Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Tullen lägger ned kundservicen vid ett tullkontor och begränsar kundservicen till en dag i veckan vid fyra tullkontor från och med 1.6.2016

Tulli

Tullen lägger ned kundservicen vid ett tullkontor och begränsar kundservicen till en dag i veckan vid fyra tullkontor från och med 1.6.2016

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.05.2016 kl. 09:00
Utgivare: Tulli

Tullen lägger ned Haxböle kundserviceställe i Vanda samt begränsar kundservicen till en dag i veckan vid tullkontoren i Hangö, Björneborg, Torneå (Etelätulli och Hallituskatu) och Åbo från och med 1.6.2016. Huvuddelen av Tullens tjänster är elektroniska och största delen av kunderna använder dem. Övriga behov av service över disk kan skötas på alternativa sätt. I huvudstadsregionen får kunderna vid behov betjäning vid Flygtullens och Nordsjö tulls kundserviceställen.

Tullrådgivningen ger råd vid behov            

Tullen informerar om ändringar i tullkontorens kundbetjäning och om alternativa sätt att sköta tullärenden på sin webbplats på finska, svenska, engelska och ryska. Därtill ger Tullens rådgivning för privatkunder och företagskunder råd vid behov.

Fortsatt kundservice en dag i veckan 

I mars 2016 begränsade Tullen kundbetjäningen till en dag i veckan vid tullkontoren i Jyväskylä, Karleby, Lahtis, Uleåborg, Raumo, Tammerfors och Vasa. Den begränsade servicetiden har inte orsakat problem och de alternativa sätten att sköta tullärenden har visat sig vara fungerande. Vid de ovan nämnda tullkontoren erbjuds även i fortsättningen tills vidare kundservice en dag i veckan.

Ändringarna i kundservicen föranleder inte personalminskningar

Alla anställda som arbetar med kundserviceuppgifter i Haxböle samt i Hangö, Björneborg, Torneå (Etelätulli och Hallituskatu) och Åbo har fått ersättande arbete på personens eget pendlingsområde eller alternativt nya arbetsuppgifter inom Tullen.

Mera information:

Ändringar i kundservice
Sari Bjong, kundservicechef, tfn 040 332 5063
Tom Ferm, kundrelations- och skatteuppbördsdirektör, tfn 040 332 2622

 

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 200 personer.

Följ oss på Twitter och Facebook.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs