Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Tulli kantoi valtiolle 10,2 miljardia euroa veroja vuonna 2014

Tulli

Tulli kantoi valtiolle 10,2 miljardia euroa veroja vuonna 2014

Tiedote.
Julkaistu: 18.03.2015 klo 09:00
Julkaisija: Tulli

Tulli kantoi vuonna 2014 veroja ja maksuja yhteensä noin 10,2 miljardia euroa eli 26,1 prosenttia valtion veroista ja veron luonteisista maksuista. Määrä oli noin 10,7 miljoonaa euroa ja 0,1 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Suomen huonon taloudellisen tilanteen arvellaan vaikuttaneen verokertymän lievään laskuun.


Suurimmat verotuotot 2014
 
   
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero  2,87 mrd. €
Maahantuonnin arvonlisävero  2,39 mrd. €
Alkoholijuomavero  1,39 mrd. €
Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmistevero  1,24 mrd. €
Autovero  909 milj. €

 

Valmisteverot ja valmisteveron luonteiset maksut      
  2014 2013 Muutos%
Alkoholijuomavero (mrd. €) 1,39 1,34 4,4
Tupakkavero (milj. €) 785 848 -7,4
Nestemäiset polttoaineet (mrd. €) 2,87 2,94 -2,3
Sähkö ja eräät polttoaineet (mrd. €) 1,24 1,23 0,9
Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomavero (milj. €) 257 203 26,1

 

Alkoholijuomaveroa kannettiin edellisvuotta enemmän. Tuoton kasvuun vaikutti vuoden 2014 alusta voimaan tullut veronkorotus.                            

Tupakkaveron määrän aleneminen johtui peräkkäisinä vuosina tehtyjen veronkorotusten vaikutuksista tuotteiden kulutukseen luovuttamisen jakautumiseen eri vuosille.

Nestemäisten polttoaineiden ja erityisesti liikennepolttonesteiden kulutus laski. Lisäksi kuluttajat siirtyivät käyttämään kevyemmin verotettuja biopolttoaineita.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden kohdalla veron tuoton kasvuun vaikuttivat muun kuin teollisuuden käyttämän sähkön veroon tehty maltillinen korotus ja sähkön käytön lisääntyminen. Kivihiilen ja maakaasun käyttö hieman laski.

Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron tuottoa nosti sokeria sisältävien virvoitusjuomien veron korotus 100 prosentilla.

 

Autoverot

Autoveroja kannettiin vuonna 2014 noin 909,8 miljoonaa euroa, mikä oli 17 miljoonaa euroa eli noin 1,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.

Vuonna 2014 verotettujen uusien henkilöautojen CO2-päästöt olivat keskimäärin 127,7 g/km (bensiinikäyttöisten päästöt 127,1 g/km ja dieseleiden 128,8 g/km). Vuodesta 2013 keskimääräiset CO2-päästöt alenivat noin 3,3 prosenttia. Uudesta henkilöautosta autoveroa kannettiin vuonna 2014 keskimäärin 21,5 prosenttia ajoneuvon yleisestä vähittäismyyntiarvosta.

 

Tulli, arvonlisävero ja merenkulkumaksut      
  2014 2013 Muutos%
Tullit ja tullin luonteiset verot (milj. €) 169 166 2,2
Tuonnin arvonlisävero (mrd. €) 2,39 2,37 1,1
Väylämaksut (milj. €) 87 81 6,9


Tullin ja tullin luonteisten verojen sekä tuonnin arvonlisäveron tuotot kasvoivat hieman edellisestä vuodesta. Suomen valtion saama EU-varojen kantopalkkio, noin 42,4 miljoonaa euroa, oli myös hieman suurempi kuin edellisenä vuonna.

Väylämaksuja kannettiin 6,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Aluskannassa tapahtuneet muutokset vaikuttivat siihen, että kanto oli edellistä vuotta suurempi.

Verojäämät

Tullin vuodelta 2014 kannettaviksi määräämistä veroista oli maksamattomia yhteensä noin 7,7 miljoonaa euroa. Kun Tullin kokonaisveronkanto vuodelta 2014 oli yhteensä 10,2 miljardia euroa, verojäämien osuus siitä eli verojäämäprosentti oli 0,08. Vuonna 2013 verojäämien määrä oli 26 miljoonaa euroa ja verojäämäprosentti 0,25. Tullin vuoden 2014 verojäämien määrä pieneni siten merkittävästi vuoden 2013 tilanteeseen verrattuna.

Tulli hoitaa tavaroiden verottamisen. Tämä on luontevaa, koska Tulli valvoo tavaravirtoja suojellakseen yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tullissa on panostettu etukäteen tapahtuvaan valvontaan (luvat ja niiden edellytykset), fyysisiin varastotarkastuksiin sekä varastoinventointeihin. Jos asiakkaan riskit nousevat liikaa, velkaantuminen voidaan estää tehokkaasti. Tulli tutkii itse tavaraverotukseen liittyvät harmaan talouden rikokset ja on myös keskeinen toimija rajat ylittävän, tavaraverotukseen liittyvän rikollisuuden torjunnassa. Kaikilla edellä mainituilla seikoilla on merkitystä siihen, että Tullin kantamien tavaraverojen verojäämät ovat suhteellisen alhaisella tasolla.


Lisätietoja:

Valmisteverotusjohtaja Saija Taipale (valmisteverot), p. 040 332 1231
Autoverotusjohtaja Tapio Rouhiainen (autoverot), p. 040 332 8439
Tulliylitarkastaja Olli Tuomisto (tulli, arvonlisävero, merenkulkumaksut), p. 040 332 2752
Asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm (verojäämät), p. 040 332 2622

Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 300 henkilöä.

Seuraa meitä Twitterissä ja Facebookissa

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs