Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Vasa centralsjukhus betydelse som sjukhus med omfattande jour är mycket stor med tanke på hela landskapet

Vaasan kaupunki

Vasa centralsjukhus betydelse som sjukhus med omfattande jour är mycket stor med tanke på hela landskapet

Pressmeddelande.
Publicerad: 29.06.2016 kl. 12:03
Utgivare: Vaasan kaupunki

 

Representanter för Vasa sjukvårdsdistrikt anser gemensamt med områdets ledande tjänstemän, politiska beslutsfattare och invånare att Vasa centralsjukhus på goda grunder ska höra till sjukhusen med omfattande jour. Det ligger i hela Österbottens och närlandskapens gemensamma intresse.

Centralsjukhusets verksamhet utvecklas hela tiden i en effektivare och mer kundorienterad riktning. Kostnadsbesparingarna har redan haft effekt utan att den högklassiga vårdkvaliteten har blivit lidande. Resultaten och regionens särdrag talar för att den omfattande jourverksamheten ska bevaras.

Tvåspråkighet och internationalism

Vasa centralsjukhus erbjuder specialiserad sjukvård som Finlands enda tvåspråkiga sjukhus med dygnetrunt-jour. I framtiden önskar Vasa centralsjukhus erbjuda sina tjänster till den svenskspråkiga befolkningen i hela Finland.

-       Grundlagsutskottet har tidigare tagit ställning till utbudet av regionala tjänster på svenska. Reformbeslut som inte beaktar den språkliga aspekten strider mot grundlagen, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga.

Landskapet Österbotten är ett av de mest internationella landskapen i Finland, eftersom en betydande del av befolkningen har utländsk bakgrund. I Österbotten har man tagit emot invandrare redan i flera decennier. Vasa centralsjukhus betjänar i samarbete med Österbottens tolkcentral på flera språk.

Fungerande socialjour

Vasa centralsjukhus, Vasa stad och närkommunerna har gemensamt byggt upp den välfungerande socialjouren i Österbotten. Jouren tryggar tillgången på flerspråkiga tjänster och förverkligandet av rättigheter även i kritiska sociala situationer.

Betydelsefullt utbildningssamarbete

I Vasa finns högklassig diabeteskompetens och utbildningscenterverksamhet inom social- och hälsovården i samarbete med Åbo universitet. Arbetspraktiken görs vid Vasa centralsjukhus och social- och hälsosektorns enheter. Verksamheten har en avgörande roll i läkar-, specialläkar-, tandläkar- och specialtandläkarutbildningen samt i utbildningen i socialt arbete.

 Högklassig vård

De 2 400 anställda vid Vasa centralsjukhus utför ett erkänt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete av nationell toppklass. Enligt THL:s rapporter är sjukhuset på en av landets tätplatser när det gäller vårdresultaten av många sjukdomar, t.ex. hjärtinfarkter, hjärninfarkter och lårbensbrott. Vidare syns den aktiva utvecklingen av patientsäkerheten i det låga antalet patientskadeanmälningar.

 Energiska Vasaregionen

I Österbotten har sjukhusbeslutet också inverkan på näringslivets verksamhetsförutsättningar, främjandet av exporten samt skapandet av arbetsplatser och resurser.

– Vasaregionen är hela områdets ekonomiska lokomotiv och en betydande faktor för hela landets export, därför har även Vasa centralsjukhus en betydande roll i den framtida utvecklingen av regionen, säger direktör för Vasa stads social- och hälsosektor Jukka Kentala.

I Vasaregionen finns Nordens viktigaste energiteknologikluster med över 140 företag. Av dem är flera globala marknadsledare inom sin bransch. Omsättningen är 4,4 miljarder euro och av det består 80 % av export.  Vasaregionens andel står för 30 % av hela Finlands energiteknologiexport. Branschen sysselsätter fler än 11 000 personer.

 

Fem orsaker att välja Vasa centralsjukhus:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/sjukhusguiden/patienten-i-fokus/valfrihet/

 

I bakgrunden finns regeringens förslag av 19.5.2016, enligt vilket Vasa sjukvårdsdistrikts centralsjukhus inte skulle få status som sjukhus med s.k. omfattande jour.  Utkasten och motiveringarna till lagen om ordnandet av social- och hälsovården och till landskapslagen sänds för remiss i augusti 2016. Efter remissbehandlingen fastställer regeringen utförligare sin ståndpunkt beträffande lagarna.

 

Ytterligare upplysningar:

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Göran Honga, tfn 040 505 8760

Direktör för Vasa stads social- och hälsosektor Jukka Kentala, tfn 040 718 3660

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

www.vasa.fi

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs