Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Tullen och Gränsbevakningsväsendet informerar: Antalet dokument som Flygtullen avslöjar vid tullkontroller ökar kraftigt – Gränsbevakningsväsendet granskar dokumentens riktighet

Tulli

Tullen och Gränsbevakningsväsendet informerar: Antalet dokument som Flygtullen avslöjar vid tullkontroller ökar kraftigt – Gränsbevakningsväsendet granskar dokumentens riktighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 24.09.2015 kl. 18:00
Utgivare: Tulli

Tullen har vid tullkontroller av post- och expressfrakttrafik vid Helsingfors-Vanda flygplats upptäckt att försändelser som skickas till asylsökanden i förläggningar och till privatpersoner innehåller rikligt med olika identitetshandlingar såsom pass, identitetsbevis, fotografier, körkort och flyktingintyg. Man har redan avslöjat över 500 dylika försändelser och antalet har ökat kraftigt under de senaste dagarna. Vid tullkontroller hittar man de ovannämnda dokumenten i flera olika försändeler, till och med 50 stycken per dag.

Dokumenten är i huvudsak irakiska och till en del också syriska. Försändelserna har oftast skickats från Turkiet eller Irak, men också från länder i Europa. I posttrafiken har man i år också avslöjat två brottsfall där privatpersoner har beställt läkemedel och läkemedel som klassificeras som narkotika till en förläggning. Post- och expressfrakt av dylika ämnen till Finland är förbjudna från områden utanför EU och EES-området. Normala biståndsvaror och personliga ägodelar handläggs snabbt av Tullen så att de når mottagarna utan dröjsmål.

Gränsbevakningsväsendet granskar de skickade dokumentens riktighet utifrån Tullens anmälan. Antalet försändelser som undersöks vid Helsingfors gränskontrollavdelning har ökat sedan sommaren, men under de senaste dagarna har ökningen varit speciellt påtaglig. Ökningen kan förklaras med det stora antalet asylsökande som anlänt till Finland. Många som ansökt om asyl har berättat att de har sina identitetshandlingar i förvar i Turkiet eller Irak, och att de tänker få dokumenten skickade till Finland per post för att lämna dem till myndigheterna. Uppenbarligen anses det riskfyllt att ha med dokumenten fastän man nog vill visa upp dem för myndigheterna i det slutliga destinationslandet. Asylsökandena agerar på detta sätt eftersom de är rädda för att förlora eller tappa bort dokumenten under resan samt för att i vissa genomfartsländer låta förstå att de är av en viss nationalitet. Olika genomfartsländer behandlar människor av vissa nationaliteter på olika sätt.

Omkring en femtedel av dokumenten har undersökts närmare av Gränsbevakningsväsendet då man har hittat tecken som pekar på bl.a. förfalskning. Ifall man misstänker att dokumentet är en förfalskning, inleder Gränsbevakningsväsendet eller Polisen en förundersökning. Då förfalskningarna undersöks utreds det var och hur förfalskningen är gjord och om den är förknippad med ordnande av olaglig inresa. Dessutom kan man genom att avslöja förfalskningar klarlägga asylsökandens rätta identitet. Endast Centralkriminalpolisen kan ge officiella utlåtanden om dokumentförfalskningar för en domstol.

Mera information ges av:

Tullchef Mika Pitkäniemi, Flygtullen, tfn 040 332 3810
Kari Kettunen, chef för brottbekämpningsenheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion, tfn 0295 426 501

Bilagor

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 300 personer.

Följ oss på Twitter och Facebook.

Gränsbevakningsväsendet är en myndighet på området för den inre säkerheten och fungerar under inrikesministeriets ledning. Syftet med Gränsbevakningsväsendets verksamhet är att fredliga förhållanden skall bevaras vid vårt lands gränser.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs