Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Hallitus ja valtio » Tullen förstärker tullbevakningen vid den västra landgränsen

Tulli

Tullen förstärker tullbevakningen vid den västra landgränsen

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.09.2015 kl. 15:24
Utgivare: Tulli

Förstärkt tullbevakning

Tullen har beslutat förstärka tullbevakningen vid den västra landgränsen från och med den 22 september 2015 i Torneå- och Aavasaksa-området. Tullen flyttar personal från andra områden till Torneå tull. Den förstärkta tullbevakningen är en del av den effektivisering som också övriga myndigheter så som Polisen och Gränsbevakningsväsendet nu har inlett.  Genom att förstärka tullbevakningen vill Tullen skydda samhället och säkerställa att de förbud och begränsningar som gäller import följs. Tullen använder sig av etablerade förfaringssätt vid granskningar vid de inre gränserna. Utöver den förstärkta tullbevakningen ger Tullen också vid behov handräckning åt Polisen och Gränsbevakningsväsendet i övervakningen av utlänningar inom ramarna för lagen om samarbete mellan Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet.

Den förstärkta tullbevakningen leds av direktören för Torneå tull Juha Heikkilä och fältarbetet leds vid Torneå tull. Den förstärkta tullbevakningen fortsätter tillsvidare.

Tullkontroll

Tullkontroll genomförs som kontroll vid inre gräns och befogenheterna enligt 2 § i Tullagen (1466/1994) kan, med iakttagande av EU-lagstiftning, användas också i EU-intern trafik för att övervaka att de förbud och begränsningar som gäller import och export av varor följs. Resgods och fordon som tillhör personer som hänvisats till tullkontroll granskas noggrant. Verksamheten stöds också med en rörlig genomlysningsapparat. Tullbrott som avslöjas vid tullkontroll kommer att undersökas vid brottsbekämpningsenheten på Torneå tull.

Mera information

Juha Heikkilä, direktör för Torneå tull tfn +358 40 332 8002

Sami Rakshit, direktör för Tullens bevakningsavdelning, tfn +358 40 332 2506

Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem. Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet. Tullen samverkar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 2 300 personer.

Följ oss på Twitter och Facebook.

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs