Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Turvallisuusverkko varmistaa johtamista ja viranomaisviestintää kaikissa oloissa

Valtiovarainministeriö

Turvallisuusverkko varmistaa johtamista ja viranomaisviestintää kaikissa oloissa

Tiedote.
Julkaistu: 13.01.2015 klo 12:48
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Uudella lailla hallinnon turvallisuusverkosta (TUVE) varmistetaan, että valtiojohto ja turvallisuusviranomaiset pystyvät johtamaan ja viestimään turvallisesti kaikissa oloissa. Laki myös mahdollistaa verkon käytön laajentamisen.

Tasavallan presidentti vahvisti 13. tammikuuta lain julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta. Se tulee voimaan 15. tammikuuta. Lailla säädetään turvallisuusverkosta, sen palveluista ja palvelujen käytöstä sekä muusta turvallisuusverkkotoiminnasta.

Lain tarkoituksena on turvata kaikissa turvallisuustilanteissa

- valtion ylimmän johdon ja turvallisuusviranomaisten välisen viestinnän ja yhteistoiminnan edellytykset

- päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon tietoturva.

Hallinnon turvallisuusverkko (TUVE) on viranomaisverkko, joka täyttää korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset. Verkkoon kuuluu koko maan kattava viestintäverkko, siihen välittömästi liittyvät laitteet ja laitetilat sekä yhteiset palvelut.

Käyttö laajenee

Kun laki tulee voimaan, turvallisuusverkko on käytössä sisäministeriön ja puolustusministeriön hallinnonaloilla. Uusi laki mahdollistaa käytön laajentamisen paitsi valtionhallinnossa myös kunnallisille turvallisuustoimijoille.

Kun käyttö laajenee, verkon palveluja käyttää noin 30000 valtion ylimmän johdon ja ministeriöiden sekä valtion yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, pelastustoiminnan, meripelastustoiminnan, rajaturvallisuuden, hätäkeskustoiminnan, maahanmuuton, ensihoitopalvelun ja maanpuolustuksen käyttäjää.

Yhteistyötä palvelutuotannossa ja ohjauksessa

Turvallisuusverkon palveluja tuottavat sisäministeriön hallinnonalaan kuuluva Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK, valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori sekä Suomen Erillisverkot Oy ja sen tytäryhtiö Suomen Turvallisuusverkko Oy, joka on perustettu TUVE-palvelutuotantoa varten. Valtio omistaa Suomen Erillisverkot Oy:n ja sitä kautta myös Suomen Turvallisuusverkko Oy:n.

Valtiovarainministeriö vastaa turvallisuusverkkotoiminnan strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä palvelutuotannon ohjauksesta ja valvonnasta. Ohjausta tukee turvallisuusverkkotoiminnan neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa. Neuvottelukunta koostuu turvallisuusverkon käyttäjien edustajista. Suomen Erillisverkot Oy:n omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Ylläpito siirretään Puolustusvoimilta ja Rajavartolaitokselta Suomen Erillisverkoille

TUVE-hankkeen aikana Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat hallinnoineet ja operoineet turvallisuusverkon viestintäverkkoa.

Lain tultua voimaan TUVE-viestintäverkko  ja sen ylläpitohenkilöstö siirretään valtioneuvoston päätöksellä Suomen Erillisverkot Oy:lle. Liikkeenluovutus koskee 142:ta henkilöä ja palvelutuotannossa tarvittavaa valtion omaisuutta. Tavoitepäivämäärä liikkeenluovutukselle on 1. maaliskuuta 2015.

TUVE-hanke VM:n sivuilla

Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta

Lisätietoja:

Pääsihteeri Timo Saastamoinen, puh. 02955 30446, etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs