Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Utvärderingsrapport: regionförvaltningen kom snabbt igång

Valtiovarainministeriö

Utvärderingsrapport: regionförvaltningen kom snabbt igång

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.09.2013 kl. 09:14
Utgivare: Valtiovarainministeriö

I undersökningen ”Arbetsseger – förvaltningsreform i en utmanande tid” som publicerades den 19 september konstateras att den nya regionförvaltningen uppnått handlingsförmåga snabbt. Utvecklingsarbetet pågår dock. Undersökningen har genomförts av institutionen för ledningsvetenskap vid Tammerfors universitet.

Projektet för att reformera regionförvaltningen (ALKU) resulterade tre och ett halvt år sedan i sex regionförvaltningsverk (RFV) och femton närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM).

I rapporten som utvärderat förverkligandet av projektet konstateras att den nya regionförvaltningen uppnått full handlingsförmåga delvis i en snabbare takt än de styrande ministerierna och beredarna väntat sig.

Mitt i förändringarna har regionförvaltningsmyndigheternas serviceprocesser strömlinjeformats, personalen används allt oftare tvärs över ämbetsverksgränserna och personalroteringen har ökat mellan ämbetsverken. Uppgifter har även prioriterats på nytt.

Både regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas serviceförmåga har bevarats på en tämligen god nivå då man använder granskningar och kundrespons om den externa serviceförmågan som mätare.     

Ytterligare arbete behövs ännu

I rapporten bedöms det emellertid att det krävs ytterligare arbete för att garantera en resultatgivande regionförvaltning. Enligt forskarna borde bl.a. styrsystemen förtydligas och förenklas.

Det är enligt forskarna uppenbart att reformen genomförts i en tid av stora ekonomiska förändringar. Det har föranlett mångahanda anpassningsbehov för den offentliga ekonomin och förvaltningen. 

Regionförvaltningsreformen har berört direkt nästan sex tusen anställda inom regionförvaltningen – det är alltså fråga om en mycket betydande och omfattande förvaltningsreform, enligt somliga den ”största under självständighetstiden”.

Den finskspråkiga rapporten finns på finansministeriets webbplats.

Förfrågningar: Ilari Karppi, professor, Tammerfors universitet, ledningshögskolan

ilari.karppi@uta.fi, tfn 040 731 8300

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs