Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hanketiedotteet » Projektet Västmetrons matartrafikförbindelser närmar sitt avslut

Liikennevirasto

Projektet Västmetrons matartrafikförbindelser närmar sitt avslut

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.05.2016 kl. 09:15
Utgivare: Liikennevirasto

Trafikverkets och Esbo stads gemensamma projekt Västmetrons matartrafikförbindelser blir klart i början av hösten. En viktig etapp för väganvändare i fortskridandet av projektet var när Esbovikens ramp mot Helsingfors samt bullerplank i området blev klara.

I början av projektet skedde det ett svårt jordras vid Esbovikens ramp mot Helsingfors. Raset som visade sig att vara mycket utmanande reparerades genom att det byggdes en förankrad stödvägg av stålspont som slogs in i djupet av 12 meter. Rampen öppnades för trafiken i slutet av april.  

”Arbetet vid Esbovikens planskilda anslutning fortsätter när man börjar bygga en kollektivtrafikfil på den norra sidan av Västerleden”, berättar projektledare Janne Wikström från Trafikverket.

Den trafikljusstyrda anslutningen mellan Gräsadalens väg och Mattknutens södra ramper ändrades förra året till en trevägsrondell, som togs i bruk i början av december. I området görs det ännu slutförande arbeten, som asfalterings- och stenarbeten samt vägmärkesmålningar och planteringar som beräknas bli klara under sommaren 2016.

Nya informationstavlor förbättrar kommunikationen till väganvändare

Kommunikationen förbättras genom att installera tre informationstavlor på Västerleden samt informationstavlor som visar hur många lediga parkeringsplatser som det finns i Västmetrons parkeringsplats. Installations- samt kabelarbeten började under våren och de ska bli klara i slutet av sommaren.

Med tanke på Västmetrons matartrafik byggs det en bomstyrd förbindelse för matartrafikens bussar från Västerleden längs Marknadsgatan till Mattby metrocentralen. Härnäst arbetar man med installationen av bommen samt med asfaltering, stenläggning och vägmärkesmålningar i området. Rampen öppnas för kollektivtrafiken i augusti då Västmetron börjar trafikera.

Även fotgängare och cyklister kommer fram tryggt

I projektet utvecklar man avsevärt områdets nätverk av gång- och cykelbanor. I Gräsadalen har man byggt nya led , som till exempel en s-formad, ca 137 meter lång bro över Ring II och en underfart för gång- och cykeltrafik som går under Västerleden vid Gräsaån.  

För övrigt har man byggt nya gång- och cykelvägar mellan Biskopsbron och Mattknuten på båda sidorna av Västerleden. De nya trafikregleringarna förbättrar tryggheten och underlättar förbindelserna till Mattby metrocentralen. De nya gång- och cykelbanorna tas i bruk under sommaren 2016.

Trafikbullret till bostadsområden minskas genom att bygga cirka 2 300 meter bullerplank och cirka en kilometer bullersräcke.  Största delen av bullerskydd har redan byggts.

”Genom de gjorda förbättringsåtgärderna har man försäkrat att matartrafikförbindelser till Västmetron fungerar, att gång- och cykelbaneförbindelser har blivit bättre samt att smidigheten av kollektivtrafiken har förbättras på en av huvudstadsregionens mest trafikerade huvudled”, säger Wikström.

Västmetrons matartrafikförbindelser -projektet blir klart i sin helhet i början av hösten 2016.

Ytterligare information

Projektledare Janne Wikström, Trafikverket, tel. 029 534 3600, janne.wikstrom@trafikverket.fi

Projektingenjör Marja Wuori, Trafikverket, tel. 029 534 3834, marja.wuori@trafikverket.fi

Vad som händer i Gräsadalen och på Västerleden kan följas upp via projektets hemsida, på finska www.liikennevirasto.fi/lansivayla och på svenska www.trafikverket.fi/vasterleden samt på Facebook www.facebook.com/parempilansivayla

Syftet med projektet Västmetrons matartrafikförbindelser är att förbättra Västerleden för områdets invånare och väganvändarna. Bullerskydd och mer omfattande gång- och cykeltrafikleder ökar områdets trivsel. Goda kollektivtrafikförbindelser och smidig trafik är till glädje för alla parter. Projektet inleds i juli 2014 och slutförs i början av hösten 2016. En bussramp öppnas för trafik från Västerleden till Marknadsgatan när Västmetron börjar trafikera.  

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs