Shop`InResearch, toimitusjohtaja Simo Andersson, 0400 632 194, Suomen Uusyrityskeskukset ry, toimitusjohtaja Jari Jokilampi, p. 0500 731 445 ja puheenjohtaja Pekka Tsupari p. 040 570 2021.

Suomen Uusyrityskeskukset ry (SUK) on yksityisen ja julkisen sektorin yhteinen järjestö, jonka elinkeinoelämän toimijat perustivat vuonna 1989. Yhdistyksen perustajatahot ja taustayhteisöt edustavat laajasti koko yhteiskuntaa. Toiminta on elinkeinoelämävetoista. Uusyrityskeskusverkosto tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa yritystoimintaa suunnitteleville ja aloittaville yrittäjille.

Suomessa on 31 uusyrityskeskusta ja niillä on 85 palvelupistettä. Niissä työskentelee 125 yritysneuvojaa. Verkoston taustatukena on 1 300 asiantuntijaa, yli 1 000 yritystä ja 270 yhteisöä. Neuvonnalla on ISO 9001/2008 laatusertifikaatti. Suomen Uusyrityskeskukset ry on alueellisten Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestö.

Tulokset puhuvat puolestaan:

 • Vuodesta 1989 lähtien uusyrityskeskusten avulla on perustettu 120 321 yritystä
 • Uusia asiakkaita vuonna 2014 yhteensä 18 056
 • Vuonna 2014 perustettuja yrityksiä yhteensä 8 010
 • Asiakaskäyntejä uusyrityskeskuksissa ja asiantuntijoiden luona 53 766 vuonna 2014
 • Aloittaneista yrityksistä kahden vuoden jälkeen lopettaneita vain 10 prosenttia ja
  viiden vuoden jälkeen lopettaneita ainoastaan 20 prosenttia
 • Ensimmäisten viiden vuoden aikana konkurssiin ajautuneita yrityksiä vain alle 2 prosenttia
 • Syntyneen työpaikan hinta keskimäärin 800 € perustamisvaiheessa
 • Tuhansia rahoituslausuntoja vuosittain
 • 5820 starttirahalausuntoa vuonna 2014
 • 943 rahoituslausuntoa Finnveralle 2014
 • Asiakastyytyväisyys 8,9 (asteikolla 4-10)

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs