Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikolla pohditaan maailman kestävän kehityksen tavoitteita.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikolla pohditaan maailman kestävän kehityksen tavoitteita.

Tiedote.
Julkaistu: 06.10.2016 klo 09:12
Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

(på svenska nedan, in English below)

Tiedote 6.10.2016
Vapaa julkaistavaksi

Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikolla pohditaan maailman kestävän kehityksen tavoitteita.

Ylioppilaskuntien valtakunnallinen kehitysyhteistyöviikko (#kehyviikko) järjestetään Helsingin, Jyväskylän, Turun, Oulun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistojen (Joensuun kampus) sekä Aalto-yliopiston ja Taideyliopiston kampuksilla viikolla 41, 10.–16.10.2016. Tänä vuonna viikon teemana on Agenda 2030, eli maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet.

YK:n 70. yleiskokouksen avajaisten yhteydessä syyskuussa 2015 järjestetyssä huippukokouksessa maailman päättäjät sopivat uusista globaaleista kestävän kehityksen tavoitteista vuosille 2016–2030. Tavoitteiden päämäärä on kunnianhimoinen – köyhyyden poistaminen maailmasta kokonaan. Niissä kiinnitetään erityistä huomiota kehityksen perustavanlaatuisiin edellytyksiin: rauhaan ja turvallisuuteen, ympäristön hyvinvointiin ja talouskasvun oikeudenmukaiseen jakautumiseen.

Mikä on sinun agendasi? Teemaviikon tarkoituksena on herättää opiskelijoita pohtimaan kestävää kehitystä maailmanlaajuisesta näkökulmasta ja kannustaa toimimaan vastuullisina maailmankansalaisina. Luvassa on runsaasti monipuolista ohjelmaa: muun muassa flash mob -tempauksia, paneelikeskusteluja, elokuvanäytöksiä, teemaluentoja, konsertteja ja työpajoja.

Osana teemaviikkoa toteutetaan sosiaalisen median kampanja. Sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, viestitään viikon teemasta ja ohjelmasta aihetunnisteella #kehyviikko.

Teemaviikko on osa Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) tekemää kehitysyhteistyötä, joka koostuu omien kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnoinnista sekä kotimaan globaalikasvatus- ja tiedotustoiminnasta. SYL:n koordinoima kehitysyhteistyöviikko saa ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea.

Yliopistokampuksilla kehitysyhteistyöviikon tapahtumista ja niiden organisoinnista vastaavat paikalliset ylioppilaskunnat. Tänä vuonna on mukana kahdeksan ylioppilaskuntaa: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY), Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY), Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY), Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY), Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), Aalto yliopiston ylioppilaskunta (AYY) sekä Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo).

Paikkakuntakohtaiset ohjelmat päivittyvät ylioppilaskuntien omille sivuille ja ohjelmatarjontaa nostetaan esille myös SYLin Kehitysyhteistyöviikko nimisessä Facebook-tapahtumassa (https://www.facebook.com/events/663212520495631/). Linkit yo-kuntien nettisivuille löytyvät osoitteesta: http://kehitysyhteistyo.syl.fi/kehyviikko/.

Lisätiedot:

SYL:

SYL:n kehitysyhteistyökoordinaattori Salla Mäkelä: 044 780 0220 / salla.makela@syl.fi

SYL:n kehitysyhteistyöviikon sosiaalisen median koordinaattori Elina Harju: 046 920 9564 /elina.harju@visia.fi
Ylioppilaskuntien paikalliskoordinaattorit:

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

Marianne Mäkelin

050 367 5954

marianne.makelin@helsinki.fi

 

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)

Marie Ontermaa/JYY

045 643 3553

meontermaa@gmail.com

 

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)

Siina Alaranta

040 569 6931

siina.alaranta@utu.fi

 

Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY)

Ina Hourula

040-5929754

oyy.kehyviikko@gmail.com

 

Lapin yliopiston ylioppilaskunta (LYY)

Matilda Taipale

0442914504

kehyviikko@lyy.fi

 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY, Joensuun kampus)

Jenna Kosonen

0400985275

jennakos@student.uef.fi

 

Aalto yliopiston ylioppilaskunta (AYY)

Saana Rossi

041 5454 191

saana.rossi@ayy.fi

 

Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)

Erla Pulli

erla.pulli@uniarts.fi

0442130458

--

Studentkårernas temavecka för utvecklingssamarbete fokuserar på de globala målen för hållbar utveckling

Pressmeddelande 6.10.2016
Får publiceras

Studentkårernas riksomfattande temavecka för utvecklingssamarbete (#kehyviikko) arrangeras gemensamt 10–16 oktober av studentkårerna vid Helsingfors, Jyväskylä, Åbo, Uleåborg, Lapplands och Östra Finlands universitet samt Aalto-universitetets och Konstuniversitetets studentkårer. Temat i år är Agenda2030, dvs. de globala målsättningarna för hållbar utveckling.

Under toppmötet som ordnades i samband med öppningen av FN:s 70 generalförsamlings möte i september 2015 kom världens ledare överens om nya globala målsättning för hållbar utveckling för åren 2016–2030. Målsättningar är ambitiösa: att helt utrota fattigdom globalt. Målen fäster särskild uppmärksamhet vid grundläggande förutsättningar för utveckling: fred och säkerhet, miljöskydd och en rättvis fördelning av ekonomisk tillväxt.

Vilken är din agenda? Avsikten med temaveckan är att få studerande att fundera på hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv samt uppmuntra dem att agera som ansvarstagande världsmedborgare. Programmet är mångsidigt och omfattar bland annat flashmobbar, paneldiskussioner, filmförevisningar, temaföreläsningar, konserter och workshoppar.

Som en del av temaveckan för en kampanj på sociala medier. På sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter, används hashtaggen #kehyviikko för att kommunicera om temaveckans program.

Temaveckan är en del av det utvecklingssamarbete som Finlands studentkårers förbund (FSF) utför. Arbetet består av att administrera förbundets egna projekt inom utvecklingssamarbete samt global fostran och kommunikation i Finland. Den av FSF koordinerade veckan för utvecklingssamarbete erhåller utrikesministeriets stöd för kommunikation och global fostran.

De lokala studentkårerna ansvarar för och ordnar temaveckans evenemang. I år deltar åtta studentkårer: Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), Studentkåren vid Jyväskylä universitet (JYY), Studentkåren vid Åbo universitet (TYY), Studentkåren vid Uleåborgs universitet (OYY), Studentkåren vid Lapplands universitet (LYY), Studentkåren vid Östra Finlands universitet (ISYY), Aalto-universitets studentkår (AUS) samt Konstuniversitetets studentkår (KonSt).

Läs mer om programmet på de olika campusen och orterna på studentkårernas webbplatser. Olika programpunkter lyfts även fram på FSF:s Facebookevenemang för veckan:https://www.facebook.com/events/663212520495631. Länkar till kårernas webbplatser finns på adressen: http://kehitysyhteistyo.syl.fi/svenska/kehy-vecka/?lan=swedish.

Mer information får du av:

FSF:

FSF:s koordinator för utvecklingssamarbete Salla Mäkelä 044 780 0220 / salla.makela@syl.fi

FSF:s koordinator för sociala medier i samband med veckan för utvecklingssamarbete, Elina Harju: 046 920 9564 / elina.harju@visia.fi

 

Studentkårernas lokala koordinatorer:

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)

Marianne Mäkelin

050 367 5954

marianne.makelin@helsinki.fi

 

Studentkåren vid Jyväskylä universitet (JYY)

Marie Ontermaa/JYY

045 643 3553

meontermaa@gmail.com

 

Studentkåren vid Åbo universitet (TYY)

Siina Alaranta

040 569 6931

siina.alaranta@utu.fi

 

Studentkåren vid Uleåborgs universitet (OYY)

Ina Hourula

040 592 9754

oyy.kehyviikko@gmail.com

 

Studentkåren vid Lapplands universitet (LYY)

Matilda Taipale

044 291 4504

kehyviikko@lyy.fi

 

Studentkåren vid Östra Finlands universitet (ISYY, campus Joensuu)

Jenna Kosonen

040 098 5275

jennakos@student.uef.fi

 

Aalto-universitetets studentkår (AUS)

Saana Rossi

041 5454 191

saana.rossi@ayy.fi

 

Konstuniversitetets studentkår (KonSt)

Erla Pulli

erla.pulli@uniarts.fi

044 213 0458

 

--

The university student unions’ joint development cooperation week focuses on global sustainable development goals

Press release 6.10.2016
For immediate release

The national student union development cooperation theme week (#kehyviikko) is arranged collectively 10–16 October by the student unions of the universities of Helsinki, Jyväskylä, Turku, Oulu, Rovaniemi, and Eastern Finland as well as the student unions of Aalto University and the University of Arts Helsinki. The theme this year is Agenda2030, the global sustainable development goals.

During the summit in connection with the opening of the UN’s 70th General Assembly in September 2015, the leaders of the world agreed on the new global goals for sustainable development for the years 2016–2030. The goals are ambitious: they aim at eradicating poverty entirely globally. The goals pay special attention to the fundamental prerequisites for development: peace and security, the environment, and a fair division of economic growth.

What is your agenda? The objective of the theme week is to get students to think about sustainable development in a global perspective and to encourage them to act as responsible global citizens. The week includes a broad range of activities, such as flash mobs, panel debates, film screenings, theme lectures, concerts, workshops, and more.

A campaign on social media is one part of the theme week. Information and updates on the theme and programme of the development cooperation week will be posted under the hashtag #kehyviikko, on Facebook, Instagram and Twitter.

The theme week is part of the development cooperation work of the National Union of University Students in Finland (SYL). SYL administers development cooperation projects and informs about global education in Finland. The development cooperation theme week receives support for development communications and global education from the Ministry for Foreign Affairs in Finland.

The local student unions organise and are responsible for the events at university campuses during the development cooperation theme week. Eight student unions participate this year: The Student Union of the University of Helsinki (HYY), The Student Union of the University of Jyväskylä (JYY), The Student Union of the University of Turku (TYY), The Student Union of the University of Oulu (OYY), The Student Union of the University of Lapland (LYY), The Student Union of the University of Eastern Finland (ISYY), Aalto University Student Union (AYY), and the University of the Arts Student Union (ArtSU).

The programme arranged at different campuses will be updated on the student unions’ websites and we will also highlight events in SYL’s event for the development cooperation week (https://www.facebook.com/events/663212520495631). Links to the websites of the student unions:http://kehitysyhteistyo.syl.fi/english/kehy-week/?lan=english.

Contact details:

SYL:

SYL’s Development Cooperation Coordinator Salla Mäkelä: +358 44 780 0220 / salla.makela@syl.fi

SYL Social Media Coordinator for the development cooperation week Elina Harju: +358 046 920 9564 /elina.harju@visia.fi

 

Student unions’ local coordinators:

Student Union of the University of Helsinki (HYY)

Marianne Mäkelin

+358 50 367 5954

marianne.makelin@helsinki.fi

 

Student Union of the University of Jyväskylä (JYY)

Marie Ontermaa/JYY

+358 45 643 3553

meontermaa@gmail.com

 

Student Union of the University of Turku (TYY)

Siina Alaranta

+358 40 569 6931

siina.alaranta@utu.fi

 

Student Union of the University of Oulu (OYY)

Ina Hourula

+358 40 592 9754

oyy.kehyviikko@gmail.com

 

Student Union of the University of Lapland (LYY)

Matilda Taipale

+358 44 291 4504

kehyviikko@lyy.fi

 

Student Union of the University of Eastern Finland (ISYY, Joensuu campus)

Jenna Kosonen

+358 40 098 5275

jennakos@student.uef.fi

 

Aalto University Student Union (AYY)

Saana Rossi

+358 41 5454 191

saana.rossi@ayy.fi

 

University of the Arts Student Union (ArtSU)

Erla Pulli

erla.pulli@uniarts.fi

+358 44 213 0458

http://www.syl.fi

http://www.facebook.com/SYL.FIN

http://www.twitter.com/SYL_FIN

15 jäsenjärjestöä ja 132 000 yliopisto-opiskelijaa edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry. on maan suurin yliopisto-opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs