Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Tullens åtgärder inom bilbeskattning till följd av högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2014:182)

Tulli

Tullens åtgärder inom bilbeskattning till följd av högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2014:182)

Pressmeddelande.
Publicerad: 15.01.2015 kl. 11:00
Utgivare: Tulli

Tullen har i sina beslut gällande första beskattning av begagnade fordon som den fastställt efter högsta förvaltningsdomstolens beslut (HFD:2014:182) av den 19.12.2014, tillämpat jämförelseberäkningar för att säkerställa att det i bilskatt för ett fordon som förs in från en annan medlemsstat inte tas ut ett högre belopp än vad som i skatt återstår i likadana fordon som redan finns registrerade i Finland.

Tullen har den 15.1.2015 publicerat webbsidor som hänför sig till HFD:s beslut. På sidorna finns jämförelseprocenttabeller som också tillämpas för rättelse av bilbeskattningsbeslut. Genom att bekanta sig med jämförelseprocenttabellerna kan man uppskatta sitt behov av ett rättelseyrkande. På sidorna finns också anvisningar om hur man kan göra ett förenklat rättelseyrkande på basis av HFD:s beslut.

Tullen har t.o.m. den 15.1.2015 tagit emot 6 000 rättelseyrkanden gällande skattesatser. Tullen börjar fatta rättelsebeslut i februari 2015. Information om hur behandlingen av rättelseyrkandena fortgår och antalet rättelseyrkanden uppdateras på Tullens webbsidor gällande HFD:s beslut.

 

Mera information:
Tapio Rouhiainen, bilbeskattningsdirektör, tfn 040 332 8439

Webbsidor som gäller HFD:s beslut:

>> Jämförelseprocenter och tilllämpining
>> Rättelseyrkande

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 300 personer.

Följ oss på Twitter och Facebook

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs