Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hanketiedotteet » PRESSINBJUDAN: Kommunalstämman beslutar den 26 maj om principerna för social- och hälsovårdsreformens fortskridande i Egentliga Finland

Turun kaupunki

PRESSINBJUDAN: Kommunalstämman beslutar den 26 maj om principerna för social- och hälsovårdsreformens fortskridande i Egentliga Finland

Pressmeddelande.
Publicerad: 25.05.2016 kl. 10:16
Utgivare: Turun kaupunki

Egentliga Finlands kommunalstämma sammanträder torsdagen den 26 maj kl. 17 i Åbo mässcentrum för att diskutera hur landskapsreformen fortskrider i Egentliga Finland. Representanter för medierna är välkomna.

Kommunalstämman representerar alla kommunala beslutsfattare och ledande tjänsteinnehavare i Egentliga Finland. Kommunalstämman föreslås godkänna den politiska styrgruppen för landskapsreformen samt det officiella inledandet av beredningen av social- och hälsovårdsreformen i enlighet med projektplanen. Projektplanen tar upp principerna och målen för beredningen, beredningsorganisationen och den preliminära tidtabellen. Kommunerna i Egentliga Finland och samkommunerna inom social- och hälsovården tar ställning till inledandet av social- och hälsovårdsreformen efter kommunalstämman i sommar.

Landskapsdirektör Kari Häkämies påpekar att det handlar om en jättelik reform som genomförs bäst med hjälp av ett fungerande samarbete mellan alla kommuner i Egentliga Finland och de organisationer som berörs av reformen.

  • Det nuvarande landskapsförbundets årsbudget är 4,6 miljoner euro. Det kommande landskapsförbundets budget är cirka 1,7 miljarder euro, dvs. 1 700 miljoner euro, beskriver Häkämies vidden av reformen.

  • Att sammanslå den kommunala kulturen och den statliga kulturen blir en stor utmaning, eftersom sammanslagningen gäller bl.a. kommunernas social- och hälsovårdsförvaltning, landskapsförbundets uppgifter och närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter. Något motsvarande har aldrig hänt i Finlands förvaltningshistoria, analyserar Häkämies.

Kommande lagförslag stakar ut riktlinjerna för reformen

Närmare riktlinjer för reformen stakas ut av de lagförslag om landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen som blir färdiga i juni.

  • Tidtabellen är stram på grund av arbetets stora omfattning. Organiseringen måste göras i god tid så att den omfattande beredningen kan inledas genom ömsesidig överenskommelse efter att lagen preciserats, säger förändringsledare Antti Parpo som koordinerar beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

Regeringen har fastställt att ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs till landskapen från och med 2019.

  • Beredningen av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen kommer att kräva mycket arbete. Ett önskemål är att beredare utses över sektorsgränserna från landskapets olika kommuner och samkommuner efter att beredningsorganisationen fastställts, säger Parpo.

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen är uppdelad i olika delområden och leds av tjänstemän. Såväl social- och hälsovårdsreformen som den övriga självstyrelsen i landskapet bereds i enlighet med en gemensam politisk styrstruktur. 

Av projektplanen och beredningsorganisationen framgår arbetets omfattning och det sakinnehåll somberedningen ska fokusera på. Arbetets omfattning syns redan i antalet anställda inom social- och hälsovården, som inom den offentliga sektorn uppgår till drygt 20 000 personer. Att ta över och göra ändringar i datasystem är krävande. Kommunernas och samkommunernas avtal ska gås igenom och överföras till en ny aktör i landskapet. Vid beredningen bygger man upp en egen organisation för ordnande av social- och hälsovårdstjänster på landskapsnivå. Produktionen av tjänster får också en egen organisation. I regel bör såväl bastjänsterna som produktionen av specialtjänster i tillämpliga delar bolagiseras. I fortsättningen rör sig pengarna inom social- och hälsovården där kunden rör sig, och kunden får själv välja tjänsteproducent.

Social- och hälsovårdsreformen är betydlig och kommer att vända upp och ner på de nuvarande sätten att ordna och producera social- och hälsovårdstjänster.

  • Den största ändringen som landskapsreformen medför är friheten att välja social- och hälsovårdstjänster mellan den privata och den offentliga sektorn, något som kommer att vara till fördel för kunderna, påminner Antti Parpo.

Utgångspunkten vid beredningen av social- och hälsovårdsreformen är att med hänsyn till nationella ramvillkor skapa ett så välfungerande och invånarorienterat servicesystem som möjligt i Egentliga Finland.

Ytterligare upplysningar:

landskapsdirektör Kari Häkämies, Egentliga Finlands förbund, tfn 044 201 3204

förändringsledare Antti Parpo, Åbo stad, tfn 044 642 8682

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs