Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » VIRSU – Ämbetsverken inom statsförvaltningen görs till en enhetligare och tydligt ledd helhet

Valtiovarainministeriö

VIRSU – Ämbetsverken inom statsförvaltningen görs till en enhetligare och tydligt ledd helhet

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.10.2014 kl. 15:26
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Ämbetsverksutredningsprojektet VIRSU som genomförs under finansministeriets ledning ordnade måndagen den 13 oktober 2014 en diskussionstillställning där strukturerna och styrningen, tillgången till och ordnandet av service inom statsförvaltningen behandlades genomgående. Tillställningen hade 90 deltagare från olika håll inom statsförvaltningen, och 73 personer deltog dessutom via webben. 

-Projektets namn VIRSU väcker munterhet, och det resulterar förhoppningsvis i positiv fräs.  Ett stort tack till förvaltningsområdena för deras aktiva deltagande hittills, kanslichefen Päivi Nerg som var ordförande för tillställningen uppmuntrade deltagarna till att frimodigt ta ställning till projektets förslag, både under tillställningens gång och under resten av året. Deltagarna hade under förmiddagens gång möjlighet att rösta och kommentera förslagen via en sms-vägg.

-Huruvida vi behöver en enhetligare statsförvaltning är en grundläggande fråga. Eller är vi nöjda med den nuvarande modellen där varje förvaltningsområde på sitt sätt utvecklat effektiviteten inom sina respektive sektorer? Personligen ser jag ett mervärde i att vi skulle vara en enhetligare, tydligare och strukturellt lättare helhet som skulle vara mottagligare för ledande, konstaterade kanslichefen Nerg om utgångsläget för projektet.

16 000 utvecklingsidéer till förnyandet av statsförvaltningen

Virsu-projektet ordnade en brainstorming på nätet i september, resultatet blev 5 300 svar och över 16 000 utvecklingsidéer. Förslagen kommer att gås igenom under oktober-november.

-Det faktum att ämbetsverkens personal producerat så här många idéer visar hur viktig frågan upplevs vara, konstaterade finansrådet Katju Holkeri, som ansvarar för projektets centralförvaltningsdel.

Ett av de viktigaste resultaten var att den nya ämbetsverksstrukturen förväntas vara tydlig, både med tanke på kundservicen och servicestigarna samt på interna ansvar och bemyndiganden. Elimineringen av överlappningar samt flexibelt utnyttjande av personal och lokaliteter tros generera betydande besparingar.

Är arbetsfördelningen mellan central- och lokalförvaltningen korrekt? Borde kommuners uppgifter överföras till staten eller tvärtom?

Regeringsrådet Tarja Hyvönen som leder Virsu-projektets regionförvaltningsavdelning frågade om statens överhuvudtaget i dagsläget har någon central-, regional- och lokalförvaltning i traditionell mening, och om den nuvarande styrning som riktas mot kommunerna och regionförvaltningen föråldrats. 

I samband med regionförvaltningsutredningen granskas även arbetsfördelningen mellan staten och kommunerna. Vad gäller överförandet av uppgifter gavs det största stödet åt alternativet att antingen alla, eller åtminstone en del av de uppgifter där den statliga styrningen är kraftig och där kommunernas prövningsrätt är ytterst begränsat, skulle överföras till statsförvaltningen.   

Deltagarna fick också ta ställning till organisationsmodellerna inom regionförvaltningen. Modellen, enligt vilken uppgifter som hänför sig till utvecklandet av själva regionen skulle överföras till landskapsförbunden och andra statliga regionförvaltningsuppgifter till en enda myndighet, fick stort understöd. I nästan lika stor omfattning understöddes modellen med två rikstäckande ämbetsverk, där det ena skulle sköta regionförvaltningsverkens och magistraternas uppgifter och det andra NTM-centralernas och TE-byråernas uppgifter. Av statsförvaltningen förväntas likriktad förvaltningsgränsöverskridande styrning och lyftande av kundaspekten i fokus  

Virsu-projektets mandatperiod löper ut vid utgången av 2014.

Konsultative tjänstemannen Mikko Kuoppala från arbets- och näringsministeriet berättade om e-Ely-projektet där serviceprocessen förnyades totalt. – Det är ingen idé att digitalisera gamla processer, utan hela serviceprocessen bör ombyggas i grund och botten, konstaterade Mikko Kuoppala.

Förhandlingschefen Markku Nieminen från Fosu rf (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade) gladde sig åt det nya sättet att delta i och kommentera tillställningen. – Tillställningen erbjöd ett gott tvärsnitt om situationen. Stora helheter måste fås färdiga inom en strikt tidtabell, men har man reserverat tillräckligt tid för beredningen? Vi efterlyser framför allt långsiktighet, reformprojekten är talrika, förändringströttheten börjar bli allt allmännare och vi hoppas även på lite arbetsro för själva substansarbetet, funderade Markku Nieminen under pausen.

Generaldirektör Rauni Hagman från Patent- och registerstyrelsen instämde i hyllandet av tillställningens informationsinnehåll. – Detta skapar ett gott informationsunderlag. Förvaltningen betraktas som en faktisk helhet, att vi alla i framtiden ger samma innebörd åt termer som används i olika sammanhang. Det fina är att alla är ense om att den kundtillvända serviceprocessen för förbättras. Projektmålen är verkligen positiva, det här är ju så gott som färdigt, återstår bara att genomföra det, konstaterade Rauni Hagman.

Magistratens chef Jari Taipale från magistraten i Västra Finland var också väldigt nöjd med det engagerande handlingssättet. – Det var dels besvärligt att besvara frågorna, eftersom de ibland ställts på ett för ledande sätt, det hade kunnat finnas flera alternativ, konstaterade han.  

Presentationsmaterialet

Virsu-projektet i ett nötskal (www.vm.fi)

Sammanfattningsrapport om förslagen

Förfrågningar : Tarja Hyvönen, regeringsråd, tfn 02955 30147 Katju Holkeri, finansråd, tfn 02955 30087

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs