Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » VIRSU – valtionhallinnon virastot yhtenäisemmiksi ja selkeästi johdettavaksi kokonaisuudeksi

Valtiovarainministeriö

VIRSU – valtionhallinnon virastot yhtenäisemmiksi ja selkeästi johdettavaksi kokonaisuudeksi

Tiedote.
Julkaistu: 13.10.2014 klo 14:39
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriön johdolla tehtävä virastoselvityshanke VIRSU järjesti maanantaina 13.10.2014 keskustelutilaisuuden, jossa pohdittiin laajasti valtionhallinnon rakenteita ja ohjausta, palvelujen saatavuutta ja järjestämistä. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä 90 osallistujaa eri puolilta valtionhallintoa ja verkon kautta tilaisuuteen osallistui 73 osallistujaa.

- Hankkeemme nimi VIRSU herättää hilpeyttä, lopputulos toivottavasti positiivista pöhinää. Iso kiitos hallinnonaloille jo tähänastisesta aktiivisesta osallistumisesta hankkeeseen, tilaisuuden puheenjohtajana toiminut kansliapäällikkö Päivi Nerg evästi tilaisuuden alussa osallistujia ottamaan rohkeasti kantaa paitsi tilaisuuden aikana myös koko loppuvuoden ajan hankkeen ehdotuksiin. Aamupäivän aikana osallistujilla oli mahdollisuus äänestää ja kommentoida tehtyjä ehdotuksia tekstiviestiseinän kautta.

 – Tarvitsemmeko yhtenäisemmän valtiohallinnon, on perustavaa laatua oleva kysymys. Vai onko nykymalli hyvä, jossa kukin meistä hallinnonaloista on omalla tehokkaalla tavallaan kehittänyt sektoriaan. Itse näen lisäarvoa sille, että olisimme yhtenäisempi, selkeämpi, rakenteellisesti kevyempi ja johdettavampi kokonaisuus, kansliapäällikkö Nerg totesi hankkeen lähtökohdista.

Valtionhallinnon uudistamisesta järjestettyyn verkkoaivoriiheen saatiin 16000 kehittämisideaa

Syyskuussa järjestettyyn VIRSU-hankkeen verkkoaivoriiheen tuli 5300 vastausta ja yli 16000 kehittämisideaa. Tehdyt ehdotukset käydään lävitse loka-marraskuun aikana.

- Se, että virastojen henkilöstö on aivoriihessä tuottanut näin paljon ajatuksia, kertoo siitä, että asiaa pidetään tärkeänä, totesi hankkeen keskushallinto-osiota johtava finanssineuvos Katju Holkeri totesi puheenvuorossaan.

Yksi kyselyn päätuloksista oli se, että uudelta virastorakenteelta odotetaan selkeyttä sekä asiakaspalvelun ja palvelupolkujen että sisäisen vastuun ja valtuuksien näkökulmasta. Päällekkäisyyksien purkamisen sekä tilojen ja henkilöstön joustavan käytön uskotaan tuovan merkittäviä säästöjä.

Onko keskushallinnon ja aluehallinnon työnjako oikeaan osunut? Pitäisikö tehtäviä siirtää kunnilta valtion harteille tai päinvastoin?

Virsu-hankkeen aluehallinto-osiota johtava hallitusneuvos Tarja Hyvönen kyseenalaisti puheenvuorossaan, onko valtiolla enää perinteisessä mielessä keskus-, alue- ja paikallishallintoa ja onko nykyisen laajuinen kuntiin ja aluehallintoon kohdistuva ohjaus enää tätä päivää.

Aluehallintoselvityksessä tarkastellaan myös valtion ja kuntien työnjakoa. Tilaisuuden yleisökysymykseen vastaajat antoivat suurimman kannatuksen tehtävien siirtoa koskevalle vaihtoehdolle, jossa kunnilta siirrettäisiin valtionhallinnolle joko kaikki tai osa niistä tehtävistä, joissa valtion ohjaus on voimakasta eikä kunnilla ole juurikaan harkintavaltaa.

Osallistujat saivat ottaa kantaa aluehallinnon organisointimalleihin. Suuren kannatuksen sai malli, jossa maakuntien liitoille siirrettäisiin alueelliseen kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja valtion aluehallinnon muut tehtävät koottaisiin yhteen virastoon. Miltei yhtä paljon kannatettiin kahden valtakunnallisen viraston mallia, joista toiseen koottaisiin aluehallintovirastojen ja maistraattien tehtävät ja toiseen ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävät.

Valtionhallinnolta toivotaan poikkihallinnollisesti samansuuntaista ohjausta ja asiakasnäkökulman nostamista keskiöön

Virsu-hankkeen määräaika on vuoden 2014 loppuun.

Kommenttipuheenvuorossaan työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala kertoi e-Ely  -hankkeesta, missä palveluprosessi uudistettiin täysin. – Vanhoja prosesseja ei kannata sähköistää, vaan pitää miettiä koko palveluprosessin ketju kokonaisuutena uusiksi, evästi Mikko Kuoppala uudistustyön jatkoa.

Neuvottelupäällikkö Markku Nieminen Juko ry:stä (julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö) tervehti ilolla tilaisuuden uudenlaista osallistumisen ja kommentoimisen tapaa. – Tilaisuus tarjosi hyvän läpileikkauksen tilanteesta. Isoja asioita pitää saada nopealla aikataululla valmiiksi, mutta onko valmistelutyöhön riittävästi aikaa? Toivommekin kehittämiseen ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä, muutoshankkeita on lukuisia, kentällä on havaittavissa hieman muutosväsymystä, toivoisimme työrauhaa myös substanssin tekemiseen, Markku Nieminen pohti tilaisuuden tauolla.

Pääjohtaja Rauni Hagman Patentti- ja rekisterihallituksesta yhtyi kehuihin tilaisuuden informatiivisuudesta. –  Tämä tarjoaa hyvän tietopohjan. Hallintoa katsotaan tosiolevaisena kokonaisuutena, ymmärrämme jatkossa kaikki samoin, mitä tarkoitetaan eri termien takana. Hieno asia on kaikkien herääminen asiakasnäkökulmasta lähtevään palveluprosessin parantamiseen. Hankkeen tavoitteet ovat todella ovat hyvät, tämähän on vain tekemistä vaille valmis, Rauni Hagman totesi.

Maistraatin päällikkö Jari Taipale Länsi-Suomen maistraatista oli myös hyvin tyytyväinen osallistavaan toimintatapaan. – Kysymyksiin oli toisaalta hankala vastata, olivat asettelultaan hieman johdattelevia, olisi voinut olla enemmänkin vaihtoehtoja, hän totesi.

Tilaisuuden esitysmateriaalit

Virsu-hanke pähkinänkuoressa (www.vm.fi)

Yhteenvetoraportti verkkoaivoriihessä saaduista ehdotuksista

Lisätietoja:

hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147

finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 02955 30087

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs